Trading-post chiefs, medical staff, other employees and slaves
at the
VOC trading-posts Hirado and Dejima

Last update: April 2023

(Attribution-NonCommercial)

Sources: Dagregister Dejima // Monsterrollen // Naamboek van den wel-edelen Heeren der Hooge Indiansche Regering // Schuldboek // Soldijboekjes // Tractement rekeningen //Wijnaendts van Resandt: De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie (p. 136ff.) // German travel reports

Dutch English Dutch English
oppercoopman = sen. merchant ondercoopman = jun. merchant
adsistent = assistant pl. adsistent = provisional assistant
bookhouder = boekhouder dispencier/packhuismeester = warehousekeeper
opperchirurgijn/oppermeester = sen. surgeon onderchirurgijn/ondermeester = jun. surgeon
deerde meester = third surgeon NN = Nomen nescio
secunde = second in rank bottelier = steward
bosschieter = gunner timmerman = carpenter
matroos = sailor trompetter = trumpeter
zwarte jongen, slaave
lifjeigene
= black boys, slaves negotieboekhouder = clerk
scribe =scribe gesw = geswooren = sworn in
tuinier/thuinman = gardener * = participant in court journey

 

OPPERHOOFD
TERM
OF SERVICE
MEDICAL STAFF
OTHER EMPLOYEES and SLAVES
Jacques Specx (Dordrecht, 1585-1652, ondercoopman/resident) 20.9.1609-13.2.1613 Pieter Segerszoon
Jan Cousijns (survivor of de Liefde; adsistent)
Hans Verstreepen

NN. (slaves)
Hendrick Brouwer (c.1581-1643, oppercoopman) 13.2.1613-6.8.1614
NN. (slaves)
Jacques Specx (Dordrecht, 1585-1652, ondercoopman/resident) 6.8.1614-31.1.1621 Albert Woutersz
Jacob Joosten van Lodensteijn

NN. (slaves)
Leonaerdt Camps (✝︎21.11.1623) 31.1.1621-21.11.1623 NN. (slaves)
Cornelisz van Neijenroode (✝︎31.1.1633, oppercoopman) 21.11.1623-31.1.1633 Carel Lourensz[oon] (since 1630, opperchirurgijn)
Pieter Stamper (1631, chirurgijn)
Coenraad Kraemer (ondercoopman/secretaris)
Michiel Janse Boogaert (coopman, ✝︎10.10.1626 in Kyoto)
Conraedt Craemer
Tobias v.d. Vianen
François Caron
Willem Jansz

NN. (slaves)
Pieter van Santen (oppercoopman) 31.1.1633-6.9.1633 Carel Lourensz (chirurgijn)
Carel Hartsingh
van Alpen (fiscaal)

NN. (slaves)
Nicolaes Couckebacker (Amsterdam, oppercoopman) 6.9.1633-3.2.1639 Carel Lourensz (until 1635, chirurgijn)
Maerten Wesselingh (1635, 1636, 1637, chirurgijn)
Jacob van Liesvelt (Middelburg, opperchirurgijn, 1636, 1638 then ondercoopman)
Hans Pauts/Pouts (Oschersleben/Thüringen, barbier)
Hendrik Hagenaer (oppercoopman)
Abraham Cornelisz de Graeff (Amsterdam, adsistent)
Abraham Lucas (Middelburg, ondercoopman)
Abraham Weijns (adsistent)
Adolff Poppingh (Emericq?, adelborst)
Antonij van Brouckhorst (Delft, adsistent)
Arent de Vlamingh (ondercoopman)
Augustijn (bottelier)
Augustijn Muller (ondercoopman)
Carel Hartzinck [Karl Hartsing] (coopman)
Christiaen Harmansz (Amsterdam, adsistent)
Cornelis Jansz Carst (ondercoopman)
Cornelisz Metsel
Daniel Reiniersz (Amsterdam, adsistent)
Daniel de Bries (Amsterdam, lijfschut)
François Caron (Brussels, 1600-1673, oppercoopman)
Geritt Wusthoff (Bommel, adsistent)
Gerrit Obbesz
Gerrit Gerritsz (Anhalt, hofmeester )
Hans Andriesz (bosschieter)
Hans Andriesz (Hamburg, botteliersmaat)
Hendrik Brower
Huijbrecht/Huijbert Gems (adsistent ondercoopman)
Isaac Gilsemans (Rotterdam, adsistent)
Jacob Cornelisz van Leeuwen (Boscoop, ondercoopman)
Jacob Schillemans (Middelburg, jong adsistent)
Jacob van Hesvelt
Jacob van Wouw (adsistent)
Jan Coen
Jan Haeck (Bremen, adelborst, servant)
Jan Heijndricxsz Heurijck (trompetter)
Jan (Bengalen, swart jong, employed as boatsman)
Jan van Elserack (coopman)
Joseph Armijn ("Sparan persiaen"?)
Mathijs ten Broecke/Brouck (adsistent)
Michiel Thesaer (Waesmuijden, adelborst)
Mouris Miller (adsistent)
Pieter Hijsmans (adsistent)
Pieter Smit
Sasker Souwesz
Volckert Jansz (Steewijck ?)
Willem Jans
Willem Versteegen (coopman)
Wolffert Bruijn [Wolfgang Braun] (Ulm, constapelsmaat)

NN. (slaves)
François Caron (1600-1673, oppercoopman) 3.2.1639-10.2.1641 Hans Pauts [Pautz/Pautsch] (Oschersleben/Thüringen, onderchirurgijn since July 1639 opperchirurgijn)
Juriaen [Jürgen] Henselingh (Marburg, onderchirurgijn)
Hans Andriesz (Hamburg, botteliersmaat)
Abraham Lucas (Middelburg, ondercoopman)
Volcker Jansz Metselaer
Wolffert Bruijn [Wolfgang Braun] (Ulm, constapel)
Jan Baert (adsistent)
Jacob Cornelisz van Leeuwen (Boscoop, ondercoopman) Isaac Gilsemans (Rotterdam, ondercoopman)
Matthijs Broucke (adsistent)
Abraham Cornelisz de Draeff (Amsterdam, adsistent)
Maurits Miller (den Haag, adsistent)

NN. (slaves)
Maximiliaen Le Maire (Amsterdam, oppercoopman) 10.2.1641-30.10.1641 Juriaen [Jürgen] Henselingh (Marburg, opperchirurgijn)
Hans Pauts [Pautz/Pautsch](Oschersleben/Thüringen, opperchirurgijn)
Isaac Gilsemans (Rotterdam, ondercoopman)
Abraham Lucas (Middelburg, ondercoopman)
Augustijn Muller (coopman)
Jan Baert (adsistent)
Jacob Cornelisz van Leeuwen (Boscoop, ondercoopman)
Isaac Gobijn (Hoeff, adsistent)
Jacob Schillemans (Middelburg (adsistent)
Jan Haeck (Bremen, adelborst)
Hans Andriesz (Hamburg, botteliersmaat)
Claes Vermeer (Batavia, "Jongen")
Manuel Claesz Bisshop (Arracan (Jongen)
Paulus Cornelisz Veer (Weesp, adsistent)
Gabriel Happart (Postcappel, adsistent)
Maximiliaen la Maire (Amsterdam, oppercoopman)
Cornelisz Bisshop (Amsterdam, adsistent)
Jan Baer (Alckmaer, adsistent)
Heicke Essers (Amsterdam, botteliersmaat)
Claes Fransz (Amsterdam, "Jongen")
Samuel Lots (Amsterdam, "Jongen")

NN. (slaves)
Jan van Elseracq (oppercoopman) 1.11.1641-29.10.1642 Juriaen [Jürgen] Henselingh ("Doctor Juriaen Henseling" Marburg, opperchirurgijn)
Abraham Lucas (coopman)
Anthonio van Brouckhorst (ondercoopman)
Augustijn Muller (coopman)
Paulus Cornelisz Veer (ondercoopman)
Lourens van Swanswijck (adsistent)
Heicke Essers (Amsterdam, botteliersmaat ✝︎1643)
Isack Davitsz (ondercoopman)
Jacob van Leeuwen (ondercoopman)
Jan Baert (adsistent)
Cornelis Bisschop (adsistent)
Lambersz Govert (corporal)

NN. (slaves)
Pieter Anthonijsz Overtwater (oppercoopman) 29.10.1642-1.8.1643 Juriaen [Jürgen] Henselingh (Marburg, opperchirurgijn)
Cornelisz Stevensz (onderchirurgijn)
NN. (slaves)
Jan van Elseracq (oppercoopman) 1.8.1643-24.11.1644 Juriaen [Jürgen] Henselingh (Marburg, opperchirurgijn)
Cornelisz Stevensz (onderchirurgijn)
Paulus Cornelisz Veer (ondercoopman)
Jan van Riebeck (ondercoopman)
Niclaes Rietvelt (ondercoopman)
Johannes/Joan Boucheljon (adsistent)
[former detainees from the "Nambu-Incident", staying at Dejima from 24.1.1644 until autumn 1644: Hendrick Cornelisz Schaep Willem Bijlvelt Aert Bastiaensz alias Boerman Jacob de Pauw Siewert Jansz Mes alias Buijsman Abram Pietersz Spelt Juriaen Scholten Hendrik van Elsfort Pieter Gerritsz Hans Slee ]

NN. (slaves)
Pieter AnthonijszOvertwater (oppercoopman) 24.11.1644-30.11.1645 Cornelisz Stevensz (opperchirurgijn)
Anthonio van Brouckhorst (coopman)

NN. (slaves)
Reijnier van Tzum/van 't Zum (oppercoopman) 30.11.1645-27.10.1646 Carel [Karl] Kempf (Landsberg/Pfalz, opperchirurgijn)
Jan de Groot (ondercoopman)

NN. (slaves)
Willem Verstegen/Versteijen (oppercoopman) 28.10.1646-10.10.1647 Mathijs Crousen (opperchirurgijn)
Jacob van Gessel (onderchirurgijn)
Frederick Coyett (Amsterdam, 1615/20-1687)
Johannes/Joan Boucheljon (ondercoopman)
Willem Thijmonsz
Dirck Meulenaar (ondercoopman)
Jan de Groot (ondercoopman)

NN. (slaves)
Frederick Coyett (Stockholm, oppercoopman) 3.11.1647-9.12.1648 Willem Tijmonsz (ondercoopman)
Jan van Bijlen (adsistent)
Dircq Snoecq/Snoek (oppercoopman) 9.12.1648-5.11.1649 Johannes/Joan Boucheljon (ondercoopman)
Johann Oetgens (ondercoopman)
Elzevier (coopman)
Cornelis Maij (ondercoopman)
Dirck Meulenaar (ondercoopman)

NN. (slaves)
Anthonio van Brouckhorst (oppercoopman) 5.11.1649-25.10.1650 Caspar Schamberger (Leipzig, opperchirurgijn)
Willem van Gageldonck (coopman)
Dirck Meulenaar (ondercoopman)
–…
NN. (slaves)
Pieter Sterthemius (oppercoopman) 25.10.1650-3.11.1651 Caspar Schamberger (Leipzig, opperchirurgijn)
Johann Oetgens (ondercoopman)
Jacob Claessen Le Seuter (adsistent)
Willem Thijmonsz (coopman)
Willem Bijlvelt (coopman)

NN. (slaves)
Adriaen van der Burgh (oppercoopman) 1.11.1651-3.11.1652 Johannes Wunsch (Erfurt, opperchirurgijn)
Oloff Eriksson Willmann (van der Burgh's servant)

NN. (slaves)
Frederick Coyett (Amsterdam, 1615/20-1687, oppercoopman) 4.11.1652-10.11.1653 Johannes/Jan Stipel (opperchirurgijn)
Willem van Gageldoncq (ondercoopman)
Hendrick Momme (coopman)
Gabriel Happart
Johannes/Joan Boucheljon
Willem Thijmonsz (coopman)
Johan Oetgens
Otto Jansz Wacker (Amsterdam, ondercoopman)
Jacob Claessen Le Seuter (ondercoopman)
Meijndert Jansz Messesteecker (ondercoopman)

NN. (slaves)
Gabriel Happart (oppercoopman) 4.11.1653-31.10.1654 Johannes/Jan Stipel (opperchirurgijn)*
Willem Thijmonsz (coopman)
Johan Oetgens (coopman)
Jacob Verhoeven (jun. adsistent)
Cornelis Jacobsz ("Jongelinck")
Otto Jansz Wacker (Amsterdam, ondercoopman; ✝︎23.2.1654)

NN. servant from Quinam*
NN. (slaves)
Leonard Winninx (oppercoopman) 31.10.1654-23.10.1655 Johannes Wunsch
Pieter Jacobsz (onderchirurgijn)
Ernst van Hogenhoek (ondercoopman)
Joan Oetgens (coopman)

NN. (slaves)
Johannes/Joan Boucheljon (oppercoopman) 23.10.1655-1.11.1656 Hans Juriaen Hancke (Breslau, opperchirurgijn)
Pieter Jacobsz (onderchirurgijn)
Ernst van Hogenhoek (ondercoopman)
Joan Oetgens (coopman)
Abraham Weijns (adsistent)
NN. (8 Dutchmen)

NN. (at least 6 slaves)
Zacharias Wagener (Wagenaer) (Dresden, oppercoopman) 1.11.1656-27.10.1657 Hans Juriaen Hancke (Danzig, opperchirurgijn)
Pieter Jacobsz (onderchirurgijn)
Joan Oetgens (coopman)
Ernst van Hogenhoek (ondercoopman)
Jan Verschuiren (ondercoopman)
Cornelisz Mulock (adsistent) Johannes/Joan Boucheljon
Henrick Indijck
R. Carpentier
NN. (6 Europeans)

NN. (1 slave from Bengali, sings in Japanese)
NN. (5 slaves)
Johannes/Joan Boucheljon (oppercoopman) 27.10.1657-23.10.1658 Steven/Stephan[us] de la Tombe (opperchirurgijn)
Pieter Jacobsz (onderchirurgijn)
Ernst van Hogenhoek (ondercoopman)
Cornelisz Mulock (ondercoopman)
Wouter Cornelisz Ebbekin (adsistent, ✝︎7.8.1658)
Nicolaes de Roij (adsistent)

NN. (slaves)
Zacharias Wagener [Wagenaer] (Dresden, oppercoopman) 22.10.1658-4.11.1659 Steven/Stephanus de la Tombe (opperchirurgijn)
Pieter Jacobsz (onderchirurgijn)
Marten Remeij ("Mestizo" from Taiwan, onderchirurgijn)
Ernst van Hogenhoek (ondercoopman)
Hendrick Indijck (coopman)
Roelant de Carpentier (ondercoopman)
Cornelisz Mulock (ondercoopman)

NN. (at least 5 slaves)
Johannes/Joan Boucheljon (oppercoopman) 4.11.1659-26.10.1660 Steven/Stephanus de la Tombe (opperchirurgijn)
Pieter Jacobsz (onderchirurgijn)
Ernst van Hogenhoek (ondercoopman)
Hendrick Indijck (1615?-4.5.1664, coopman)
Cornelisz Mulock (ondercoopman)
Roelant de Carpentier (ondercoopman)
たにへる= Daniel[稲葉永代日記]*
さるはす[稲葉永代日記]*
"'tsamen 11 Nederlanders"

NN. "4 swarte Jongens"
Hendrick Indijck (1615?-4.5.1664, oppercoopman) 26.10.1660-21.11.1661 Herman[us] Katz (opperchirurgijn)*
Francois Reijniersen (coopman, ✝︎29.10.1660)
Nicolaes de Roij(ondercoopman)*
Hendrick Servaes (ondercoopman)
Willem Quarles (ondercoopman)*
Gerrit Indijk. "けうると 子年五歳"[稲葉永代日記]*

NN. (slaves)
Dirck van Lier (✝︎17.8.1662, oppercoopman)
Hendrick Indijck (1615?-4.5.1664, opperhoofd-elect)
21.11.1661-17.8.1662
18.8.1662-5.11.1662
Herman Katz (opperchirurgijn)
Ernst van Hogenhoek (oppercoopman)
Cornelis Muloq (ondercoopman)
Hendrik Swaers (ondercoopman)
Nicolaes de Roij (coopman)
Hendrick Servaes (coopman)
Pietje Servaes (son of H. Servaes)
Jerena Servaes (H. Servaes's wife)
Maria Servaes (*12.7.1662)
Dirck de Haes (adsistent)

NN. (slaves)
Hendrick Indijck (1615?-1664, oppercoopman) 6.11.1662-20.10.1663 Daniel Bosch/ (opperchirurgijn)
Abraham van Kerpen (onderchirurgijn)
Constantin Ranst (ondercoopman/secunde)
Nicolaes de Roij (ondercoopman)
Hendrick Rijckerts (boekhouder)
Pieter Jacobs de Wees (boekhouder)
Daniel van Vliet (adsistent)
Louis Rondel (adsistent)
Willem van Coulster (adsistent)
Sijmon Wijbusz (adsistent)
Bastiaen Jansz Craster (adsistent)
Cornelis van Outhoorn (Amsterdam, (adsistent)
Jaob de Clein (adsistent)
Johannes de Bruijn (adsistent)
Johannes van Bockhuijsen (adsistent)
Samuel Caron (pl. adsistent)
Hendrik Fredrik (bottelier/hofmeester)
Willem Willemsz (trompetter)
Japan Barentz (corporal)
Servaes Servaesz (timmerman)

NN. ("ses swarte jongens ongegagieert")
Willem/Wilhem Volger (oppercoopman) 20.10.1663-7.11.1664 Daniel Bosch (opperchirurgijn)
Herman[us] Visscher (opperchirurgijn ?)
Nicolaes de Roij (ondercoopman)
David de Linge (ondercoopman)
Pieter Jacob de Wees (boekhouder)
Daniel van Vliet (adsistent)
Louis Rondel (adsistent)
Jan de Bruijn (adsistent)
Sijmon de Leeuw (adsistent)
Jacob de Cleijn (adsistent)
Mathijs de Laresse (adsistent)
Egbert van Swennen (adsistent)
Cornelis Coomans (j. adsistent)
Johannes van Beeckhuijsen (j. adsistent)
Jan van Raelten (corporal)
Marcus Cornelis (trumpeter)
Jan Hamel (matroos)
Barentz van Goor (corporal)
Engel Florisz (Schoonhoven, matroos)
Cornelis Theunisz (Haarlem, j. matroos)
Arent Jansz Block (jong)

NN. (5 "boys without pay")
Jacob Gruijs (oppercoopman) 7.11.1664-27.10.1665 Daniel Busch/Bosch (opperchirurgijn)*
Nicolaes de Roij (ondercoopman)*
Jan de Bruijn (adsistent)*
Jacob Schorel (unpaid servant)

NN. (4 zwarte jongen)
(together 21 persons)
Willem Volger (oppercoopman) 28.10.1665-27.10.1666 Johannes Wunsch(? opperchirurgijn)
Cornelisz de Laber ? (onderchirurgijn)
Nicolaes de Roij (coopman)
Daniel van Vliet (ondercoopman)
Louis Rondel (ondercoopman)

NN. (slaves)
Daniel Six/Sicx (Middelburg, ✝︎14.11.1675, oppercoopman)
18.10.1666-6.11.1667 Arnout Dircksz/Aernout Dirkszen (opperchirurgijn)*
Nicolaes de de Roij (coopman)
Loodewijk de Roij (coopman ?)*
Daniel van Vliet (ondercoopman)
Pieter Jacobsz de Wees (boekhouder, ✝︎3.3.1667)
Bartram Jansz Neef (adsistent)*
Jan/Johannes van Beeckhuijs[en] (adsistent)
Jan Geerkens (pl. adsistent)
Willem Wichmans
Pieter van Dam (adsistent)
Cornelis Theuinsz Bosschieter (servant)
[29 people including Hendrik Hamel, Johannis Lampen, Hendrick Cernelisz, Jan Claese, Jacob Jansz, Sander Basquet, Jan Jansz Spelt, Anthonie Uldricks, Claes Arentsz who had managed to escape from Korea to Gotō]

NN. (slaves)
Constantin Ranst jun. (oppercoopman) 6.11.1667-25.10.1668 Arnout Dircksz/Aernout Dirkszen (opperchirurgijn)
Daniel van Vliet (ondercoopman)*
Louis Rondel (1e adsistent)*
Jan Geerkens (pl. adsistent)
Hester Ranst (wife of Ranst; returned to Batavia in autumn)
Bartram Jansz Neef (adsistent)
Jan/Johannes van Beeckhuijs[en] (adsistent)
Jan Geerkens (pl. adsistent)
Willem Wichmans (servant)
Pieter van Dam (adsistent)
Cornelis Theuinsz Bosschieter (servant)

NN. (slaves)
Daniel Six/Sicx (Middelburg, ✝︎14.11.1675, oppercoopman) 25.10.1668-14.10.1669 Arnout Dircksz (✝︎9.1.1669)
Joan Putmans (ondercoopman)
Adriaen Gillisz (ondercoopman)
Jacob van der Plancken (boekhouder)
Jan/Johannes van Beeckhuijs[en] (adsistent)
Jan Geerkens (pl. adsistent)
Bartram Jansz Neef (adsistent, ordered to leave Japan)
Jan/Johannes van Beeckhuijs[en](adsistent, ordered to leave Japan)
Jan Geerkens (pl. adsistent)
Willem Wichmans (servant, ordered to leave Japan)
Pieter van Dam (adsistent, ordered to leave Japan)
Cornelis Theuinsz Bosschieter (servant, ordered to leave Japan)
"アフテレヤンケルテセン"*
"ヤンハンヘイクシ"*
"ヘイトロハントロヘス" *[稲葉永代日記]

NN. (slaves)
François de Haese/Haze (?, oppercoopman) 14.10.1669-2.11.1670 Moijses Maroon (?, opperchirurgijn)
Pieter van der Veste[n] (onderchirurgijn)
Godefried Haeck (Jacob van der Planckenapotheeker/cruijdenkenner)
Joan Putmans (?, coopman)
Adriaen Gillisz (?, ondercoopman)
Bartram Jansen (?, adsistent, boekhouder)
Jan/Johannes van Beeckhuijs[en] (?, adsistent)
Jan Maurits Laglas (?, adsistent)
Pieter van Dam (?, adsistent)
Jan Jacob van Merve/Merwe (?, adsistent)
? Nolijn (?, adsistent)

NN. (slaves)
Martinus Caesar (?, oppercoopman) 2.11.1670-12.11.1671 Moijses Maroon (?, opperchirurgijn; ✝︎1.1.1671)
Pieter van der Veste[n]* (?, onderchirurgijn)
Frans/Franz Braun (?, apotheeker/cruijdenkenner)
Jacob van der Plancken (?, ondercoopman)
Isaek Guldewaegen (?, 1e adsistent /dispencier, ✝︎11.4.1671)
Cornelis van Heyningen (?, adsistent)
Jan/Johannis Roos (?, adsistent)*

NN. (slaves)
Johannes Camphuijs (Haarlem, 1635-1695, oppercoopman) 22.10.1671-12.11.1672 Willem Hoffman (?, opperchirurgijn)
Frans/Franz Braun (?, apotheeker/cruijdenkenner)
Adriaen Wieckelhuysen (?, coopman)
Cornelis van Heyningen (?, boekhouder)
Cornelis Spanbroeck (dispencier)
Pieter van der Vesten?, (?, adsistent)

NN. (slaves)
Martinus Caesar 13.11.1672-29.10.1673 Willem Hoffman (?, opperchirurgijn)
Mathaeus Hans Otter (Dresden, onderchirurgijn)
Frans/Franz Braun (?, apotheeker/cruijdenkenner)
Adriaen Wichelhuysen (?, ondercoopman)
Isaac de Brauw (?, ondercoopman, ✝︎13.11.1672)
Pieter van de Veste (?, boekhouder)
Cornelis Spanbroeck (?, dispencier)
Gerart Beuchelt/Beugholt (?, ?)
Schoonsoon (?, chirurgijn) ?
Cornelis Lindius /?)
Joachim Bremer

NN. (slaves)
Johannes Camphuijs (Haarlem, 1635-1695, oppercoopman) 29.10.1673-19.10.1674 Willem Hoffman (opperchirurgijn)
Heinrich Muche (Breslau, onderchirurgijn)
Jacob van der Planck (?, coopman)
Adriaen van Strijkersberg (?, ?)

NN. (slaves)
Martinus Caesar (?, oppercoopman) 20.10.1674-7.11.1675 Willem Hoffman (?, opperchirurgijn)*
Willem ten Rhijne (Deventer, special envoy, Dr. med.)*
Cornelis van Heijningen (?, ondercoopman)*
Gerart Beuchelt/Beugholt (?, ?)
Cornelis Spanbroek (?, ondercoopman)
Cornelis Portier (?, adsistent)
「コルネリスハルメンセン」*(稲葉永代日記)
NN. (slaves)
Johannes Camphuijs (Haarlem, 1635-1695, oppercoopman) 7.11.1675-27.10.1676 Willem Hoffman (?, opperchirurgijn)
Willem ten Rhijne (Deventer, special envoy, Dr. med.)
Gerard Beugholt (?, ondercoopman, ✝︎23.6.1676
Philippus Blocquet (?, pl. adsistent)
Pieter Friscus (?, adsistent)
David Hartman (?, adsistent, ✝︎2.7.1676)
Jeremias Steerlingh (?, adsistent, ✝︎5.9.1676)
Adriaen de Man (?, dispencier)
Hans Pietersz (?, coachman)

Arent (Maccassar, slave of Camphuijs)
NN. (slaves)
Dirck de Haas (Amsterdam, oppercoopman) 27.10.1676-16.10.1677 Reinier Wier/Weijn (?, opperchirurgijn)
Albert Brevincq/Brevinck (?, oppercoopman) 16.10.1677-4.11.1678 Reinier Wier/Weijn (?, opperchirurgijn)
NN. (6 Dutchmen)

NN. (at least 4 slaves)
Dirck de Haas (?, oppercoopman) 4.11.1678-24.10.1679 Jacob Dijckhoff (?, opperchirurgijn)
NN. (slaves)
Albert Brevinck/Brevincq (?, oppercoopman) 24.10.1679-11.11.1680 Jan Bartelsz alias Jan Bartelsa Benedictus (?, opperchirurgijn)
Balthasar Sweers (Amersfoort, 1653-1703, adsistent/dispencier)
Joost Visser (?, adsistent)

NN. (slaves)
Isaac van Schinne (Middelburg, oppercoopman) 11.11.1680-31.10.1681 Jan Bartelsz / Jan Bartelsa Benedictus (?, opperchirurgijn)
Hendricq van Buitenhem (?, onderkoopman)
Gerrit de Heere (?, coopman/secunde)
Joost Dinckels (?, adsistent, speaks Malay)
altogether 9 Europeans
NN. (6 slaves)
NN. ("Een lijfeiijgen van den ondercoopman Buitenhem" ✝︎9.4.1681)
Hendrick Canzius (oppercoopman) 31.10.1681-20.10.1682 Jan Bartelsz (?, opperchirurgijn)
Roelant van Dickelen (?, coopman/secunde)

NN. (slaves)
Andreas Cleyer (Kassel, lic. med. oppercoopman) 20.10.1682-8.11.1683 Jan Bartelsz/Jan Bartelsa Benedictus (?, opperchirurgijn)
Balthasar Sweers (Amersfoort, 1653-1703, ondercoopman)
Matthäus Abouts (?, adsistent)
Bernard Crayvanger (?, adsistent)
Cornelis Sijmons van der Nollen (?, dispencier)
George Meister (Brücken, 1653-1713, gardener)
Jan Cleyer (Batavia, Cleyer's son, 12)

NN. (8 slaves)
Constantin Ranst de Jonge (Amsterdam, oppercoopman) 8.11.1683-28.10.1684 Hendrik Obé (Nieuw Nederland, opperchirurgijn)
Roelant van Dickelen (?, coopman/secunde)
Wouter Sibens (?, ?)

Moses ("swarte dienaer" of Ranst; speaks Japanese *)
NN. (other slaves)
Hendrick van Buijtenhem 25.10.1684-7.10.1685 Hendrik Obé (Nieuw Nederland, opperchirurgijn)
Albert Croon (Amsterdam, opperchirurgijn; short stay from the end of August til October/November)
Willem Bolthon (?, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves)
Andreas Cleyer (Kassel, oppercoopman) 17.10.1685-5.11.1686 Hendrik Obé (Nieuw Nederland, de facto opperchirurgijn)
Cornelis Portier (ondercoopman/secunde)
Hendrik Obé (Nieuw Nederland, ondercoopman)
Matthäus/Matthijs Abouts (Amsterdam, adsistent)
Arnold Muyskens
Cornelis Simons (?, bottelier)
Georg Meister (Brücken, Cleyer's personal employee)

NN. (slaves)
Constantin Ranst de jonge (Amsterdam, oppercoopman) 5.11.1686-25.10.1687 Jan Bartelsz (?, opperchirurgijn)
Willem van Eekeren (?, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves)
Hendrick van Buijtenhem (Middelburg, oppercoopman) 25.10.1687-13.10.1688 Jan Bartelsz (?, opperchirurgijn)
Matthäus/Matthijs Abouts (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves)
Cornelisz van Outhoorn (Amsterdam, oppercoopman) 13.10.1688-1.11.1689 Jan Bartelsz (?, opperchirurgijn)
Wouter Sibens (?, coopman/secunde)
Jacob van Loo (?, boekhouder)

NN. (slaves)
Balthasar Sweers (Amersfoort, 1653-1703, oppercoopman) 1.11.1689-21.10.1690 Jan Stockman (?, opperchirurgijn)
Matthäus/Matthijs Abouts (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. ("de jongen van den onderkoopman Abouts" almost hanged himself, 1.12.1689)
NN. (slaves)
Hendrick van Buijtenhem (Zeeland, oppercoopman) 21.10.1690-09.11.1691 Engelbert Kaempfer (Lemgo, lic.med., opperchirurgijn)
Jan Stockman (onderchirurgijn)
Lodewijk Wijs (Rotterdam, adsistent, secunde?)
Matthäus/Matthijs Abouts (Amsterdam, ondercoopman)
Frans Dubbels (Amsterdam, adsistent)
Richardus Woodwaerd de Jonge (Amsterdam, adsistent)
Adolff van der Voorde (Amsterdam, adsistent)
Matthijs van Ysenhout (Zeeland, bottelier)

NN. (slaves)
Cornelis van Outhoorn (Amsterdam, oppercoopman) 9.11.1691-29.10.1692 Engelbert Kaempfer (Lemgo, lic.med., opperchirurgijn, 1651-1716)
Jan Stockman (onderchirurgijn)
Frans/François Dubbels (Amsterdam, adsistent, secunde?)
Joost Visser (adsistent)
Gerrit Tinman (Meurs, adsistent)
Willem van der Hoorn (Amsterdam, pl. adsistent)
Jan Stokman (Haerlem, adsistent)
Gerrit Beudecker (Onna [Unna?], adsistent)
Maerten Vonck (Vlissingen, adelborst/pl. bottelier)

NN. (slaves)
Hendrick van Buijtenhem (oppercoopman) 29.10.1692-19.10.1693 Dirk Beeckman (Groeningen, opperchirurgijn)
Wouter Sibens (ondercoopman/secunde)
Frans/François Dubbels
Lodewijk Wijs (adsistent)
Gerrit Tinman (Meurs, adsistent)
Johannes Baucaart (Amsterdam, adsistent)
Mattheus van Ysenhout (bottelier)
Christiaan Philipsz (bottelier)

NN. (slaves)
Gerrit de Heere (Amsterdam, oppercoopman) 19.10.1693-7.11.1694 Dirk Beeckman (Groeningen, opperchirurgijn)
Frans/François Dubles (pl. dispencier/secunde?)
Richardus Woodwaard (boekhouder)
Gerrit Tin[ne]man (Meurs, adsistent)
Johannes/Jan Boucaart (adsistent)
Michiel Steefhaas (Batavia, adsistent)
Gerrit Beudeker (Onna [Unna?], adsistent)
Dirk Copper (Amsterdam, bottelier)

NN. (slaves)
Hendrik Dijkman (Amsterdam, oppercoopman) 7.11.1694-27.10.1695 Matthijs/Mattheus Racquet (Coevorden, opperchirurgijn) Lodewijk Wijs (ondercoopman/secunde)
Joost Visser (onderkoopman)
Bernardus Woodwaard (boekhouder)
Gerrit Tin[ne]man (Meurs, adsistent)
Johannes [Jan] Boucaart (adsistent)
Jan Steckman (boekhouder)
Leenderd Neulmans (boekhouder)
Christoffel Weserman (pl. adsistent)
Constantijn Comans (adsistent)
Mattijs van Ysenhoudt (bottelier)
Pieter van der Lugt (bottelier)

NN. ("swarte jongens")
lijfeijgen van den onderkoopman Joost Visser:
Pieter (Sadragpatnam; tried to escape; 14.5.1695)
Cornelis van Outhoorn (Amsterdam, oppercoopman) 27.10.1695-15.10.1696 Matthijs/Mattheus Racquet (Coevorden, opperchirurgijn) Lodewijk Wijs (ondercoopman/secunde)
Hermanus Mensingh (Amsterdam, adsistent)
Adolf van de Voorde (boekhouder)
Leendert Neelmans (boekhouder)
Abraham van Gangel (adsistent)
Gerrit Beudecker (pl. adsistent)
Claes Houdluijs (pl. adsistent)
Christoffel Naseman (pl. adsistent)
Constantijn Comans (Amsterdam, pl. adsistent)
Pieter van der Lugt (bottelier)

NN. ("swarte jongens")
Hendrik Dijkman (Amsterdam, oppercoopman) 15.10.1696-3.11.1697 Matthijs/Mattheus Racquet (Coevorden, opperchirurgijn) Lodewijk Wijs (ondercoopman/secunde)
Hermanus Mensingh (Amsterdam, adsistent)
Willem van der Hoon (Amsterdam, boekhouder)
Michiel Stemphaas (adsistent)
Constantijn Coomans (pl. adsistent)
Christoffel Wesman (Amsterdam, pl. adsistent)
Pieter van der Lugt (Amsterdam, bottelier)

NN. (slaves)
Pieter de Vos (Terveer, oppercoopman) 3.11.1697-23.10.1698 Matthijs Racquet (Coevorden, opperchirurgijn) Willem Brandt (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Pieter Dubois (Gorkum, ondercoopman)
Willem Druan (Delft, boekhouder)
Alexander Druan (Middelburg, adsistent)
Gerrit Beudeker (Onna, adsistent)
Abraham van Gangel (Amsterdam, adsistent)
Gerrit Voocht (Amsterdam, pl. adsistent)
Constantijn Coomans (pl. adsistent)
Pieter van der Lught (Amsterdam, bottelier)

NN. (slaves of De Vos)
Hendrik Dijkman (Amsterdam, oppercoopman) 23.10.1698-12.10.1699 Willem Wagemans/Waagmans, opperchirurgijn)
Albert Bor (boekhouder committed suicide 2.3.1699)
Richardus Woodwart de jonge (ondercoopman/secunde)
Willem van den Toorn (boekhouder)
Christiaen Boonen (boekhouder)
Constantijn Coomans (adsistent)
Christoffel Weseman (pl. adsistent)
Gerrit Voogt/Voogd (pl. adsistent)
Pieter van Nieuwersluijs (bottelier)
Floris van Zaanen (adelborst)

NN. (slaves)
Pieter de Vos (Terveer, oppercoopman) 21.10.1699-31.10.1700 Jacobus Schoenmaker (Alkmaer, opperchirurgijn)
Hermanus Mensing (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Christiaen Boonen (Dordrecht, boekhouder)
Jan de Ruijter (Batavia, boekhouder)
Gerrit Beudecker (Onna, adsistent)
Christoffel Weseman (Amsterdam, adsistent)
Gerrit Voog[h]t (Amsterdam, pl. adsistent)
Abraham de Sjonkart (Middelburg, corporal)
Pieter van Nieuwersluijs (Utrecht, bottelier)

NN. (slaves of De Vos)
Hendrik Dijkman (Amsterdam, oppercoopman) 31.10.1700-21.10.1701 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn)*
Adam van Repeler (Rotterdam, hofmeester )
Adriaan van Donst (Dorth, adsistent)
Christoffel Weseman (Amsterdam, adsistent)
Francoys Roos (Rotterdam, pl. adsistent)
Gerrit Vooght (Amsterdam, pl. adsistent)
Hendrik Dijkman de jonge (Amsterdam, adsistent)
Pieter van Nieuwersluijs (Utrecht, bottelier)
Willem de Man (Delft, boekhouder)
Willem van den Hoorn (Amsterdam, boekhouder/secunde)

NN. (slaves)
Abraham Douglas (Amsterdam, oppercoopman) 21.10.1701-30.10.1702 Pieter Kesteloot (Middelburgh, opperchirurgijn)*
Christiaan Boon[en] (Dordrecht, boekhouder)
François Roos (Amsterdam, pl. adsistent)
Jan d' Ruijter (Batavia, boekhouder)
Joan Abel Douglas (son of A. Douglas)
Joannes Hellemius (Nieuwerkerck, pl. adsistent)
Matthijs Racquet (Coevorden, ondercoopman)
Pieter Elias Zurendonck (Dordrecht, bottelier)
Pieter van Hoek (Amsterdam)
Richardus Woodward (Amsterdam, ondercoopmann)

NN. (slaves)
Ferdinand de Groot (Utrecht, oppercoopman) 9.11.1702-30.10.1703 Pieter Kesteloot (opperchirurgijn)*
Christiaan Boonen (ondercoopman/secunde)
Gerrit Voogt (Amsterdam, adsistent)*

NN. (slaves)
Gideon Tant (oppercoopman) 30.10.1703-18.10.1704 Pieter Kesteloot (Middelburg, opperchirurgijn)*
Hendrik van Gent (Bergen op Zoom, onderchirurgijn)
Christiaan Boonen (ondercoopman/secunde)
Dirk van der Hulst (hofmeester )
Gerrit Voogt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Wijs (adsistent)
Nicolaas Koohl (pl. adsistent)*
Reijnier Lampe (boekhouder)
Reijnier Overtwater (Batavia, pl. adsistent)
Richardus Woodward (Amsterdam, ondercoopmann)

NN. (slaves)
Ferdinand de Groot (Utrecht, oppercoopman) 18.10.1704-6.11.1705 Pieter Kesteloot (Middelburg, opperchirurgijn)*
Hendrik van Gent (Bergen op Zoom, onderchirurgijn, died in Siam 9.6.1708)
Adam van Kappeler (Rotterdam, trompetter)
Christoffel Wesemans (boekhouder, ✝︎27.11.1704)
François Roos (Rotterdam, adsistent)
Jan de Muijter (Batavia, boekhouder)
Johannes Tollemans (Nieuwekerk, adsistent)
Pieter Durant (Batavia, pl. adsistent)
Willem de Man (Delft, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves)
Hermanus Mensing/Menssingh (Amsterdam, oppercoopman) 6.11.1705-26.10.1706 Hendrik van Gent (Bergen op Zoom, chirurgijn)
Abraham van der Pen ('s-Hage, onderchirurgijn)
Cornelis Lardijn (Delft, ondercoopman/secunde)
Gerrit Voogt (Amsterdam, adsistent)
Rijnier Overtwater (Batavia, adsistent)
Jacob Muitweg (Amsterdam, pl. adsistent)
Pieter Durant (Batavia, pl. adsistent)
Johannes Heusen (Dort, pl. adsistent)
Pieter Nieuwersluijs (Utrecht, bottelier)
NN. (slaves)
Ferdinand de Groot (oppercoopman) 26.10.1706-15.10.1707 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn, 1665-1726)*
Willem de Man (ondercoopman/secunde)
Lampe (boekhouder)
NN. (Dutch carpenter)
Hermanus Mensing/Menssingh (Amsterdam, oppercoopman) 15.10.1707-2.11.1708 Willem Wagemans (opperchirurgijn)*
Hendrik Droge (onderchirurgijn)
Adriaan Douw (Dort, adsistent; speaks some Latin, ✝︎24.9.1713)
Cornelis Lardijn (Delft, ondercoopman/secunde)
Jan Hensse[n] (Dort, pl. adsistent)
Jan van Landschot (Middelburg, pl. adsistent)
Johannes Voorstat (pl. adsistent)
Paulus Simons (Hedel/Revel, adsistent)
Pieter Nieuwersluijs (Utrecht, bottelier)

NN. (slaves)
Jasper van Mansdale (Amsterdam, oppercoopman) 2.11.1708-22.10.1709 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Ysbrand Six (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Adriaan Douw (Dort, adsistent speaks some Latin, ✝︎24.9.1713)*
Jan Henssen (Dort, adsistent)
Jan van Landschot (Middelburg, pl. adsistent)
Anthony Wilkens (Calpensteijn, pl. adsistent)
Wijnant van Borrée (Brussel, hofmeester )

NN. (slaves)
Hermanus Mensing/Menssingh (Amsterdam, oppercoopman) 22.10.1709-10.11.1710 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Ysbrand Six (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Gerrit Vooght van der Werff (Amsterdam, adsistent, dispencier)
Jacob Nentwigh (Amsterdam, adsistent)
Jan [van] Heusler (Dort, adsistent)
Jacob de Hoorn (Leeuwarden, adsistent)
Barent Courts hofmeester (Hoorn, bottelier)

NN. (slaves)
Nicolaas Joan/Jan van Hoorn (Vlissingen, oppercoopman) 10.11.1710-31.10.1711 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Adriaan Douw (Dort, adsistent speaks some Latin, ✝︎24.9.1713)*
Barent Courts hofmeester (Hoorn, bottelier)
Gerrit Vooght van der Werff (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Jacob Nentwigh (Amsterdam, boekhouder)
Jan van Heusler (Dort, adsistent)
Jan van Landschot (Middelburg, pl. adsistent)
Pieter Herteloot (Amsterdam, boekhouder)

NN. (slaves)
Cornelis Lardijn (Delft, oppercoopman) 31.10.1711-20.10.1712 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Reinier Lampe (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Paul Simons (Hedel/Revel, boekhouder)
Adriaan Douw (Dort, boekhouder speaks some Latin, ✝︎24.9.1713)
Jan van Heusler (Dort, adsistent)
Jurgen de Vogel (Leiden, adsistent)
Jacob de Rover (Leeuwarden, adsistent)
Barent Courts hofmeester (Hoorn, bottelier)

NN. (slaves)
Nicolaas Joan/Jan van Hoorn (Amsterdam, oppercoopman) 20.10.1712-7.11.1713 Willem Wagemans (opperchirurgijn)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Abraham van Dijk (Den Haag, adsistent)
Adriaan Dow (Dort, boekhouder speaks some Latin, ✝︎24.9.1713) Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, ondercoopman/boekhouder speaks some Japanese)
Anthonij van Wijk (Amsterdam, botteliersmaat)
David Tourling (Amsterdam, adsistent)
Fredrik [Hendrik] Swart (Banda, adsistent)
Jacob Neutwigh (Amsterdam, boekhouder)
Maarten Jansz [Stigter] (Amsterdam, ship timmerman)
Ysbrand Six (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves)
Cornelis Lardijn (Delft, oppercoopman) 7.11.1713-27.10.1714 Willem Wagemans (opperchirurgijn)
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Pieter Kesteloot (boekhouder/secunde)
Paulus Simons (Hedel/Revel, boekhouder)

NN. (slaves)
Nicolaas Joan [Jan] van Hoorn (Vlissingen, oppercoopman) 27.10.1714-19.10.1715 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Adriaan Reaal (Amsterdam, adsistent)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, boekhouder; speaks some Japanese)
Anthonij van Wijk (Amsterdam/Rotterdam, botteliersmaat)
Fredrik [Hendrik] Swart (Banda, adsistent)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, adsistent)
Juriaan de Vogel (Leiden, boekhouder*)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, timmerman)
Ysbrand Six (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves; some musicians)
Gideon Boudaen/Boudaan (Middelburg, oppercoopman) 19.10.1715-3.11.1716 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Abraham van Dijk (Den Haag, adsistent)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, boekhouder)
Hendrik Boomkamp (Amsterdam, matroos)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, adsistent)
Joannes Moreels (Utrecht, pl. adsistent)
Johan[nes] Cruijslander (Rotterdam, ondercoopman/secunde)
Juriaan de Vogel (Leiden, boekhouder)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, house timmerman)

NN. (slaves)
Joan Aouwer [Johan Auer?] (Nürnberg, oppercoopman) 3.11.1716-24.10.1717 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Adriaan Reaal (Amsterdam, pl. adsistent)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, boekhouder speaks some Japanese)
Claas van der Laan (Amsterdam, pl. bottelier)
Fredrik Swart (Banda, boekhouder)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, adsistent)
Joannes Moreels (Utrecht, adsistent)
Johannes Luijcke (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, timmerman)
Paulus Simonsz (Hedel/Revel, boekhouder)*

NN. (slaves)
Christiaan van Vrijeberghe (Tholen, oppercoopman) 24.10.1717-13.10.1718 Barent Swart (Hoorn, opperchirurgijn)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Adriaan Reaal (Amsterdam, adsistent)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, boekhouder speaks some Japanese)
Dirk Klenck (Amsterdam, bottelier)
Fredrik Swart (Banda, boekhouder)
Joannes Moreels (Utrecht, boekhouder)
Johan(nes) Cruijslander (Rotterdam, ondercoopman/secunde)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, timmerman)
Paulus Simonsz (Hedel/Revel, boekhouder)*

Esau Fransz (Batavia, freed slave of Cruislander)

"Van Vrijberghe":
Floris (Bengalen, 12)

NN. (slaves)
Joan Aouwer [Johan Auer?] (Nürnberg, oppercoopman) 13.10.1718-31.10.1719 Barent Swart (Hoorn, opperchirurgijn)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn, ✝︎11.1.1719)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, boekhouder speaks some Japanese)
Claas van der Laan (Amsterdam, bottelier)
Fredrik Swart (Banda, boekhouder)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, boekhouder)
Joannes Moreels (Utrecht, boekhouder)
Johannes Luijcke (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, timmerman)
Paulus Simonsz (Hedel/Revel, boekhouder)*

NN. (slaves)
Pedro (Bengalen, slave of De Vogel given to F. Swart cut his throat 23.1.1719, ✝︎5.2.1719.)
Andries (Bengalen, slave of Aouwer ✝︎1.3.1719)
Joan Aouwer [Johan Auer?](Nürnberg, oppercoopman) 31.10.1719-21.10.1720 Barent Swart (Hoorn, opperchirurgijn)*
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, boekhouder speaks some Japanese)
Claas van der Laan (Amsterdam, bottelier)
Fredrik Swart (Banda, boekhouder)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, boekhouder)
Joannes Moreels (Utrecht, boekhouder)
Johannes Luijcke (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, timmerman)
Paulus Simonsz (Hedel/Revel, boekhouder)*

NN. (slaves)
Roeloff Diodati (Dordrecht, oppercoopman) 21.10.1720-9.11.1721 Barent Swart (Hoorn, opperchirurgijn)*
Pieter van Thoor (Dort, deerde meester)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, ondercoopman/secunde speaks some Japanese)
Dirk Crooswijk (Rotterdam, pl. adsistent)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, boekhouder)*
Jacob Smit (Nimwegen, constabelmeester)
Jan Hendrik Legrant (Den Haag, pl. adsistent)
Joannes Moreels (Utrecht, boekhouder)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, timmerman)
Thomas Heijmans (Utrecht, adsistent boekhouder)

NN. (slaves)
NN. (1 slave of Moreels)
Hendrik Durven (Delft, oppercoopman) 9.11.1721-29.10.1722 Willem Ketelaar (Vlissingen, opperchirurgijn)*
Johan Wolfart (Amsterdam, pl. onderchirurgijn)
Abraham Raams (Amsterdam, pl. adsistent)
Arij den Bak (Vlaardingen, bosschieter)
Dirk Crooswijk (Rotterdam, pl. adsistent)
Fredrik Swart (Banda, ondercoopman/secunde)
Gerardus Bernardus Visser (Kuijlenburg, pl. adsistent)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, boekhouder)*
Jan Hendrik Legrant (Den Haag, pl. adsistent)
Juriaan Ditmars (Rotterdam, timmerman ✝︎28.9.1722)

NN. (slaves)
Hendrik Durven (Delft, oppercoopman) 30.10.1722-18.10.1723 Willem Ketelaar (Vlissingen, opperchirurgijn)*
Johan Wolfart (Amsterdam, pl. onderchirurgijn)
Arij den Bak (Vlaardingen, bosschieter)
Cornelis Gerritsz Meijer (Amsterdam, timmerman)
Daniel (Kuijlenburg, pl. adsistent)
Dirk Crooswijk (Rotterdam, pl. adsistent)
Fredrik Swart (Banda, ondercoopman/secunde)
Gerardus Bernardus Visser (Kuijlenburg, pl. adsistent)*
Hendrik Bok (Sluis, pl. adsistent)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, boekhouder)
Jan Hendrik Legrant (Den Haag, pl. adsistent)
Johan Wolffert (Sluis, pl. adsistent)
Johannes Bronswinkel (Amsterdam, pl. adsistent)

NN. (slaves)
Johannes Thedens (Friedrichstadt/Schleswig, 1680-1748, oppercoopman) 18.10.1723-2 5.11.1724 Willem Ketelaar (Vlissingen, opperchirurgijn)*
Cornelis Gene (Vlissingen, onderchirurgijn)
Gerardus Bernardus Visser (Kuijlenburg, pl. adsistent)*
Gerrit van Aaken (Wel, ondercoopman/secunde)
Jan de [?] (Amsterdam, boekhouder)*
Johannes Bronswinkel (Amsterdam, pl. adsistent)
Pieter Jacob Blok (Batavia, pl. adsistent)
Samuel Vergushil [Fergushill] (Berlin, adsistent)

NN. (slaves)
Johannes Thedens (Friedrichstadt/Schleswig, 1680-1748, oppercoopman) 6.11.1724-2 5.10.1725 Willem Ketelaar (Vlissingen, opperchirurgijn by order of the Nagasaki governor sent back to Batavia)*
Cornelis Geene (Vlissingen, onderchirurgijn)
Bartholomeus Kempe (Suijderkerkhof, matroos)
Gerardus Bernardus Visser (Kuijlenburg, pl. adsistent)*
Hendrik Heijman (Delft, matroos)
Johan François Rijnjan (Abkoude [Abcouss?], pl. adsistent by order of the governor sent back to Batavia)
Johannes Bronswinkel (Amsterdam, pl. adsistent)
Johannes Pateel (Duijnkerken, pl. adsistent)
Johannes Theden (Friedrichstadt, oppercoopman)
Samuel Vergushil/Fergushill (Berlin, adsistent, secunde)

NN. (slaves)
Johannes/Joan de Hartogh (’s Hertogenbosch, oppercoopman came to Batavia as onderchirurgijn) 25.10.1725-15.10.1726 David Drinkman (Meurs, opperchirurgijn later promoted to coopman)*
Anthonij de Visser (Delft, onderchirurgijn)*
Dirck Welters (Leiden, pl. adsistent)
Gerardus Bernardus Visser (Kuijlenburg, adsistent)
Hans Jürgen Keijser (Hildesheim, 1696-1736, soldaat)*
Hendrik Berck (Sluijs, pl. adsistent)
Johannes Bronswinkel (Amsterdam, pl. adsistent)
Johannes Pateel/Plateel (Duijnkerken, pl. adsistent)
Pieter Dees (Amsterdam, ondercoopman ✝︎10.8.1726)
Rogier de Laver (Middelburg, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves)
Pieter Boekesteijn (Wateringen, ✝︎2.1.1749, oppercoopman) 15.10.1726-3.11.1727 David Drinkman (Amsterdam, opperchirurgijn, later promoted to coopman)*
Hermanus Kruger (Bergen op Zoom, onderchirurgijn)
Rogier de Laver (Middelburg, ondercoopman/secunde)
Johannes Bronswinkel (Amsterdam, adsistent)
Johannes Pateel/Plateel (Duijnkerken, pl. adsistent)
Dirk Helters (Leiden, pl. adsistent)
Jan Adam Cromper (Augsburg, pl. adsistent)
Steven Buijtenhuijs (Harderwijk, pl. adsistent)
Jan van Doesburg (Gouda, bottelier)
Hans Jürgen Keijser (Hildesheim, 1696-1736, soldaat)*
Gottfried Kriedeman (soldaat/stalknegt ✝︎27.6.1727)

NN. (at least 3 "swarte jongens")
Abraham Minnedonk (Delft, oppercoopman) 3.11.1727-20.10.1728 David Drinkman (Meurs, opperchirurgijn, later promoted to coopman)*
Hermanus Kruger (Bergen op Zoom, onderchirurgijn)
Arij Boockesteijn (Overschie, adsistent)
Anthonij van Polanen (Amsterdam, pl. adsistent)
Bartholomeus van Aller (Batavia, pl. adsistent)*
Hendrik Petit (Amsterdam, pl. adsistent)
Johan Harmen/Herman Theling (Holstein, ondercoopman/secunde)
Johannes Pateel (Duijnkerken, pl. adsistent)
Joris Forman (Rotterdam, pl. adsistent)

NN. (slaves)
Pieter Boekesteijn (Wateringen, ✝︎2.1.1749, oppercoopman) 22.10.1728-12.10.1729 David Drinkman (Meurs, opperchirurgijn later promoted to coopman)*
Hermanus Kruger (Bergen op Zoom, onderchirurgijn later promoted to adsistent packhuismeester)
Arij Boockesteijn (Overschie, adsistent)
Carel Philip Bouwman ("stalknegt")
Hans Jürgen Keijser (Hildesheim,1696-1736, corporal promoted to sergeant)*
Hendrik Petit (Amsterdam, pl. adsistent)
Hendrik van der Bel (Rotterdam, ondercoopman/secunde)
Jan Elias de Roijere (Gouda, adsistent boekhouder)
Johannes van der Cruijsse [Kruijs] (Philipslant, adsistent promoted to boekhouder)
Joris Forman (Rotterdam, boekhouder)
Lamber Brouwer (pl. adsistent, ✝︎25.3.1729)
Pieter Vermeulen (Dort, adsistent)

NN. (swarte jongens)
Sato (Batavia, slave of Vermeulen)
Abraham Minnedonk (Delft, oppercoopman) 12.10.1729-31.10.1730 Herbert Evertsz (Philipstat, opperchirurgijn reads German)*
Carel Frederik Bourgeaux (Aachen, onderchirurgijn promoted to adsistent, succeeded Crudorp)
Anthonij van Polanen (Amsterdam, pl. adsistent)
Arij Boockesteijn (Overschie, adsistent)
Bartholomeus van Aller (Batavia, pl. adsistent)*
Cornelis Stolp (Leyerdorp, adsistent)
Hans Jürgen Keijser (Hildesheim,1696-1736, pl. sergeant)*
Hermanus Kruger (Bergen op Zoom, adsistent)
Jan Elias de Roijere (Gouda, pl. adsistent remained at Dejima since September)
Johan Pieter Crudorp (adsistent/boekhouder, ✝︎19.8.1730)
Johannes van der Cruijsse [Kruijs] (Philipslant, boekhouder)
Pieter Vermeulen (Dort, adsistent)
Simon van Schoonhoven (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves)
NN. (slave of Minnendonk, ✝︎20.8.1730)
Pieter Boekesteijn (Wateringen, ✝︎2.1.1749, oppercoopman) 31.10.1730-20.10.1731 Hendrik Thompson (Rotterdam, opperchirurgijn)*
Willem (Cleve, onderchirurgijn)
Albert van Poort (Leiden, adsistent)
Arij Boockesteijn (Overschie, adsistent)
Carel Fredrik (Cleve, pl. adsistent)
Cornelis Stolp (Lijderdorp/Lijdorp, adsistent)
David Drinkman (Meurs, former chirurgijn, now ondercoopman/secunde)
Hendrik Isaak Wisselaar (Cleve, "kuijper")
Hermanus Kruger (Bergen op Zoom, adsistent)
Jan Elias de Roijere (Gouda, adsistent)*
Willem Mulder (Amsterdam, timmerman)

NN. (slaves)
Pieter Boekesteijn (Wateringen, oppercoopman) 21.10.1731-7.11.1732 Hendrik Thompson (Rotterdam, opperchirurgijn)*
Willem de Lorette (Roebroek, adsistent chirurgijn)
Adrianus van Deelen (Leiden, pl. adsistent)
Arij Boockesteijn (Overschie, adsistent/pl. dispencier, ✝︎5.6.1732) Cornelis Stolp (Lijderdorp/Lijdorp, adsistent/since July boekhouder)
David Drinkman (Meurs, ondercoopman/secunde)
Dirk van Horbag (Dort, pl. adsistent promoted to scribe)
Hendrik Isaak Tijselaar (Frankfurt, "kuijper")
Hendrik Reijnders (Batavia, pl. adsistent)
Hermanus Kruger (Bergen op Zoom, adsistent)
Jan Tideman (Bremen, adelborst)
Martin Keller (ondercoopman/dispencier packhuismeester after Boockesteijn's death)
Willem Mulder (Amsterdam, timmerman)
NN. (Dutch tailor)

NN. (slaves)
Hendrik van der Bell (Rotterdam, 1698-1734, oppercoopman) 7.11.1732-27.10.1733 Hendrik Thompson (Rotterdam, opperchirurgijn)*
Willem de Lorette (Roebroek, adsistent chirurgijn)
Hendrik van Haaster (chirurgijn from the ship Blijdorp, active at the hospital at Dejima)
Albert van Poort (Leiden, adsistent)
Casper Bijlevelt (Hamburg, pl. adsistent)
Dirk van Horbag (Dort, scribe)
Hendrik Rijnarts (Batavia, pl. adsistent)
Jan Tideman (Bremen, adelborst/hofmeester )
Jan van der Cruijsse (Philipslant, ondercoopman/secunde)
Sijbrandt Koomis (Vlissingen, adsistent)
Willem Mulder (Amsterdam, timmerman)

September (Bengalen, slave/cook of Boockestijn)

NN. (slaves)
Rogier de Laver (Middelburg,1701-1755, oppercoopman) 27.10.1733-16.10.1734 Hendrik van der Meer (Hamervelt, opperchirurgijn)
Hendrik van Haaster (chirurgijn)*
Jan Christiaan Pallak (Breda, onderchirurgijn)
Adrianus van Deelen (Leiden, pl. adsistent)
Albertus van Poot (Leiden, adsistent promoted to scribe)
Casper Bijlevelt (Hamburg, pl. adsistent, secunde)
Cornelis Willemsz (Middelburg, pl. adsistent)
Gieske (?)
Hans Hendrik Heijnke (Hildesheim, "kuijper"/hofmeester )
Johannes Boekholt (adsistent)
Johannes Bossevelt (Amsterdam, adsistent)
Martin Keller (dispencier, ✝︎13.1.1734)
Sijbrant Homis (Vlissingen, adsistent/secunde promoted to dispencier)
Willem Mulder (Amsterdam, timmerman)

NN. (slaves, some of them musicians)
NN. (1 slave of Keller ✝︎)
David Drinkman (Delft, oppercoopman came to Batavia as onderchirurgijn) 16.10.1734-4.11.1735 Hendrik van Haaster (Delft, opperchirurgijn)*
Christian Berwig (Wiesenfeld/Sachsen, onderchirurgijn)
Adrianus van Deelen (Leiden, pl. adsistent)
Albertus van Poot (Leiden, adsistent)*
Anthonij Kluijt (Westervelt, corporal)
Bartholomeus de Koning (Nimwegen, quartermaster)
Casper Bijlevelt (Hamburg, adsistent)
Cornelis Willemsz (Middelburg, pl. adsistent)
Cornelius Stolp (ondercoopman/secunde ✝︎13.5.1735)
Dirk van Horbag (Dort, adsistent promoted to scribe)
Georg Fredrik Berholts (adsistent ✝︎14.10.1735)
Gieske (?)
Hans Jürgen Keijser (Hildesheim,1696-1736, pl. sergant)*
Jan Hendrik Breton (Den Haag, adsistent)
Johan George Kuseling (Grobien, "vaandrager")
Willem Mulder (Amsterdam, timmerman)

NN. (slaves)
Januarij (Bengalen, slave of Drinkman ✝︎ 11.4.1735)
Cupido (Bengalen, slave/French horn player ✝︎18.4.1735)
Bernardus Coop à Groen (Batavia, ca.1690-✝︎5.8.1740, oppercoopman) 4.11.1735-24.10.1736 Nicolaas Wilmaert (Dort, opperchirurgijn)*
Hendrik van Haaster (Delft, chirurgijn)
Christian Berwig (Wiesenfeld/Sachsen, deerde meester)
Anthonij Kluijt (Westervelt, sergeant/watchmaker)*
Cornelius Overschie (ondercoopman/boekhouder)
Dirk van Horbag (Dort, adsistent)*
Hans Hendrik Heijnke (Hildesheim, opperkuijper)
Jan Hendrik Breton Ditwijkt ('s-Hage, adsistent)
Jan Jephard Wernier (stalknegt)
Jan van den Briel (Dort, adsistent)
Lambert van Berigh (Dort, pl. adsistent)
Nicolas Jacobsz Vermeer (Rotterdam, adsistent)
Sijbrant Homis (Vlissingen, boekhouder/packhuismeester/secunde)
Willem Mulder (Amsterdam, ondertimmerman)

NN. (slaves)
October (slave of Coop à Groen hanged himself 8.6.1736)
Jan van der Cruijsse (St. Philipsland, oppercoopman) 24.10.1736-13.10.1737 Hendrik van Haaster (Delft, opperchirurgijn)*
Christian Berwig (Wiesenfeld/Sachsen, deerde meester)
Albertus van Poot (Leiden, scribe)
Anthonij Kluijt (Westervelt, watchmaker/sergeant)
Dirk van Horbag (Dort, scribe)*
Frans Soomer (Den Haag, bottelier)
Jan Buijs (Amsterdam, adsistent)
Jan Hendrik Beekman (Nimwegen, adsistent)
Jan Jephard Wernier (stalknegt)*
Jan van den Briel (Dort, adsistent)
Nicolas Jacobsz Vermeer (Rotterdam, adsistent)
Sophonius Kruger (boekhouder, ✝︎19.8.1737)
Willem Mulder (Amsterdam, timmerman)

NN. (slaves)
NN. (slave musicians)
Gerardus Bernardus Visscher (Culemborg,1701-1772, oppercoopman) 13.10.1737-1.11.1738 Hendrik van Haaster (Delft, opperchirurgijn)*
Christian Berwig (Wiesenfeld/Sachsen, onderchirurgijn)
Fredrick Spaeck (Enkhuijsen, pl. adsistent)
Hendrik van Havelt (Amsterdam, adsistent)
Jan Buijs (Amsterdam, boekhouder)*
Jan Gebrand Neumeijer (Dessau, sergeant)
Jan Hendrik Beekman (Nimwegen, adsistent)
Jan Jephard Wernier (stalknegt)*
Jan van Heukelen (Rotterdam, packhuismeester?)
Jan van Overklift (Rotterdam, adsistent)
Sijbrant Homis (Vlissingen, ondercoopman/secunde)
Willem Mulder (Amsterdam, ondertimmerman)

NN. (slaves)
NN. (one of the slaves of Homis ✝︎2.2.1738)
Gerardus Bernardus Visscher (Culemborg, 1701-1772, oppercoopman designated opperhoofd Van der Cruijsse died en route to Japan) 1.11.1738-21.10.1739 Hendrik van Haaster (Delft, opperchirurgijn)*
Christian Berwig (Wiesenfeld/Sachsen, onderchirurgijn)
Albertus van Poot (Leiden, ondercoopman/secunde)
Engelbertus Stenvers (Gronau, adsistent)
Hendrik van Homoed (Amsterdam, adsistent)
Jan Buijs (Amsterdam, boekhouder)
Jan Hendrik Beekman (Nimwegen, boekhouder)
Jan van Heukelen (Rotterdam, quartiermaster expelled at the end of this term)
Justus Schalkwijk a Velden (Utrecht, pl. adsistent)
Willem Mulder (Amsterdam, oppertimmerman)

NN. (slaves)
Aron (Bougies, slave of Van Poot expelled at the end of this term)
Thomas van Rhee (Culemborg, 1696-1745, oppercoopman) 22.10.1739-8.11.1740 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Eelke Riskes (Amsterdam, onderchirurgijn at Dejima enrolled as timmerman)
Doede Everts (Groningen, deerde meester)
Abraham van Lent (Amsterdam, boekhouder)
Claas Hagen (expelled at the end of this term)
Fredrik Spalk (Enkhuijsen, pl. adsistent)
Jan Buijs (Amsterdam, boekhouder/dispencier, expelled at the end of this term)*
Jan Hendrik Beekman (Nimwegen, boekhouder)
Jan van Heukelen (packhuismeester expelled at the end of this term)
Jan van Overvliet (Rotterdam, adsistent)
Pieter van Hoeven (Amsterdam, constapelmaat)
Sijbrant Hoomis (Vlissingen, ondercoopman/secunde)
Willem Mulder (Amsterdam, oppertimmerman expelled at the end of this term)

NN. (slaves)
N.N. (slave of Musculus ✝︎6.6.1740)
Jacob van der Waeijen (Amsterdam, ?-1761, oppercoopman) 9.11.1740-28.10.1741 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Christian Berwig [Berbigh] (onderchirurgijn)
Eeke Riskes (timmerman)
Jan Hendrik Beekman (adsistent)
Jan van den Briel (Dort, boekhouder/scribe)*
Nicolaas Balthasar Kloekhoff (adsistent)
Sibrant Hoomis (dispencier/secunde)

NN. (slaves)
Thomas van Rhee (Amsterdam, oppercoopman) 29.10.1741-17.10.1742 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Christian Berwig [Berbigh] (onderchirurgijn)
Albertus van Poot (ondercoopman/secunde)
Elke Riskes (timmerman)
Jacob Balde (ondercoopman/dispencier)
Jan Hendrik Beekman (boekhouder)*
Jan Kluijt (boekhouder)

NN. (slaves)
April (slave of van Rhee hanged himself 2. 4.1742)
Jacob van der Waeijen (Amsterdam, ?-1761, oppercoopman) 17.10.1742-9.11.1743 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Doede Everts (Groningen, onderchirurgijn)
Jacob Balde (ondercoopman)
Jan Hendrik Beekman (boekhouder/scribe)
Jan Kluijt (adsistent)
Jan Kluijt (boekhouder)
N.N. (timmerman)
Nicolaas Balthasar Kloekhoff (boekhouder)*

NN. (slaves)
David Brouwer (Leiden, ?-1748, oppercoopman) 5.11.1743-1.11.1744 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Doede Everts (Groningen, onderchirurgijn)
Engelbert Stenvers (adsistent)
Frederik Spalk (adsistent)
Jacob Ricard (adsistent)
Jan Hendrik Beekman (boekhouder)*
Jan Kluijt (boekhouder)
Jan Louis de Win (ondercoopman/secunde)
Jan de Briel (boekhouder)
Nicolaas Balthasar Kloekhoff (adsistent)
Sijbrand Hoomis (ondercoopman, dispencier)

NN. (slaves)
Connemon (Maccassar, slave of Kluijt committed suicide 2.3.1744)
Jacob van der Waeijen (Amsterdam, ?-1761, oppercoopman) 2.11.1744-28.12.1745 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Doede Everts (Groningen, onderchirurgijn)
Jan Ofarel (pl.adsistent successor of Kuikhooven)
Jan van den Briel (ondercoopman/secunde)
Nicolaas Balthasar Kloekhoff (boekhouder)*
Engelbert Stenvers (adsistent)
Jacob van Kuijkhooven (adsistent, ✝︎25.11.1745)
NN. (timmerman)

NN. (slaves)
David (Madras, one of the slaves of Van der Waeijen hanged himself 19.3.1745)
Jan Louis de Win (Gorinchem, oppercoopman) 30.12.1745-2.11.1746 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Abraham Slabber (Middelburg, onderchirurgijn)
Allard Anthony van Laar (dispencier/secunde)
Engelbert Stenvers (adsistent)
Jacob Balde (Frankfurt am Main, secunde)
Nicolaas Balthasar Kloekhoff (boekhouder/scribe)*

NN. (slaves)
Maij (Bougies, one of De Win's slaves ✝︎15.3.1746)
Ontong (Bougies, slave of Van Laar ✝︎21.5.1746)
Jacob Balde (Frankfurt am Main, oppercoopman) 3.11.1746-25.10.1747 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Abraham Slabber (Middelburg, onderchirurgijn)
Allard Anthony van Laar (ondercoopman/dispencier/secunde)
Jan Willem Martin (pl. boekhouder)*
Engelbert Stenvers (adsistent)

NN. (slaves)
Jan Louis de Win (Gorinchem, oppercoopman) 28.10.1747-11.11.1748 Doedo Evertsz (Groningen, opperchirurgijn)*
Hendrik Nourrijn (Meurs, onderchirurgijn)
David Boelen (Amsterdam, adsistent ✝︎19.3.1775)*
Frederik Spalk (adsistent)
George Elias Heijne (ondercoopman/dispencier/secunde)
Jan Heck (adsistent)

Slaves of Heijne:
Andries
Baeytjoe
Jan

Slaves of Boelen:
Castor (✝︎ 23.6.1748 killed after running amok)
September
Titus

Julij (slave of De Win)
Jacob Balde (Frankfurt am Main, oppercoopman) 12.11.1748-8.12.1749 Andreas Köhler (Stralsund, opperchirurgijn)*
Hendrik Nourrijn (Meurs, onderchirurgijn)
David Boelen (Amsterdam, boekhouder ✝︎19.3.1775)*
Engelbert Stenvers (adsistent)
George Elias Heijne (ondercoopman/dispencier/secunde)
Jan Heck (adsistent)

NN. (slaves)

Slave of Boelen
Castor
September
Titus
Hendrik van Homoed/Homoet (Amsterdam, oppercoopman) 8.12.1749-24.12.1750 Doedo/Doede Evertsz (Groningen, opperchirurgijn)*
Carel Hendrik Peccator (Schleswig, onderchirurgijn)
George Elias Heijne (ondercoopman/dispencier)
Herbert Vermeulen (Moordrecht, ondercoopman/dispencier)
Jan Fredrik Bartels (adsistent)
Jan Heck (adsistent)
Jan Ofarel (adsistent)
Jan Simonsz (pl. adsistent)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, 1787-?, adsistent)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, boekhouder)*
Reijnier Willem de Vos (adsistent)
N.N. (timmerman)

NN. (slaves)
Abraham van Suchtelen (Amsterdam, 1711-✝︎26.4.1760, oppercoopman) 25.12.1750-18.11.1751 Doedo/Doede Evertsz (Groningen, opperchirurgijn)*
Carel Hendrik Peccator (Schleswig, onderchirurgijn)
David Boelen (ondercoopman/dispencier ✝︎19.3.1775)
Herbert Vermeulen (Moordrecht, ondercoopman/packhuismeester/dispencier)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, boekhouder)
Fredrik Boogart (boekhouder)
Jan Heck (boekhouder/scribe)*

NN. (slaves)
Hendrik van Homoed (Amsterdam, oppercoopman) 19.11.1751-5.12.1752 Doedo/Doede Evertsz (Groningen, opperchirurgijn)*
Carel Hendrik Peccator (Schleswig, onderchirurgijn)
Herbert Vermeulen (Moordrecht, ondercoopman/dispencier)
Jan Heck (boekhouder/scribe)*
Pieter Cornelis Coster (adsistent)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, adsistent)
Jan Simonsz (adsistent)
Jan Fredrik Bartels (adsistent)
Reijnier Willem de Vos (adsistent, ✝︎3.9.1752)
NN. (timmerman)

NN. (slaves)
David Boelen (Amsterdam, oppercoopman ✝︎19.3.1775) 6.12.1752-15.10.1753 Doedo/Doede Evertsz (Groningen, opperchirurgijn)*
Pieter Bouwens (Buuren, onderchirurgijn)
Jan Koopman (ondercoopman/boekhouder/secunde) Jan Heck (boekhouder)*
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, adsistent)*
Jan Sijmonsz (adsistent)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam)
Jan Fredrik Bartels (adsistent)

NN. (slaves)
Hendrik van Homoed (Amsterdam, oppercoopman) 16.10.1753-3.11.1754 Doedo Evertsz (Groningen, opperchirurgijn did not participate in the court journey due to illness) Jan Koopman (ondercoopman/secunde)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, 1787-?, adsistent)*
Jan Sijmonsz (adsistent)*
Pieter Cornelis Coster (adsistent)
Frederik Cassier (adsistent)
Jan Hendrik Eekhout (adsistent)
George Herman Ringius (adsistent)

NN. (slaves)

Elias (slave of Ringius, ✝︎19.1.1754)
Januarij (Malabar, slave of Coster, ✝︎1.10.1754)
David Boelen (Amsterdam, 36, oppercoopman ✝︎19.3.1775) 4.11.1754-25.10.1755 Carel Gabriel Springer/Sprengeur (Meissenheim,31, opperchirurgijn ✝︎25.4.1762)*
Jan Fredrik Bosch (Campen, deerde meester)
Andries Jan Roghe (?, 22)
George Herman Ringius (22)
Hendrik Sterrenberg (?, 28)
Hugo Poortman (?, 33)
Jacob Heijmans (?, 27)
Jan Fredrik Bartels (?, adsistent)
Jan Fredrik Bosch (?, ?)
Jan George van Cranenburg
Jan Koopman (?, boekhouder/secunde, 25)
Jan Sijmonsz (?, adsistent, 22)*
Pieter Cornelis Coster (?, adsistent, 33)
N.N. (timmerman)

"Lijfeijgenen van het opperhoofd":
Apol (Barbestein, 33)
Batjo (Boegis, 9)
Casper (Bengalen, 28)
December (Java, 23)
Fortuijn (Palembang, 15)
Grips (Boegis, 16)
Leander ("van de Cust", 23)
Meij (Nias, 27)
Milander (Malabar, 19)
November (Boegis, 28)
September (Boegis)
Setember (Mandaar, 8)
Sielintsie (Mandaar, 27)
Slamat (Boegis, 52)
Stevan (Batavia, 23)

"Lijfeijgenen vande Heer Coopman":
Cuintus (Mandhaar, 27)
Adonis (Bali, 32
Chanche Pance ("van de Cust", 12)

"Lijfeijgenen van den opperchirurgijn":
Ontong (Boegis, 10)
Mampa (Boegis, 9)

"Lijfeijgenen van Ringius":
Abacus (Batavia, 29)

"Lijfeijgene van Hugo Portman":
Fortuijn (Maccassar, 23)

"Lijfeijgene van Pieter Coster":
Julij (Bantam, 10)
Herbert Vermeulen (Moordrecht, 1738-1784, oppercoopman) 25.10.1755-12.10.1756 Carel Gabriel Springer/Sprengeur (Meissenheim, opperchirurgijn, 32)*
Jacobus Mulder (Vlissingen, onderchirurgijn)
Abraham Verspijk (adsistent, 24)*
Carel Gabriel Sprengius (?, boekhouder)
Geritt van Oosten
Jacob Heijmans (?, 28)
Jacob Martens (?, 23)
Jacobus Nicolaas van Ritkaamer (?, 12)
Jacobus Muller (?, 26)
Jan Fredrik Bartels (?, adsistent, ✝︎29.10.1755)
Jan Heck (?, boekhouder)
Johan/Jan Hendrik Eekhout (?, adsistent, 25)
Jan Sijmonsz (?, adsistent)
Pieter Christiaan Burger (?, 28)
Verspijk
Pieter Cornelis Coster (?, 34)
NN. (Hoofmeester)
NN. (timmerman)

"lijfeijgenen van't opperhoofd":
Apollis (Boegis, 30)
April (Mandaar, 30)
Fortuijn (Maccassar, 22)
Hector (Ambon, 8)
Jason (Batavia, 27)
Junij (Maccassar, 25)
Leander (Kosta, 22)
Meij (Boegis, 25)
October (Bali, 24)
Ontongh (Timor, 17)
Slamat (Boegis, 26)
Zeeland (Boegis, 12)

"lijfeijgenen van Heck":
Kasing (Boegis, 24)
Rimbo (Boegis, 23)
Ontongh (Java, 9)
Plesier (Timor, 9)
Oversvlot (Java, 7)

"lijfeijgenen van Coster":
Frans (Ceylon, 19)
Julij (Toeraje, 19)
Stember (Boegis, 12)

"lijfeijgenen van den oppermeester":
Seelie ("van de Cust", 22)
Ontong (Java, 10)

"lijfeijgenen van Eekhout":
Pluto (Bengalen, 10)
Januarij (Bengalen, 10)

"lijfeijgenen van Verspijk":
Marcus (Ceylon, 15)
Tietus (Suratta, 9)

"lijfeijgene van den hoofmeester":
Meij (Boegis, 17)

"lijfeijgene van den timmerman":
Alexander ("van de Cust", 20)

N.N. (young slave, ✝︎11.12.1755)
N.N. (young slave, ✝︎2.1.1756)
David Boelen (Amsterdam, 38, oppercoopman ✝︎19.3.1775) 13.10.1756-31.10.1757 Karl [Carel] Gabriel Springer/Sprengeur (Meissenheim, 33, opperchirurgijn)*
Jacobus Muller (26, ondermeester)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, 29, 1787-?, ondercoopman/secunde)
Carel Gabriel Sprengius (?, boekhouder)*
Jan Heck (?, coopman/dispencier, packhuismeester)
Pieter Cornelisz Coster (Amsterdam, 35, adsistent)
Jan Abelsz Coree (?, 45, musicant)
Jan Georg Cranenburg (50, Hofmeester)
Jan Lodewijk Siels (?, 24, tuijnier)
Jan Sijmonsz (?, 29, adsistent)
George Herman Ringius (?, scribe, 25)
George Pieterson (?, 29)
Arnoult Francois Blanken (?, 23)
Jacob Heijmans (?, 28, timmerman)

"Lijff Eijgenen van den welEdelen Heer David Boelen":
Casper (Bengalen, 37)
Apoll (Persien, 21)
Meij (Nias, 26)
Caesar (Boegis, 25)
Primo (Java, 27)
Fortuijn (Boegis, 20)
Spadillje (Bengalen, 29)
Fortuijn (Macassar, 21)
Damon (Palembang, 13)
Prins (Boegis, 25)
Orpheus (Ambon 18)
Scripio (Nias, 15)
Vorthuijn? (Cormandel, 14)
La Fleur (Macassar, 18)
Slamat (Boegis, 60)
Osloon (Macassar, 28)
Stephanus (Batavia, 29)

"Van d'Heer Reijnouts":
Baijojo ? (Boegis, 26)
Adonis (Bali, 28)
Jonas (Boegis, 20)

"Van Monsr Ringius":
Marcus (Malabar, 25)
Samain (Batavia, 15)

"Van Monsr Simons":
Caesar (Macassar, 26)

"Van Monsr Pieterson":
Junij (Macassar, 15)

"Van Monsr Sprengeur":
Julie ("van de Cust", 22)
Ontong (Java, 10)

"Van Monsr Blanken":
Primo (Amboina, 20)
September (Batavia, 20)

"Van den Timmerman":
Julij (Cormandel, 11)

"Van den hofmeester ":
Forthuin (Ceylon, 25)

"Van den Musicant":
Patientie (Boegis, 29)
Herbert Vermeulen (Moordrecht, 1738-1784, oppercoopman) 1.11.1757-11.11.1758 Cornelis Borstelman (Amsterdam, opperchirurgijn)*
Jan Zaff (Amsterdam, onderchirurgijn)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, 1787-?, ondercoopman/secunde/negotie boekhouder)
George Pieterson (?, adsistent)*
Jacobus de Ruijter (?, adsistent)
Pieter Cornelisz Coster (Amsterdam, adsistent)
NN. (3 adsistenten)
NN. (sergeant)

NN. (slaves)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, 1787-?, oppercoopman) 12.11.1758-1.8.1759 Cornelis Borstelman (Amsterdam, ✝︎18.4, 1765, opperchirurgijn)*
Jan "Soff"? (Amsterdam, onderchirurgijn)
Nicolaas Marchant (?, scribe)*
David Rhudé/Ruhdé (?, adsistent)
Alexander de Meij (?, adsistent)
NN. (timmerman)
Herbert Vermeulen (oppercoopman) 2.8.1759-26.11.1759 Cornelis Borstelman (Amsterdam, ✝︎18.4, 1765, opperchirurgijn)*
Cornelis van Brattim (?, coopman/negotie boekhouder)
Frederik Willem Wineke (?, coopman/packhuismeester)
Jacobus de Ruijter (?, adsistent)
Nicolaas Marchant (?, boekhouder/scribe)
NN. (2 adsistenten)
NN. (bottelier)

NN. (slaves)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, 1787-?, oppercoopman) 26.11.1759-11.11.1760 George Rudolf Bauer [Bower/Bower] (Breslau, opperchirurgijn, knows Latin)*
Anthonij Herman van Leuwen (Overick, ondermeester)
Cornelis Borstelman (Amsterdam, ✝︎18.4.1765, onderchirurgijn [!?])
Carel Fredrick Metske (Friesland, adsistent)
Cornelis van Brattim (ondercoopman/negotieboekhouder)
François Bernhard Tisson (Leiden, adsistent)
Hendrik Godfried Duurkoop (Dornum, adsistent)
Jan Crans ('s-Gravenhaage, 1733-1780, ondercoopman/secunde/ dispencier)
Jacobus de Ruijter (Utrecht, adsistent)*
Jan Lodewijck Pietsch (Hamburg, matroos/hofmeester )
Frederik Willem Wineke (Neuenhaus/Bentheim, coopman/packhuismeester)
Gerardus van Aken (Rotterdam, adsistent)
Michiel van Santen (Overschie, oppertimmerman)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, adsistent)
Pieter Pachet (Leiden, matroos)
Hendrik Six (Amsterdam, Jonge)
NN. (2 adsistenten)
NN. (sergeant)
"Hermanus de Vreij" (Bali, freed slave attacked de Ruijter and Crans died in the stocks 29.1.1760)

NN. (several slaves of Reijnouts)
Marten Huijsvoorn (Amsterdam, 47, oppercoopman) 12.11.1760-30.10.1761 George Rudolf Bauer/Bower/Bauwer (Breslau, 36, opperchirurgijn)*
Anthonij Herman van Leuven (Ouwerik, 30, onderchirurgijn)
Carel Fredrick Metske (Friesland, 29, adsistent)
David Ruhdé/Rudhe (18, adsistent)
François Barnhard Tisson (Leiden, 24, adsistent)
Hendrik Geerling (Leiden, 20, adsistent)
Hendrik Arighuijs (33, hofmeester )
Hendrik Six (Amsterdam, 23, sneijder)
Jacobus Nicolaas van Putkamer (17, boekhouder)
Jacobus Verhaagen (Gent, 43, matroos/tuijnman)
Jan Crans ('s-Gravenhaage, 27, 1733-1780, ondercoopman/secunde)
Michiel van Santen (Overschiep, 29, timmerman)
Nicolaas Marchant (scribe)*
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, 36, adsistent)
NN. (adsistenten)
NN. (mindere dienaaren)

"Leijffeijgenen van't opperhoofd"
Baljo (Maccassar, 10)
Bourgognie (Maccassar, 30)
Damon (Nias, 8)
Fortuijn (Nias, 15)
Hector (Nias, 14)
Jaco (Malegashi, 25)
Januarij (Sourat, 20)
Map (Maccassar)
Tjatjo (Mandaar, 24)

"Leiffeijgenen van den schribe Marchant":
Fortuijn (Bali, 30)
Jaco (Malabar, 12)

"Leiffeijgene van de Heer Crans" :
Apolli (Boegis, 17)
Pasop (Boegis, 14)
Prigie (Ternate, 19)

"Leiffeijgene van hofmeester ":
Aoii (Timor, 20)
Allard (Simbawa, 21)
Pennijn (Boegis, 22)

"Van Pieter Coster:
Catjou (Java, 13)

"Van Davis Rudhe":
Toeli (Maccassar, 20)

"Van Putkamer":
Fortuijn Nias, 20)

"Van Geerling":
Catjong (Java, 10)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, 34, 1787-?, oppercoopman) 31.10.1761-2.12.1762 George Rudolf Bauer/Bower/Bauwer (Breslau, 37, opperchirurgijn)*
Anthonij Herman van Leeuven/Leeuwen (Ouwerik, 31, onderchirurgijn)
Jan Bernard Christ (adsistent)*
Frederik Willem Wineke (Neuenhaus/Bentheim, 28, coopman/secunde)
Gerardus van Aken (Rotterdam, 27, adsistent ✝︎13.11.1762)
Gerard Bernard de Leeuw (Amsterdam, 31, adsistent)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, 23, adsistent)
Jan Bernard Christ (Dillenburg, 30, adsistent)
Jacob Smit (Wesel, 23, Sergeant/Hoor Meester) Hendrik Six (Amsterdam, 24, jonge/sneijder)
Jacobus Verhaagen (Gent, 44, matroos/tuijnman)
Michiel van Santen (Overschiep, 30, oppertimmerman)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, 37, boekhouder)

"Leijffeijgene van't Opperhoofd" :
Adonis (Bali, 50)
Apol (Boegis, 19)
Augustus (Tanbawa, 20)
Baat Joid (Boegis, 20)
Bagguis (Boegis, 19)
Fortuijn (Boegis, 15)
Januarij (Nias, 20)
Jason (Java, 27)
Julij (Macassar, 25)
Limper (Batavia, 21)
Mingus (Mosambique, 26)
Onverwagt (Maccassar)
Salemi (Muskette, 20)
September (Boegis, 18)
Slamat (Boegis, 27)

"Leijffeijgene van den Coopman & Packhuismeester":
Julij (Bengalen, 24)
August (Boegis, 23)
September (Boegis, 22)
October (Nias, 21)
November (Batavia, 9)
Philip (Nias, 11)

"Leijffeijgene van den Adsistent van Aken":
Januarij (Onrust, 19)

Leijffeijgene van den adsistent Christ:
Floris (Sambawa, 25)

"Leijffeijgene van den Adsistent Duurkoop":
Filander (Timor, 15)

Leijffeijgene van den Hoov Meester:
Januarij (Maccassar, 20)
Saling (Maccassar, 15)

"Leijffeijgene van den Adsistent de Leeuw":
Spadielje (Dima, 18)
Fredrik Willem Wineke (Neuenhaus (Bentheim, 29, oppercoopman) 3.12.1762-6.11.1763 Cornelis Borstelman (Amsterdam, 35, oppermeester)*
Adrianus toe Laar (pl. ondercoopman/negotie boekhouder)
Cornelis Kaler (Frederikstad, bottelier/hofmeester )
Engelbert Jacobze Brens (Campen, 28, timmerman)
Gerard Bernard de Leeuw (Amsterdam, 32, adsistent)
Hendrik Six (Amsterdam, 25, sneijder)
Herman Christiaan Kastens (Varel, 40, onderkoopman/packhuismeester/secunde)
Jacobus Nicolaas van Putkamer (Lille, 19, boekhouder)*
Jacobus Verhaagen (Gent, 45, matroos/tuinier)
Jan Bernard Christ (boekhouder/scribe)
Jan Jacob Abbema (Utrecht, 26, adsistent)
Pieter Antonij van Bijsterveldt (Nijmegen, 19, adsistent)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, adsistent)
Willelm Juris (Batavia, adsistent)

"Leijff Eijgenen van't Opperhoofd":
August (Boegis,24)
September (Boegis, 23)
Januarij (Maccassar, 20)
Julij (Bengalen, 25)
Meij (San Souwa, 20)
November (Batavia, 10)
October (Nias, 22)
Onverwagt (Maccassar, 13)
Philip (Nias, 12)

"Van den Dispencier Kastens":
Februarij (Sambouwa, 24)
Borak (Persia, 12)
David (Tutucorijn, 20)
Johannes (Batavia, 16)

"Van den Oppermeester Borstelman":
Bagus (Mander, 12)
Ciridon (Boegis, 11)

"Van den Scribe Putkammer":
Adonis (Malabar, 10)

"Van Abbema":
Manielje (Madras, 18)
Cassim (Maccassar, 20)

"Van den adsistent Aken:
Januarij (Onrust, )

"Van Coster":
Kitjiel (Boegis, 21)

"Van Bijsterveldt":
Ontong (Mander, 20)

"Van Juris":
Marburg (Mandar, 14)
Jan Crans ('s-Hage, 1733-1780, oppercoopman) 7.11.1763-24.10.1764 Cornelis Borstelman (Amsterdam, oppermeester)*
Jan Godfried Werkner (Havelbergh, ondermeester)
Adriaan Toe Laer (boekhouder)
Engelbert Jacobse Brens (Campen, oppertimmerman)
Hans Christiaan Kastens (Haag, packhuismeester)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, adsistent)*
Hendrik Geerling (Leiden, adsistent/hooplooper)
Jacobus Nicolaas van Putkamer (Lille, ondercoopman/dispencier/hooflooper)
Jacobus Verhaagen (Gent, matroos)
Jan Schuls (Deventer, adsistent)
Jan Bernard Christ (gesw. scribe)
Jan Hendrik Harringas (boekhouder)
Jan Jacob Abbema (adsistent)
Jan Jacobse (Hiujer ?, matroos)
Johan George Moerosski (Danzig, pl. sergeant)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, boekhouder)
Willem Juris (boekhouder)
NN. (slave of Crans ✝︎6.2.1764, small-pox)
NN. (slave boy ✝︎19.2.1764 due to an inflammation of the throat)
NN. (slaves)
Fredrik Willem Wineke (Neuenhaus (Bentheim, 31, oppercoopman) 25.10.1764-7.11.1765 Anthonij van Nieuwenhuijsen (Middelburg, 25, oppermeester)*
Jan Godfried Werkner (Havelberg, 31, ondermeester)
Adriaan/Adrianus Toe Laer (ondercoopman/boekhouder/secunde)
Cornelis Smit (Loosdregt, 20, matroos/tuinier)
Engelbert Jacobse Brens (Campen, 30, oppertimmerman)
François Emmings (Geesbergen, 20, snijder)
Gerard Bernard de Leeuw (Amsterdam, 28, boekhouder)
Herman Christiaan Kasten (coopman/packhuismeester)
Herman Köhler (Bremen, 29, adsistent)
Jacob Abbema (adsistent)
Paulus George Pleuse (Hamburg, 40, hofmeester )
Pieter Anthoni van Bijsterveldt (Nijmegen, 21, boekhouder)*
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, 40, boekhouder)
Rudolph Freudeman (Stolberg, 34, boekhouder)
Willem Juris (Batavia, boekhouder)

"Slaaven van 't Opperhoofd":
August (Boegis, 26)
September (Boegis, 25)
Baatjo (Boegis, 18)
Berlijn (Boegis, 21)
Dirk (Maccassar, 17)
Dramman (Simawav, 19)
Februarij (Maccassar, 22)
Flip (Nias, 14)
Januarij (Sellerij, 25)
Joost (Batavia, 39)
Julij (Bengalen, 27)
November (Batavia, 12)

"Van de Heer toe Laar":
Middelburg (Simbouwa, 21)
Februarij (Boegis, 18)

"Van Freudeman":
Baatjo (Boegis, 21)
Raauwa (Batavia, 12)

"Van Nieuwenhuijsen":
Julij (Boegis, 12)

Van de Leeuw:
Torabo (Boegis, 20)

"Van Köhler":
Casar (Bengalen, 12)

"Van Bijsterveldt":
Aros (Mander, 21)
Jan Crans (Danzig, 32, 1733-1780, oppercoopman) 8.11.1765-31.10.1766 Anthonij van Nieuwenhuijsen (Middelburg, oppermeester)*
Jan Godfried Werkner (Havelberg, 32, ondermeester)
Adriaan/Adrianus toe Laer (ondercoopman)
Antonij van Nieuwenhuijsen (26)
Arend Willem Feith (Cochin, 19, ondercoopman/dispencier/secunde)
François Emmings (Geesbergen, 21, matroos)
Gerard Bernard de Leeuw (Amsterdam, 39, boekhouder)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, 27, adsistent)*
Hendrik Geerling (Leiden, 27, adsistent)
Johan Christiaan Bremink (Pargen, 31, timmerman)
Johan Michiel Sink (Weimar/Sachsen, 25, matroos)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, 41, adsistent)
Rudolph Freudeman (Stolberg, 35, adsistent)
Sweris Roosenwaal (Gottenberg, 28, matroos)

"Slaaven van 't Opperhoofd":
Agilles (Maccassar, 16)
April ("D'Cust", 22)
April (Timor, 35)
August (Java, 20)
Baltser (Bengalen, 20)
Castor (Maccasser, 18)
Cesar (Bengalen, 30)
Claas (Samabawa, )
Damon (Maccassar, 16)
Felix (Maccassar, 18)
Jas (Batavia, 17)
Leander (D'Westcust, 16)
Slamat (D'Westcust, 12)

"Van d'Heer Feith":
Crispeijn (Malacca, 20)
Cammis (Sambawa, 13)

"Van Freudeman":
Baijljo (Boegis, 22)
Rauwa (Batavia, 13)

"Van Coster":
August (Bengalen, 30)

"Van Duurkoop":
Hektor (Boegis, 20)

"Van Geerling":
Maci (Batavia, 17)

"Van D'Leeuw":
Torapoe (Boegis, 21)

"Van Nieuwenhuijsen":
Julij (Boegis, 13)
Herman Christiaan Kastens (Haag, oppercoopman) 1.11.1766-20.10.1767 Jan François de Haut/Hout (Haarlem, oppermeester)*
Jan Godfried Werkner (Havelberg, onderchirurgijn)
Caspar Panrich [Panrisch] (Witsburgh, matroos)
Harmen Jansz Walravenen (Liem, matroos)
Jan Bernard Christ (Nassau Dillenburg, ondercoopman/negotieoekhouder)
Jan Fredrik Amstel (Monnickendam, adsistent)
Jan Schuts (Deventer, adsistent)
Johan Christiaan Bremink/Breemink (Pargen, timmerman)
Herman Köhler (Bremen, boekhouder)
Paulus Cleriot (Soissons, kok)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, boekhouder)
Willem Juris (Batavia, boekhouder)*

"Slaaven van 't Opperhoofd":
Appol (Bengalen, 12)
April (Cormandel, 25)
April (Timor, 36)
August (Java, 22)
Castor (Maccasser, 20)
Claas (Samabawa, 26)
Damon (Maccassar, 15)
Februarij (Boegis, 21)
Felix (Maccassar, 23)
Fortuijn (Boegis, 18)
Jas (Batavia)
Pollix (Maccassar)
Slamat (Nias, 15)

"Slaaven van den E.E. Heer Adriann toe Laer":
Middelburg (Sambawa, 22)
Davis (Boegis, 20)
Plaato (Boegis, 17)
Feburarij (Boegis, 18)
Felix (Boegis20)
December (Bengalen, 36)

"Van Freudeman":
Raba (Batavia, 15)

"Van Geerling
August (Nias, 20)

"Van Duurkoop":
September (Boegis, 30)

"Van Bijsterveldt":
Aron (Mander, 32)

"Van Stoesak":
Baccus (Batavia, 16)

"Van De Hout":
October (Boeli Comma, 25)
Jan Crans (Danzig, 1733-1780, oppercoopman) 21.10.1767-29.10.1768 Jan François de Haut/Hout (Haarlem, oppermeester, ✝︎17.5.1768 in Kusatsu, buried in the Shinnyodō, Kyōto 真如堂 (真正極楽寺)*
Philip Leonard (Oudernheijm, ondermeester)
Adriaan/Adrianus toe Laer (Nijmeegem, opperkoopman/packhuismeester)
Caspar Panrich [Panrisch] (Witsburgh, matroos/snijder)
Engelbert Casparus Stoesak (Amsterdam, adsistent)
Harmen Jansz Walraven (Liem, matroos/tuinier)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, adsistent)
Hendrik Geerling (Leiden, adsistent)
Jan Fredrik Walden/Walter (Strasburg, Corporal/hofmeester ✝︎22.12.1767)
Johan Christiaan Breemink (Pargen, ondertimmerman)
Pieter Antoni van Bijsterveldt (Nijmegen, adsistent)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, boekhouder)
Rudolph Freudeman (Stolberg, boekhouder)*

NN. (slaves)
Jan Crans (Danzig, 1733-1780, oppercoopman) 29.10.1768-8.11.1769 Philip Leonard (Oudernheijm, ondermeester) Adriaan/Adrianus toe Laer (opperkoopman)
Arend Willem Feith (Quilan/Cochin, ondercoopman/dispencier/secunde)
Caspar Panrich (Witsburg, snijder)
Engelbert Casparus Stoesak (ondercoopman, boekhouder)
Harmen Jansz Walraaven (Liem, tuinier)
Hendrik Geerling (Leiden, adsistent)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, adsistent)
Hendrik Geerling (Leiden, adsistent)*
Herman Köhler (Bremen, adsistent)
Jan Fredrik Walter (hofmeester )
Jan Georg Abele(e)ven (Batavia, adsistent)
Johan Christiaan Breeminck/Brennink (Pargen, ondertimmerman)
Pieter Anthonij van Bijsterveldt (Nijmeegen, boekhouder/scribe)*
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, adsistent)
Rudolph Freudeman (Stolberg, adsistent)

"Slaaven van't opperhoofd":
Appel (Bengalen)
Apoll (Bengalen, 12)
April (Coromandel, 25)
April (Timor, 36)
August (Java, 22)
Castor (Maccassar, 20)
Claas (Boegis, 26)
Damon (Maccassar, 15)
Februarij (Boegis, 21)
Felix (Maccassar, 20)
Fortuijn (Boegis, 18)
Slamat (Nias, 15)

"Slaaven van den E.E. Heer Adriaan toe Laer":
Middelburg (Sambawa, 22)
David (Boegis, 20)
Plaato (Boegis, 17)
Februarij (Boegis, 18)
Felix (Boegis, 20)
December (Bengalen, 35)

"Van Freudeman":
Raba (Batavia, 15)

"Van Duurkoop":
September (Boegis, 30)

"Van Geerling":
August (Nias, 20)

"Van Bijsterveldt":
Aron (Mander, 32)

"Van Stoesak":
Baccus (Batavia, 16)

"Van De Hout":
October (Boeli Comme, 25)
Olphert Elias (Alkmaar, 36, oppercoopman) 9.11.1769-16.11.1770 Ikarius Jacobus Kotwijk (Buren/Gelderland, 36, oppermeester)*
Philip Leonard (Oudernheijm, 38, ondermeester)
Caspar Panrich [Panrisch] (Witsburg, 26, matroos/snijder)
Dirk Graauw (28, ondertimmerman ✝︎9.2.1770)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, 32, boekhouder)*
Harmen Jansz Walraaven (Liem, 48, matroos/tuinier)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 23, 1744-1793 adsistent)
Jacobus/Johannes Hanjer (Valkenburg, 23, adsistent) Jan Schuts (Deventer, 25, adsistent)
Nicolaas Jacobus Simon van Meurs (Breda, 17, adsistent) Pieter de Kaater (Rotterdam, 19, boekhouder) Rudolph Freudeman (Stolberg, 39, ondercoopman/dispencier)

"Van d'E.E. Agtbaaren Heer Olphert Elias":
Anton (Bali, 22)
Apol (Bengalen, 15)
April (Maccassar, 35)
Augustus (Boegis, 30)
Batjo (Maccassar, 25)
Cupido (Ternaten, 24)
Davis (Bali, 23)
December (Bengalen, 46)
Faeton (Java, 34)
Felix (Arabie, 49)
Februarij (Boegis, 19)
Meij (Bali, 25)

25 "Van d'E. Heer Rudolph Freudeman":
Middelburg (Sambawa, 25)
August (Mandaar, 20)
Januarij (Biina, 15)

"Van den Boekhouder Duurkoop":
September (Bouton, 28)
Cupido (Bengalen, 40)

"Van den Adsistent Schuts":
Faeton (Boegis, 24)

"Van den Boekhouder Romberg":
Hector (Manaar, 28)

"Van den Adsistent Hanjer":
Lankero (Boegis, 26 attacked Hanjer with a chopper)

"Van den Adsistent Meurs":
Baatjo (Boegis, 20)

"Van den Boekhouder Kaater":
Alexander (Cochin, 39)

"Van den Oppermeester Kotwijk":
Alexander (Boegis, 13)

"Van den Ondermeester Philip Leonard":
Tiamma (Boegis, 12)
Daniel Armenault (Amsterdam, ✝︎3.10.1778, oppercoopman) 17.11.1770-9.11.1771 Ikarius Jacobus Kotwijk (Buren/Gelderland, oppermeester)*
Philip Leonard (Odernheim/Kurpfalz, ondermeester)
Abraham Douglas ('s-Hage, boekhouder)
Caspar Panrich [Panrisch] (Witsburg, matroos/snijder)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop] (Dornum/Niedersachsen, negotieboekhouder/secunde)
Harmen Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793 adsistent)
Hendrik Leonard Peters (Bonn, hofmeester )
Jan Georg Abele(e)ven (Batavia, adsistent)
Jan Lamaar (Amsterdam, obertimmerman)
Jan Schuts (Deventer, scribe)*
Engelbert Casparus Stoesak (dispencier)
r Jan George Abeleven (Batavia, adsistent)
Jacobus Hanjer (Valkenburg, adsistent)

"Slaaven van d'E.E. Agtbaaren Heer Daniel Armenault":
Antonij (Bengalen, 45)
Bachus (Maccassar, 28)
Coridon (Boegis, 44)
Forthuijn (Timor, 31)
Forthuijn Kitjes (Goyontale, 21)
Julij (Nias, 23)
Lakkij (Maccassar, 24)
Ontong (Banjermassing, 32)
Onverzwagt (Magrij, 18)
Plasma (Simbawa, 36)
Tincar (Maccassar, 35)
Zaga (Maccassaru, 24)

"Van d'E. Heer Godfried Duurkoop":
September (Bouton, 29)
Cupido (Bengalen, 11)

"Van den pl: gesw. Scribe Jan Schuts":
Faeton (Boegis, 25)
Tamma (Boegis, 13)

"Van den Boekhouder Abraham Douglas":
August (Boegis, 24)
Alexander (Cochin, 14)

"Van den Adsistent Jan George Abeleeven":
Alexander (Boegis, 30)

"Van den Adsistent Hendrik Caspar Romberg":
Hector (Mandaar, 28)
Fortuijn (Malabar, 18)

"Van den Adsistent Jacobus Hanjer":
Lankirie/Lankero (Boegis, 27 tried to kill Hanjer)

"Van den Oppermeester Iskarius J. Kotwijk":
Apol (Bengalen, 15)

"Van den hofmeester Peeters":
Februarij (Boegis, 32)
Arend Willem Feith (Quilan/Dutch Malabar, 1745-1782, oppercoopman) 10.11.1771-3.11.1772 Ikarius Jacobus Kotwijk (Buren/Gelderland, oppermeester)*
Philip Leonard (Odernheim/Kurpfalz, ondermeester)
Arnoldus Hendrik Hoflaeger (Meurs, boekhouder)
Caspar Panrich [Panrisch] (Witsburg, matroos/snijder)
Ernst Rudolph Christian von Beckstein (Hessenkassel, adsistent)
Fredrik Berg [Bergh](Rotterdam, matroos)
Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop] (1736-1778, Dornum/Niedersachsen, secunde)
Herman Köhler (Bremen, boekhouder)
Jacobus Hanjer (Valkenburgh, adsistent)
Jacobus Hendrik Geerling (Leiden, scribe)*
Jan Adriaan Beck (Cochin, boekhouder)
Jan Christoffel Freund (Pelwits, soldat)
Jan Hendrik Harringa (Groningen, ondercoopman/dispencier)
Jan Lamaar (Amsterdam, obertimmerman)
Johannes van Vlissingen (Amsterdam, adsistent)

NN. (slaves)
Daniel Armenault (Amsterdam, ✝︎3.10.1778, oppercoopman) 4.11.1772-22.11.1773 Ikarius Jacobus Kotwijk (Buren [Gelderland], opperchirurgijn)*
Philip Leonard (Odernheim/Kurpfalz, onderchirurgijn)
Frans Douglas ('s-Hage, adsistent)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop] (1736-1778, Dornum/Niedersachsen, secunde)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793 boekhouder)
Jacobus Hendrik Geerling (Leiden, boekhouder)
Hendrik Leonard Peeters (Bonn, sergant)
Herman Köhler (Bremen, boekhouder)
Jan George Abeleven (Batavia, boekhouder)
Jan Hendrik Harringa (Groningen, dispencier)
Jan Lamaar (Amsterdam, obertimmerman)
Jan Schuts (Deventer, boekhouder)*

"Slave Jongens van den WelEd Agtbre Heer D'Armenault":
Aron (Boegis, 29)
Augustus (Boegis, 31)
Bachus (Maccassar, 30)
Cupido (Saleijer, 12)
Fortuijn (Timor, 33)
Fortuijn Kitsil (Gorontale, 23)
Frestad (Simbawa, 28)
Japan (Boegis, 14)
Java (Java, 42)
Laga (Maccassar, 26)
Overwagt (Magrij, 20)
Rasma (Simbawa, 38)

"Van de Heer Duurkoop":
September (Bouton, 33)
Maart (Boegis, 22)
Adonis ("Cust", 15)
Hector (Simbawa, 20)

"Van den Boekhouder Schuts":
Fraeton (Boegis, 26)
Spadilje (Boegis, 13)

"Van den Boekhouder Romberg":
Lakeij (Boegis, 20)
Felis (Mandaar, 26)

"Van den Boekhouder Köhler":
Baljae (Boegis, 31)
Slamat (Boegis, 18)

"Van den boekhouder Abeleven":
Cesar (Timor, 16 ✝︎21.6.1773)

"Van den Adsistent Douglas":
Augustus (Batavia, 22)

"Van den hofmeester Peeters":
Ontong (Boegis, 15)
"Van den ondermeester Philip Leonard":
Batsoe (Boegis, 25)

"Van den Timmermann Jan Lamaare":
Batsoe (Boegis, 26)
Charles (Bengalen, 13, "overleeden")

Arend Willem Feith (Quilan/Dutch Malabar, 1745-1782, oppercoopman) 23.11.1773-10.11.1774 Ikarius Jacobus Kotwijk (Buren/Gelderland, oppermeester)*
Isaac Grusaau [Grusaauw] (deerde meester)
Abraham Douglas (onderkoopman/negotie boekhouder)
Albertus François Domburg(h) (Batavia, adsistent)
Caspar Panrich [Panrisch] (Witsburg, matroos/snijder)
Dirk Jan Vinkemulder (Amsterdam, boekhouder)*
Ernst Rudolph Christian von Beckstein (Hessenkassel, adsistent)
Fredrik Berg/Bergh (Rotterdam, matroos)
Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman)
Hendrik Geerling (Leiden, boekhouder)
Herman Köhler (Bremen, boekhouder)*
Jacobus Hendrik Geerling (Leiden, scribe)
Jan Lamaar (Amsterdam, oppertimmerman)
Jan Christoffel Freund (Pelwits, soldat/hofmeester )
Jan Schuts (Deventer, scribe)

"Slaaven Jongens van den Wel Ed. Achtb. Heer A. W. Feith":
Achilles (Boegis, 22, died?) Adonis (Maccassar, 23)
Bitjo (Batavia, 12)
Cassim (Maccassar, 22)
Casuaris (Boegis, 22)
Claas (Batavia21)
Crispijn (Batavia, 26)
Cupido (Nias, 13)
Filander (Maccassar, 24)
Fortuijn (Maccassar, 22)
Meij (Batavia, 13)
Meij (Nias, 10)
Paris (Nias, 16)
Pauw (Ternate, 11)
Ponto (Boegis, 20)
Salomon (Batavia, 26)
Slamat (Maccassar, 17)
Sleman (Sumbawa, 35)
Tamma (Bouton, 19)

"Van de Heer A. Douglas":
Cezar (21)
Filander (25)
Basta (16)
Coridon (30)
Permis (18)
Patientie (18)

"Vn den Boekhouder Herman Köhler":
Batjo (Boegis)
Slamat (Boegis)

"Van de Heer Hk. Geerling":
August (Nias, 25)
November (Bali, 22)

"Van de Heer I.J. Kotwijk":
Allard (Nias, 20)

"Van den Adsistent Beckstein":
Januarij (Boegis, 19)

"Van den Adsistent Domburgh":
September (Ternate, 15)

"Van den Timmerman Jan Lamaare":
Batjoe (Boegis, 26)

NN. (slave of Douglas ✝︎5.7.1774)
Daniel Armenault (Amsterdam, ✝︎3.10.1778, oppercoopman) 11.11.1774-28.10.1775 Christiaan Heinrich [Hendrik] Ferbitskij (Hamburg, oppermeester ✝︎22.3.1779)*
Nicolaas Preneke (Heiligenstadt, "deerde meester")
Caspar Panrich [Panrisch] (Witsburg, matroos/snijder)
Fredrik Berg [Bergh] (Rotterdam, matroos)
Hendrick Gottfried Dürkopp (Hendrik Godfried Duurkoop) (Dornum/Niedersachsen, 1736-1778, packhuismeester)
Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793 boekhouder)
Hendrik Leonard Peeters (Bonn, "sergiant")
Herman Köhler (Bremen, boekhouder)
Jan Adriaan Beck (Cochin, boekhouder ✝︎10.7.1775)
Jan Lamaar (Amsterdam, oppertimmerman)
Jan Schuts (Deventer, boekhouder)*
Johan van Vlissingen (Amsterdam, boekhouder)

NN. (slaves)
Arend Willem Feith (Quilan/Dutch Malabar, 1745-1782, oppercoopman) 28.10.1775-22.11.1776 Carl Peter Thunberg (Jönköping/Sweden, oppermeester)
Hendrik Manger (Heijer, ondermeester)
Albertus François Domburg (Batavia, adsistent)
Fredrik Berg [Bergh] (Rotterdam, matroos)
Frederik Willen Schindeler (Dannenberg, adsistent)
Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman)
Herman Köhler (Bremen, gesw. scribe)*
Hermanus de Kneut (Brugge, matroos)
Jacob van Ingen (Rotterdam, oppertimmerman)
Jan Schuts (Deventer, ondercoopman/negotie boekhouder)
Johan Christiaan Freund (hofmeester )
Johan Christoffel Freund (soldaat/bottelier ✝︎2.2.1776)
Johannes van Vlissingen (Amsterdam, boekhouder)
Wilhelm Fridrich Schindeler (Dannenberg, boekhouder)

"Slaave jongens van den Wel Ed. Agtbaare Heer Arent Willem Feith":
Adonis (Maccassar, 25)
Bitjo (Batavia, 15)
Cassim (Torretje, 25)
Claas (Batavia, 17)
Crispijn (Batavia, 30)
Cupido (Nias, 16)
Filander (Maccassar, 22)
Floris (Batavia, 4?!)
Fortuijn (Mandhar, 22)
Leander (Bengalen, 28)
Meij (Nias, 16)
Paris (Nias, 30)
Pauw (Ternate, 13)
Ponto (Java, 17)
September (Timor, 26)
Slamat (Maccassar, 16)
Sleman (Sombaya, 37)
Tamma (Bouton, 15)
NN. (slave of Feith ✝︎19.8.1776)

"Slaave jongens van den pl. negotie boekhoude Jan Schuts":
Phaeton (Bougis, 30)
Spadille (Bougis, 17)

"Slaave jongens van den pl. scriba Herman Köhler":
Batjo (Boegis, 33)
Slamat (Boegis, 20)

"Slaave jongen van den boekhouder Van Vlissingen" Galant (Nias, 14)
:

"Slaave jongen van den jong assistent Domburg":
Januarij (Onrust, 16)

"Slaave jongen van den Schindeler":
October (Boegis, 17)

"Slaave jongen van Docter Thunberg":
Bachus (Boegis, 18)
Hendrik Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, 1736-1778, oppercoopman) 23.11.1776-11.11.1777 Fredrik Willem Hartman (Quakenburg, opperchirurgijn)*
Ertman Ludwig [Lodewijk] Poehr (Peterswalde/Preussen, onderchirurgijn)
Dirk Bruce (Amsterdam, huijstimmerman)
Dirk Vinkemulder (Amsterdam, boekhouder/gesw. scribe)*
Ernst Rudolph Christian von Beckstein (Hessenkassel, adsistent)
Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, boekhouder)
Hendrik Ras (Naarden, jg. adsistent)
Isaac van der Post(Leiden, matroos)
Jan Schuts (Deventer, ondercoopman/negotie boekhouder ✝︎24.10.1777)
Johann [Jan] Christian Schartow (Magdeburg, pl. adsistent)
Johannes Scharff (Kernbach, corporal/hofmeester )
Jan Hendrik Harringa (Groeningen, coopman/packhuismeester/secunde)
Willem Logolder (Düsseldorf, matroos)

NN. (slaves)
Arend Willem Feith (Quilan/Dutch Malabar, 1745-1782, oppercoopman)
designated opperhoofd Hendrik Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, died on sea 27. July, buried in Nagasaki)
12.11.1777-28.11.1778 Thomas Xaverius Negers (Gouda, opperchirurgijn, ✝︎27.1.1778)
Ertman Ludwig Poehr (Peterswalde/Preussen, onderchirurgijn)*
Adriaan Michiel van Groenenbergh (adsistent)
Albertus François Domburg (Batavia, sworn bookekeeper)
Christiaan Volbregt (Danzig, sen. timmerman, ✝︎7.3.1778)
Fredrik Willem Schindeler (Dannenberg, boekhouder)
Hendrik Gottfried Dürkopp (Dornum/Niedersachsen, 1736-27.7.1778, incoming oppperhoofd, died at sea, buried at the "Hollandsche Begraafplaats") Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman)
Herman Köhler (Bremen, dispencier/secunde)*
Isaac van der Post(Leiden, matroos)
Jacob Sommer (Koblenz, Corporal)
Jan Schuts (Deventer, dispencier)
Johannes Scharff (hofmeester )
Johannes van Vlissingen (Amsterdam, adsistent)
Lambertus van der Biesen ('s-Hertogenbosch, pl. adsistent)

"Slaave jongens van den Wel Ed. Agtbaare Heer A.W. Feith":
Augustus (Boegis)
Bagoes (Mandhaar 14.6.1777)
Basta (Boegis)
Bitjo (Batavia)
Cassim (Boegis)
Crispijn (Malacca)
Cupido (Nias)
Damon (Boegis)
Floris (Batavia)
Fortuijn (Ternaten)
Gedult (Ternate 14.6.1777)
Januarij (Boegis 14.6.1777)
Januarij (Sumbawa 14.6.1777)
Leander (Bengalen)
Manilha (Maccassar)
Meij (Nias)
Panjang (Mandhaar)
Pauw (Ternate)
September (Timor)
Slamat (Maccassar)
Sleman (Sumbawa)
"Slaave jongens van den ondercoopman Köhler" :
Batjoe (Boegis)
Felix (Maccassar)
Sikko (West Cust)
Slamat (Boegis)

"Slaave jongens van den boekhouder Van Vlissingen":
Baatjoe (Boegis)
Gallant (Nias)

"Slaave jongens van den adsistent Schindeler":
October (Boegis)
Pistool (Baiton?)

"Slaave jongen van den boekhouder Domburg":
Januarij (Boegis, )

"Slaave jongen van den adsistent Groenenberg":
Lacqueij (Boegis)

Arend Willem Feith (Quilan/Dutch Malabar, 1745-1782, oppercoopman) 28.11.1778-28.11.1779 Ertman Ludwig Poehr (Peterswalde/Preussen, onderchirurgijn)
Herman Köhler (Bremen, ondercoopman/secunde)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, gesw. scribe)*
Ernst Rudolph Christian von Beckstein (Hessenkassel, boekhouder acting as chirurgijn during the journey to Edo)*
Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman ✝︎11.3.1778)
Hermanus Meijer (Amsterdam (abs. adsistent)
Isaac van der Post(Leiden, matroos)
Jacob Leembrugge (Amsterdam, jonge)
Johann [Jan] Christian Schartow (Magdeburg, boekhouder)
Jacobus van Eps (Middelburg, ondercoopman)
Fredrik Willem Schindeler (Dannenberg/Dannenburg, (abs. adsistent)
Hermanus Meijer (adsistent)
Hendrik de Koning (Rotterdam, adsistent)

"Slaave jongens van den Wel Edele Agtbaaren Heer A. W. Feith":
Augustus (Boegis)
Bagoes (Mandhaar ✝︎14.6.1777)
Basta (Boegis)
Bitjoe (Batavia)
Cassim (Boegis)
Crispijn (Malacca)
Cupido (Nias)
Damon (Boegis)
Floris (Batavia)
Fortuijn (Ternate)
Januarij (Boegis 14.6.1777)
Januarij (Sumbawa 14.6.1777)
Leander (Bengalen)
Manilha (Maccassar)
Meij (Nias)
Ontong (Timor)
Panjang (Mandhaar)
Pauw (Ternate)
September (Timor)
Slamat (Maccassar)
Sleman (Sumbawa)

"Slaave jongens van den ondercoopman Köhler":
Batjoe (Boegis)
Felix (Maccassar)
Spadielje (Bougis)
Slamat (Boegis)

"Slaave jongens van den gesw. scribe Romberg":
Fortuijn (Ternate)
Lackeij (Batavia)

"Slaave jongens van den adsistent Schindeler":
October (Boegis)
Pistool (Bouton)

"Slaave jongen van den boekhouder Beeksteijn":
Bitjoe (Batavia)

"Slaave jongen van den adsistent De Koning":
Mentor (Biman)
Isaac Titsingh (1745-1812, Amsterdam, Dr. iur., oppercoopman) 29.11.1779-5.11.1780 Hendrik van der Hoek (Amsterdam, ✝︎26.2.1784, ondermeester) Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793, ondercoopman/negotie boekhouder/secunde)
Johan Christian Schartow (Magdeburg, gesw. scribe)
Johannes van Vlissingen (Amsterdam, boekhouder)
Hendrik Ras (Naarden, adsistent)
Albertus François Domburg (Batavia, scribe)*
Ernst Rudolph Christian von Beckstein (Hessenkassel, boekhouder)*
Hendrik de Kooning (adsistent)
Lodewijk Knaus (oppertimmerman)
Fredrik Willem Rekke (hofmeester )
Petrus Josephus van Bonlijn (matroos)

"Slaave jongens van den wel Edele Agtbaaren Herr M. I. Titsingh":
September (Bali)
Achilles (Boegis)
Damon (Batavia)
Mangoin (Bali)
Jannuarij (Timor ✝︎14.4.1780)
Achmas (Sambawa)
Spek ? (Batavia)
Gadin (Padan)
Lataua (Onjon)
Cupido (Siam)
Primo (Batavia)
Meij (Sourat)
Plato (Malabar)
Lailou (Sambawa)
Julij (Mangarij)

“Slaave jongens van den ondercoopman Romberg”:
Fortuijn (Ternate)
Lackeij (Batavia)
“Slaave jongens van den gesw. scribe Schartow”:
Japan (Batavia)
Fortuijn (Boegis)
Poemoet (Palembang)

“Slaave jongens van den boekhouder van Vlissingen”:
Galland (Westkust)
August (Maccassar)

“Slaave jongens van den boekhouder van Domburg”:
Januarij (Bengalen)
Baaljou (Boegis)

“Slaave jongen van den boekhouder Beckstein”:
Bietjou(Batavia, )

“Slaave jongen van den adsistent Ras”:
Philip (Batavia, )

“Slaave jongen van den adsistent De Kooning”:
Mentor (Binoan)
Arend Willem Feith (Quilan/Dutch Malabar, 1745-1782, oppercoopman) 6.11.1780-23.11.1781 Christian Heinrich Gustav Oberkampf (Dabun/Sachsen, Dr. med. oppermeester)*
Hendrik van der Hoek (Amsterdam, ondermeester)
Abraham Willem Alvis (free burgher, served als clerk of Feith ✝︎7.8.1781)
Abraham Jozias van de Wall (Poelo Sinco, adsistent)
Albertus François Domburg (Batavia, boekhouder)
Coenraad Jonas (Schiedam, adsistent)
Fredrik Willem Schindeler (Dannenberg, boekhouder)*
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, adsistent)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793 secunde)
Hendrik Ras (Fort Hendrik/Naarden, adsistent)
Nicolaas Andreas Helt/Mels(?) (sergeant/hofmeester ✝︎29.11.1780)
Petrus Josephus van Bonleijn (Leuwen, matroos)
Jurgen Anthonij Mijnders (Doorn, matroos)

“Van’de opperhoofd Arend Willem Feith”:
Adonis
Ambrosius (✝︎17.2.1781)
Batgo
Basta
Bitjoe
Buonswijk
Cassim
Castor
Crispijn
Floris
Fortuijn
Januarij (14.6.1777)
Leander
Meij
Ontong
Panjang
Pauw
Philander
Pontoe
Primo
September
Slamat
Slamat Kitjiel
Sleman

“Van den negotie boekhouder Romberg”:
Fortuijn
Lackeij
Mentor
Fortuijn

“Van den boekhouder Domburg”:
Januarij
Batjo

“Van den boekhouder Schindeler”:
October
Pistol
Spadije

“Van den adsistent Van de Wall”:
Maart

“Van den adsistent Ras”:
Philip

“Van den adsistent Jonas”:
Soemat

“Van den hofmeester Mels”:
Augustus
Isaac Titsingh (1745-1812, Amsterdam, Dr. iur., oppercoopman) 24.11.1781-1.11.1782 Christian Heinrich Gustav Oberkampf (Dabun/Sachsen, Dr. med., opperchirurgijn)*
Hendrik van der Hoek (Amsterdam, ondermeester)
Dirk Jan Vinkemulder (Amsterdam, adsistent)
Ernst Rudolph Christiaan van Beckstein (Hessenkassel, boekhouder)
Fredrik Willem Relke/Rekke (Eisleben, corporal/hofmeester )
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, adsistent)
Jacobus van Eps (Middelburg, ondercoopman/dispencier/secunde)
Johannes Christiaan Schartow (Magdeburg, gesw. scribe)*
Johannes van Vlissingen (Amsterdam, adsistent)
Joseph Klijndorff (Aken/Elbe?, matroos) Jurgen Anthonij Mijnders (Doorn, matroos)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, matroos)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, 1758-1831, adsistent)

"Slaaven van den Wel Edelen Agtbaaren Heer Titsingh":
Agmat (Sumbawa)
Aqilles (Boegis)
Cupido (Siam)
Damon (Batavia, 10)
Gading (Westcust)
July (Manaosara)
a Junij (Mangerij)
Laloe (Sumbawa)
Latouwa (Boegis)
Maaij (Sansattom)
Mooy (Bali)
Paris (Bali)
Plato (Malabar)
Ponto (Keda)
Primo (Batavia)
September (Bali)
Sicko (Batavia)
Sondag (Maccassar)
Spadilie (Boegis)
"slaaven of Vinkemulder":
Bygeral (Bali)
Milort (Bali)
Kitjil (Sumbawa)
Marquis (Maccassar)
Lafleur (Soan)
Spadilje (Batavia)
Setengewan (Batavia)

"Slaaven van den oppercoopman van Eps":
Spadilje (Boegis)
Filis (Maccassar)

"Slaaven van den scribe Schartow":
Japan (Batavia)
Poemoet (Palanbang)

"Slaaven van den boekhouder Van Vlissingen":
Galans (Westcust)
Augusto (Boegis)

"Slaave van Beckstein":
Aron (Boegis)

"Slaave van Van der Biesen":
Adonis (Boegis)

"Slaave van den adsistent Ulps":
Manillie (Padang)

"Slaave van den hofmeester Recke":
Fortuijn (Preaminga)

"Slaave van den adsistent Chassé":
Sjako (Ternate, ✝︎21.10.1782)
Isaac Titsingh (1745-1812, Amsterdam, Dr. iur., oppercoopman) 1.11.1782-26.10.1783 Christian Heinrich Gustav Oberkampf (Dabun/Sachsen, Dr. med. opperchirurgijn)*
Hendrik van der Hoek (Amsterdam, onderchirurgijn)
Ernst Rudolph Christiaan van Beckstein (Hessenkassel, boekhouder ✝︎30.11.1782)
Fredrik Willem Rekke (Eisleben, Corporal)
Jacobus van Eps (Batavia, ondercoopman)
Johann(es) Christian Schartow (Magdeburg, gesw. scriba)
Johannes van Vlissingen (Amsterdam, boekhouder)
Jacobus van Eps (Middelburg, dispencier)
Joseph Klijndorff (Aaken, mattroos)
Jurgen Anthon Meijnders (Doorn, J.l matroos)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, adsistent)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld [Gelderland], 1758-1831, adsistent)
Petrus Josephus van Boulijn/Bonlijn (Leeuwen, matroos)

NN. (slaves)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793 oppercoopman) 27.10.1783-18.8.1784 Christian Heinrich Gustav Oberkampf (Dabun/Sachsen, Dr. med. opperchirurgijn)*
Reinier Mollen (Gouda, deerde meester)
Albertus François Domburg (ondercoopman/negotie boekhouder/secunde)
Arnold Blancke/Blanche/Blanke (Bremen, boekhouder)
Coenraad Jonaas (Schiedam, adsistent)
Crijspin (free boy, serves Romberg, ✝︎11.1.1784)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, boekhouder)
Johan Jacob Praun (Midlingen, corporal/hofmeester )
Johannes Marcus Janszen (Bengalen, boekhouder)
Jurgen Anthonij Meijners/Meijnders (Doorn, matroos)
Petrus Josephus van Boulijn/Bonlijn (Leeuwen, matroos)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, 1758-1831, gesw. scribe)*

“Slaave jongens van’t opperhoofd Romberg”:
Batjoe Kitjiel (Maccassar)
Claas (Batavia)
Crispijn
Fortuijn (Ternate)
Hektor (Boegis)
Japan (Batavia)
Mentor
Pallas (Boegis)
Patientie (Boegis)
Samson (Sumbawa)
NN. (slave of Romberg, ✝︎29.12.1783)

“Slaave jongens van den negotie boekhouder Domburg":
Baatjo
Basta
Sasson

Isaac Titsingh (1745-1812, Amsterdam, Dr. iur., oppercoopman) 19.8.1784-25.11.1784 (!) Christian Heinrich Gustav Oberkampf (Dabun/Sachsen, Dr. med. opperchirurgijn)*
Reinier Mollen (Gouda, deerde meester ✝︎28.1.1785)
Albertus François Domburg (Batavia, ondercoopman)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld, scribe)
Coenraad Jonas (Schiedam, adsistent)
Arnold Blancke (Bremen, boekhouder)
Johannes Marcus Janszen (Bengalen, boekhouder)
Johan Jacob Brouwn (Midlingen, corporal ✝︎26.1.1785)
Jurgen Anthonij Meijners/Meijnders (Doorn, matroos)

"Slaaven van den Wel Edelen Agtbaaren Heer Titsingh":
Agmat (Sumbawa)
Laloe (Sumbawa)
Junij (Mangerij)
September (Bali)
Mooy (Bali)
Paris (Bali)
Cupido (Siam)
Gading (Nias)
Latouwa (Boegis)
Sick (Batavia)
Damon (Batavia)
Japan (Boegis)
Slamat (Boegis)
Primo (Batavia)
Somnum (Batavia)
Galant (Pading)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793 oppercoopman) 26.11.1784-21.11.1785 Johan George Falcke (Leipzig, ✝︎17.2.1787, opperchirurgijn)*
Reinier Mollen (Gouda, deerde meester ✝︎28.1.1785)
Arnold Blancke (Bremen, boekhouder)
Coenraad Jonas (Schiedam, Sworn in bookhouder)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, ondercoopman/gesw. scribe)*
Hendrik Jacob Duurkoop (Batavia, "burger passagier" nephew of the former opperhoofd Duurkoop)
Jan Baptist de Ricard (Groningen, adsistent)
Jan Philip Verweij (Thiel, adsistent)
Johan Jacob Braun (Midlingen, corporal ✝︎26.1.1785)
Johannes Marcus Janszen (Bengalen, boekhouder)
Jurgen Anthonij Meijners/Meijnders (Doorn, matroos)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, matroos)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, 1758-1831, ondercoopman/secunde, packhuismeester)

Slaves of Romberg:
Fortuijn (Ternate ✝︎17.11.1785)
Claas (Batavia)
Batjoe Kitjie (Maccassar)
Japan (Batavia)
Pallas (Boegis)
Hektor (Boegis)
Samson (Sumbawa)
Patientie (Boegis)

Slaves of Chassé:
April (Siam)
Jacob (Sumbawa)

Slaves of Ulps:
Fortuijn (Coedoeco)
Basta (Maccassar)
Claas (banished from Japan)
Johan Fredrik, Baron van Reede tot de Parkeler (1757-1802, Twello, oppercoopman) 22.11.1785-20.11.1786 Johan George Falcke (Leipzig, ✝︎17.2.1787, oppermeester)*
Johan August Loth (1764-1805, Holmstadt/Kaiserpfalz, ondermeester)*
Adriaan Theodoor Vermeulen (Rotterdam, adsistent)
Coenraad Jonaas (Schiedam, gesw. scribe)*
Ernst Fredrik Broune (Herborn, jg. matroos)
Gualterus Petrus Theodorus van Rossum (Lingen/Niedersachsen?, boekhouder)
Hendrik Jacob Duurkoop (Batavia, burger passagier nephew of the former opperhoofd Duurkoop)
Hendrik Willem Dronsberg jun. (Amsterdam, ondercoopman)
Hermanus Klad (Utrecht, adsistent)
Johannes Alexis (Amsterdam, adsistent)
Jurgen Anthonij Meijnders (Doorn, jg. matroos)
Karl Ludwig (Carel Lodewijk) Lade (Berlin, corporal)
Laurens Lankhorst (Campen, adsistent, ✝︎26.12.1785)

Slaves of De Parkeler:
Anthonij (Bengalen)
Aurelis (Boegis)
Camies (Timor)
Casar (Sumbawa)
Damon (Bali)
Doula (Boegis)
Felix (Sumbawa)
Lebjong (Bima)
Loppi (Bima)
Palamedes (Boegis)
Paris (Nias)
Rachmas (Batavia)
Regtrliet? (Boegis)
Rindo (Batavia)
Sarempa (Bima)
Sera (Bima)
Slamat (Boegis)
Sneeuw (Timor)
Soekaatie (Bali)
Soera (Cheribon)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793 oppercoopman) 21.11.1786-30.11.1787 Johan August Loth (1764-1805, Holmstadt/Kaiserpfalz, pl. opperchirurgijn)*
Gerrit Fiesel/Viesel (Rotterdam, deerde meester, ✝︎28.1.1787)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, boekhouder, secunde)
Hendrik Wilhelm Taijlen (Varel, matroos)
Jan Faurarcq van den Briel (?, adsistent ✝︎14.9.1786)
Jan Stave (Amsterdam, adsistent)
Jean Baptiste de Ricard (Groningen, boekhouder)*
Johannes Alexis (Amsterdam, adsistent)
Johannes Pel (Rotterdam, corporal)
Johannes Petrus Seijler (Batavia, adsistent)
Jurgen Anthonij Meijnders (Doorn, jun. matroos)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, adsistent)
Nicolas Hendrik Dengen (?, ?)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, matroos)

NN. (slaves)
Johan Fredrik, Baron van Reede tot de Parkeler (1757-1802, Twello, oppercoopman) 1.12.1787-30.11.1788 Johan Arnold Stützer (Stockholm, 1763-1821, Dr. med. opperchirurgijn)*
Johan August Loth (1764-1805, Holmstadt/Kaiserpfalz, opperchirurgijn)
Johannes Anthonisse (Goes, 3de meester)
Barend Mellink (Winterswijk, house timmerman)
Coenraad Jonaas (Schiedam, gesw. scribe)*
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, ondercoopman/boekhouder)
Hendrik Wilhelm Taijlen (Varel, matroos)
Hermanus Klad (Utrecht, adsistent)
Jan Sauveplanne ('s Gravenhaage, matroos)
Jean Baptiste de Ricard (Groningen, adsistent)
Johannes Coenraad Wattig (Samarang, adsistent)
Johannes Petrus Seijler (Batavia, adsistent)
Jürgen Anthonij Meijnders (Doorn, matroos)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, adsistent)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, matroos)
Pieter d'Wilde (Amsterdam, soldaat)
Samuel Bernard (Vollenhoven, boekhouder)

NN. (slaves)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 49, 1744-1793 oppercoopman) 1.12.1788-1.8.1789 Johan August Loth (1764-1805, Holmstadt/Kaiserpfalz, opperchirurgijn)*
Johannes Anthonisse (Goes, deerde meester)
Fredrik Roer (Amsterdam, 26, adsistent)
George Houtman (Olmits, 36, ondertimmerman)
Hendrik Raer (Amsterdam, pl. adsistent)
Hendrik Wilhelm Taijlen (Varel, matroos, ✝︎30.4.1789)
Hendrik Willem Dronsberg jun. (Amsterdam, 33, ondercoopman/secunde)
Jacobus von der Bank (19)
Jan von der Maas (33)
Jan Stave (Amsterdam, adsistent/pl. boekhouder)*
Johannes Alexis (Amsterdam, adsistent)
Johannes Pel (Rotterdam, 29, corporal. hofmeester of Romberg ✝︎30.4.1789)
Johannes Adrianus Schell
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, 21, adsistent)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, 36, matroos)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, 1758-1831, dispencier)
Pieter Hendrik van den Brink (Ambon, adsistent)
Samuel Bernard (Vollenhoven, 30, boekhouder)

"Slaave jongens van't opperhoofd Romberg":
Adonis (31)
Amsterdam (22)
Baatjo (21)
Bietjo (16)
Cajem (26)
Dal (26)
Damon (27)
Delft (26)
Felix (17)
Hector (32)
Jamel (35)
Japan (22)
Pasentie (30)
Pasie (31)
Primo Bazaar (19)
Primo Cidjel (19)
Rotterdam (24)
September (21)

"Slaave jongen van de Heer Dronsberg":
Julij (19)

"Slaave jongen van de Heer Bernard":
Soera (20)
Johan Fredrik, Baron van Reede tot de Parkeler (1757-1802, Twello, oppercoopman) 1.8.1789-23.11.1789 (!) Johan August Loth (1764-1805, Holmstadt/Kaiserpfalz, opperchirurgijn)*
Johannes Anthonisse (Goes, deerde meester)
Coenraad Jonas (Schiedam, boekhouder)
Fredrik Roer (Amsterdam, adsistent)
George Houtman (Olmits, ondertimmerman)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, boekhouder)
Hendrik Wilhelm Taijlen (Varel, matroos, ✝︎30.4.1789)
Hendrik Willem Dronsberg jun. (Amsterdam, ondercoopman/dispencier)
Jan Stare (Amsterdam, adsistent)
Johannes Coenraad Wattig (Samarang, adsistent)
Johannes Pel (Rotterdam, corporal. hofmeester )
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, matroos)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, 1758-1831, dispencier)
Pieter Hendrik van den Brink (Ambon, adsistent)

NN. (slaves)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793, oppercoopman) 24.11.1789-13.11.1790 Johannes Adrianus Schell ('s-Hage, opperchirurgijn)*
Johannes Anthonisse (Goes, onderchirurgijn)
Fredrik Roer (Amsterdam, adsistent)
George Houtman (Olmits, ondertimmerman)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, dispencier)
Hendrik Willem Dronsberg junior (Amsterdam, ondercoopman/dispencier/secunde)
Jacobus van der Bank (Amsterdam, adsistent)
Jan van der Maas (Leiden, matroos)
Johannes Alexis (Amsterdam, adsistent)
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)
Leopold Willem Ras (p. adsistent)
Pieter Hendrik van den Brink (Ambon, adsistent)
Samuel Bernard (Vollenhove, boekhouder)

"Slaave jongens van't opperhoofd Romberg":
Adonis (32)
Amsterdam (23)
Baatjo (22)
Bietjo (17)
Cajem (25)
Dal (24)
Damon (28)
Delft (27)
Felix (18)
Hector (33)
Jamel (36)
Japan (23)
Pasentie (31)
Pasie (32)
Primo Bazaar (20)
Primo Cidjel (20)
Rotterdam (25)
September (22)

"Slaave jongens van de Heer Ulps":
Basta (30)
Fortuijn (19)
Peedro (15)
Dragman (22)

"Slaave jongens van de Heer Dromberg":
Julij (20)
Sowa (22)

"Slaave jongens van den adsistent Van den Brink":
Ambon (30)
Damon (12)

"Slaave jongen van den adsistent Geeneman":
Doela (31)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, 1758-1831, oppercoopman) 13.11.1790-1.11.1791 Ambrosius Ludovicus Bernhard Keller (Zweibrücken,Dr. med. oppermeester)
Johannes Anthonisse (Goes, ondermeester)
Christiaan Hendrik Carel den Beer de Monté (Schiedam, adsistent)
Coenraad Jonas (Schiedam, negotie boekhouder)
Fredrik Roer (Amsterdam, adsistent)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, packhuismeester)
Jan van der Maas (Leiden, matroos)
Johann Casparum Laats ('s-Hertogenbosch, adsistent)
Johann Hendrik Crans (Kranthaussen, Corporal)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, j. adsistent)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, matroos/botteliersmaat)
Samuel Bernard (Vollenhoven, scribe)*

"Slaave jongens van't Opperhoofd Chassé":
Castor
Cordon
Damon (5!)
December

"Slaaven van Geenemans":
Doela
Doula

"Slaaven van Mettis":
Dragman
Februarij
Jalou
Julij
Julij
Klaas (14)
Mamo

"Slaave jongens van d'Heer Jonas":
Adonis
Aggillis
Ouverwagt (✝︎27.7.1791)

"Slaave jongen van de scribe":
Sowa
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, 1758-1831, oppercoopman) 1.11.1791-13.11.1792 Ambrosius Ludovicus Bernard Keller (Zweibrücken,Dr. med. opperchirurgijn)
Johannes Anthonisse (Goes, onderchirurgijn)?
Samuel Bernard (Vollenhoven, boekhouder)
Coenraad Jonas (Schiedam, ondercoopman)
Christiaan Hendrik Carel den Beer de Monté (Schiedam, adsistent)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik (Mauritius, adsistent)

"Slaave jongen van't Opperhoofd Chassé":
Julij
Julij
Julij
Castor
Februarij
Cordon
Doula
Damon
Klaas
December
Jalou
Mamo
Gysbert Hemmij (Capetown, 1747-1798, Dr. jur. oppercoopman) 13.11.1792-6.11.1793 Ambrosius Ludovicus Bernard Keller (Zweibrücken,Dr. med. opperchirurgijn)
Johannes Anthonisse (Goes, onderchirurgijn)
Bastiaan Ernest (hofmeester , vermist den 2.7.1792)
Christiaan Hendrik Carel den Beer de Monté (Schiedam, adsistent)
Frederik Roer (Amsterdam, adsistent)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, oppercoopman and designated opperhoofd has gone missing)
Jean Baptiste Ricard (scribe)
Johann Caspar(um) Laats ('s-Hertogenbosch, adsistent)
Johannes Jacobus Smits (jong adsistent)
Samuel Bernard (Vollenhoven, ondercoopman, temporary packhuismeester)

"Lijfeigene van den Opperhoofd":
Absolon
Apol
April
Banjar
Castor
Januarij
Mentor (10)
October
Ounes
Rubijn (12)
Saptou
Slamata

"Lijfeigene van den Bottelier":
Fortuin

"Lijfeigene van den Scribe":
Kitjil
Gysbert Hemmij (Capetown, 1747-1798, Dr. jur. oppercoopman) 7.11.1793-14.11.1794 Ambrosius Ludovicus Bernard Keller (Zweibrücken, Dr. med. opperchirurgijn)
Johan Hermanus Letzke (Wesel, onderchirurgijn)
Johan Antonisse (ondermeester)
Jean Baptiste Ricard (scribe, secunde)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, adsistent, temporary boekhouder)*
Samuel Bernard (Vollenhoven, ondercoopman/packhuismeester) Johan Casparum Laats ('s-Hertogenbosch, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Jacobus Smits (Amsterdam, adsistent)
Jacob Coenraad Horning (Friedrichstal, matroos)
Roer (?, adsistent)
NN. (timmerman)

Lubijn/Rubijn (slaave)
Banjer (slaave)
April (slaave)
Slamat (slaave)
"Big" Kastor (slaave)
"Little" Castor (slaave)
Saptou (slaave)

NN. ("old washerman", slaave)
Sourat (Slaave jongen
Meij
Gysbert Hemmij (Capetown, 1747-1798, Dr. jur. oppercoopman) 14.11.1794-17.11.1795 Johan Hermanus Letzke (Wesel, onderchirurgijn)?
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, adsistent)
Johannes Jacobus Smits (Amsterdam, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Samuel Bernard (Vollenhoven, ondercoopman/packhuismeester)
Jacob Bouwer (adsistant)

NN. (slaves)
Gysbert Hemmij (Capetown, 1747-1798, Dr. jur., oppercoopman) 18.11.1795-31.10.1796 W. M Chevallier (Utrecht, opperchirurgijn)
Johan Casper Laats ('s-Hertogenbosch, boekhouder)
Samuel Bernard (Vollenhoven, packhuismeester)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johan Casper Laats ('s-Hertogenbosch, adsistent)
Lendert Geenemans (Delft, adsistent)

NN. (slaves)
Gysbert Hemmij (Capetown, 1747-1798, Dr. jur. oppercoopman) 1.11.1796-20.11.1797 ?
Johan Casper Laats ('s-Hertogenbosch, boekhouder)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent died after protracted illness 18.8.1797)
Lendert Geenemans (Delft, adsistent)
Gysbert Hemmij (Capetown, 1747-1798, Dr. jur. oppercoopman died during the court journey in Kakegawa, laid to rest in the graveyard of the local Tennen-Temple)
21.11.1797-8.6.1798 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)*
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, boekhouder)*

NN. (slaves)
NN. (several slaves of Hemmij sent back to Batavia after his death, 21.11.1798)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, 1760s-1847, scribe) 9.6.1798-23.11.1798 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, secunde)
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)

NN. (slaves)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, oppercoopman, 1760s-1847) 24.11.1798-23.11.1799 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)
(junior coopman Hendrik Doeff active at Dejima, 18.7.1799-23.11.1799)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, 1760s-1847, oppercoopman) 24.11.1799-17.7.1800 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn) Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)

NN. (slaves)
Willem Wardenaar (Leiden, 1764-1816, oppercoopman) 16.7.1800-1801 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Age Iges (Dokkum, boekhouder)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, ondercoopman)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, boekhouder)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Fredrik Fisscher (Utrecht, adsistent)
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)
Marten Mak (Schiedam, ondercoopman)
Jacob Coenraad Horning (Fredriksdaal, botteliersmaat/gardener)
NN. (slaves)
Willem Wardenaar (Leiden, 1764-1816, oppercoopman) 1801-1802 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Age Iges (Dokkum, boekhouder)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, ondercoopman)
Jacob Coenraad Horning (Fredriksdaal, botteliersmaat/tuinier)
Jan Hendrik Fisscher (Utrecht, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Fredrik Fisscher (Utrecht, adsistent)
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, boekhouder)
Marten Mak/Mack (Schiedam, ondercoopman/dispencier)
Petrus Josephus van Boulij (Leuwen, botteliersmaat)

NN. (slaves)
Willem Wardenaar (Leiden, 1764-1816, oppercoopman) 1802-14.11.1803 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Age Iges (Dokkum, boekhouder)
Dirk Gozeman (Amsterdam, adsistent)
Gerrit Jan Lans (Amsterdam, boekhouder)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, ondercoopman/pakhuismeester)
Jacob Coenraad Horning (Fredriksdaal, botteliersmaat/gardener)
Jan Hendrik Fisscher (Utrecht, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Marten Mak/Mack (Schiedam, ondercoopman/dispencier)
Petrus Josephus van Boulij (Leuwen, botteliersmaat)

Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, oppercoopman) 14.11.1803-1804 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn, 1770-1814, onderchirurgijn)
Age Iges (Dolkum, ondercoopman/scribe)
Dirk Gozeman (Amsterdam, adsistent)
Jacob Coenraad Horning (Fredrikzaal, botteliersmaat)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester 1809-1813)
Jan Hendrik Fisscher (Utrecht, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Brinkman (Rotterdam, adsistent)
Marten Mak (Schiedam, coopman/dispencier) Petrus Josephus Boulij (Leuwen, botteliersmaat)

Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1804-1805 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn, 1770-1814, onderchirurgijn)
Age Iges (Dolkum, ondercoopman/scribe)
Anthony/Antonij Paaschen (Salynenberg, botteliersmaat)
Dirk Gozeman (Amsterdam, adsistent)
Hendrik Thomas Moraquin (Mastricht, boekhouder)
Jacob Coenraad Horning (Fredrikzaal, botteliersmaat)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester 1809-1813)
Jan Hendrik Fisscher (Utrecht, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Brinkman (Rotterdam, adsistent)
Marten Mak (Schiedam, coopman/dispencier) Petrus Josephus Boulij (Leuwen, botteliersmaat)

Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1805-1806 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn, 1770-1814, onderchirurgijn)
Age Iges (Dolkum, ondercoopman/scribe)
Anthonij Paaschen (Salynenberg, botteliersmaat)
Dirk Gozeman (Amsterdam, adsistent)
Gerrit Gijsbert Schimmel (Amsterdam, adsistent)
Hendrik Thomas Moraquin (Mastricht, boekhouder)
Jacob Coenraad Horning (Fredrikzaal, botteliersmaat)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester 1809-1813)
Jan Hendrik Fischer (Utrecht, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Brinkman (Rotterdam, adsistent)
Marten Mak (Schiedam, coopman/dispencier) Petrus Josephus Boulij (Leuwen, botteliersmaat)

Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1806-1807 Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn, 1770-1814, opperchirurgijn)
Marten Mak (Schiedam, coopman/packhuismeester/dispencier) Johannes Brinkman (Rotterdam, adsistent)
Anthonij Paaschen (Salynenberg, botteliersmaat)
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Gerrit Gijsbert Schimmel (Amsterdam, adsistent)
Johannes Brinkman (Rotterdam, adsistent)
Petrus Josephus Boulij (Leuwen, botteliersmaat)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1807-1808 Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn,1770-1814, opperchirurgijn)
Age Iges (Dolkum, ondercoopman/scribe)
Hendrik Thomas Moraquin (Mastricht, boekhouder) Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, boekhouder)
Marten Mak (Schiedam, packhuismeester/dispencier) Anthonij Paaschen (Salynenberg, botteliersmaat)
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Johannes Brinkman (Rotterdam, boekhouder)
Petrus Josephus Boulij/Boulei (Leuwen, botteliersmaat)
Gerrit Gysberts Schimmel (Amsterdam, adsistent)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1808-1809 Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn,1770-1814, opperchirurgijn)
Age Iges (Dolkum, ondercoopman/scribe)
Hendrik Thomas Moraquin (Mastricht, boekhouder) Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, boekhouder)
Marten Mak (Schiedam, packhuismeester/dispencier) Anthonij Paaschen (Salynenberg, botteliersmaat)
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Johannes Brinkman (Rotterdam, boekhouder)
Petrus Josephus Boulij (Leuwen, botteliersmaat)
Gerrit Gysberts Schimmel (Amsterdam, adsistent)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835) 1809-1810 Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn,1770-1814, opperchirurgijn)*
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)*
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester 1809-1813)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1810-1811 Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn,1770-1814, onderchirurgijn)
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester 1809-1813)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1811-1812 Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn,1770-1814, opperchirurgijn)* Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester 1809-1813)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835) 1812-1813 Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn,1770-1814, onderchirurgijn)
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1813-1814 Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn,1770-1814, opperchirurgijn)*
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, scribe*)
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835) 1814-1815 Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn,1770-1814, opperchirurgijn)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, scribe)*
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1816-6.12.1817 Claas Hagen (?, opperchirurgijn)
Dirk Gozeman (Amsterdam, packhuismeester)
Hartman (?, adsistent)
De Nijs (?, adsistent)
H. G. Engelen (?, scribe)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, 1779-1853, opperkoopman; Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw) 6.12.1817-1818 Claas Hagen (?, opperchirurgijn)
H. G. Engelen (?, scribe)
Wijntjes Wijnstok (?, ?)
Dirk Gozeman (Amsterdam, packhuismeester)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, 1779-1853, opperkoopman; Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw) 1818-1819 Claas Hagen (?, "officier van gezondheid")
Dirk Gozeman (Amsterdam, packhuismeester)
H. Smit (?, klerk)
F. C. Bauer (?, negotieboekhouder)
H.G. Engelen (?, scriba)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, 1779-1853, opperkoopman; Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw) 1819-1820 Nicolaas Tullingh (?, "officier van gezondheid") Dirk Gozeman (Amsterdam, packhuismeester)
H. Smit (?, negotieboekhouder)
Petrus Josephus Boulij/Boelei (Leuwen, bottelier, ✝︎ 31.3.1824)
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848, klerk 1e klasse)
F. C. Bauer (?, negotieboekhouder)
L.E. Visscher (?, klerk)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, 1779-1853, opperkoopman) 1820-1821 Nicolaas Tullingh (?, "officier van gezondheid") Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848, klerk 1e klasse)
H. Smit (?, negotieboekhouder)
H.G. Engelen (?, scriba)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, 1779-1853, opperkoopman; Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw) 1821-1822 Nicolaas Tullingh (?, "officier van gezondheid")*
Dr.Hagen ?
H.G. Engelen (?, scribe)
Claas Hagen (=Geerhart Leendert Hagen ?)
Cornelis Valentijn van Bemmel (negotieboekhouder):
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848, klerk 1e klasse)*
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e klasse)
Dirk Gozeman (Amsterdam, negotieboekhouder 2e klasse)
F. C. Bauer (?, negotieboekhouder)
C. Depmer (?, negotieboekhouder 1e klasse)
C. van Bemmel (?, klerk 2e klasse)
Petrus Josephus Boulij/Boelei (Leuwen, bottelier, ✝︎ 31.3.1824)
Smit ?
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, 1779-1853, opperkoopman; Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw) 1822-20.11.1823 Nicolaas Tullingh (?, "officier van gezondheid")
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848 negotieboekhouder/dispencier)
H. G. Engelen (?, scribe)
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e klasse)
Dirk Gozeman (Amsterdam, negotieboekhouder 2e klasse)
F. C. Bauer (?, negotieboekhouder)
C. Depmer (?, negotieboekhouder 1e klasse)
C. van Bemmel (?, klerk 2e klasse)
Petrus Josephus Boulij/Boelei (Leuwen, bottelier, ✝︎ 31.3.1824)
Johan Willem/Jeand Guillaume de Sturler/Stürler (Maastricht, 1773-1855, kolonel) 20.11.1823-1824 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848 negotieboekhouder/dispencier)
H. G. Engelen (?, scribe)
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e klasse)
Dirk Gozeman (Amsterdam, negotieboekhouder 2e klasse)
F. C. Bauer (?, negotieboekhouder)
C. Depmer (?, negotieboekhouder 1e klasse)
C. van Bemmel (?, klerk 2e klasse)
Petrus Josephus Boulij/Boelei (Leuwen, bottelier, ✝︎ 31.3.1824)
Jacques Edouard de Stürler (Tiel, 1800-1840; son of J.W. de Sturler)
Johan Willem/Jean Guillaume de Sturler/Stürler (Maastricht, 1773-1855, kolonel) 1824-1825 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")
A. Manuel (negotieboekhouder 2e klasse)
C. Depmer (negotieboekhouder 1e klasse)
C. H.? Goseman/Gozeman (Amsterdam, negotieboekhouder 2e klasse)
C. O. Verkouteren (Buitengewoon Ambtenaar)
Dirk Gozeman (Amsterdam, dispencier)
Heinrich Bürger (Hameln, 1806-1858, Dr., Apotheker 3de Klasse)
Carl Hubert de Villeneuve (?, 1800-1874, teekenaar)
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e klasse)
P. van Outeren (?, scribe)
Pieter Willem Verkerk Pistorius (Rotterdam, 1804-1844, negotieboekhouder 2e klasse)
Jacques Edouard de Sturler (Tiel, 1800-1840; son of J. W. de Sturler)
Johan Willem/Jean Guillaume de Sturler/Stürler (Maastricht, 1773-1855, kolonel) 1825-5.8.1826 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")*
Heinrich Bürger (Hameln, 1806-1858, Dr., Apotheeker 3de Klasse)
A. Manuel (negotieboekhouder 2e klasse)
C. Depmer (?, ?, negotieboekhouder 1e klasse)
C. H. Goseman/Gozeman (Amsterdam, negotieboekhouder 2e klasse)
German Felix Meijlan (Leiden, 1785-1831, scribe)
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848 negotieboekhouder/dispencier)
Carl Hubert de Villeneuve (1800-1874, teekenaar)
Pieter Willem Verkerk Pistorius (Rotterdam, 1804-1844, negotieboekhouder 2e klasse)
Jacques Edouard de Stürler (Tiel, 1800-1840; son of J.W. de Sturler)
Germain Felix Meijlan (Leiden, 1785-1831) 4.8.1826-1827 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")
Heinrich Bürger (Hameln, 1806-1858, Dr., Apotheeker 3de Klasse)
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e klasse)
C. Depmer (?, negotieboekhouder 1e klasse)
C. H. Goseman/Gozeman (Amsterdam, negotieboekhouder 2e klasse)
German Felix Meijlan (Leiden, 1785-1831, scribe)
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848 negotieboekhouder/dispencier)
Carl Hubert de Villeneuve (?, 1800-1874, teekenaar)
Pieter Willem Verkerk Pistorius (Rotterdam, 1804-1844, negotieboekhouder 2e klasse)
Germain Felix Meijlan (Leiden, 1785-1831) 1827-1828 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")
Heinrich Bürger (Hameln, 1806-1858, Dr., Apotheker 3de Klasse)
C. Depmer (?, negotieboekhouder 1e klasse)
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848, negotieboekhouder/dispencier)
P. van Outeren (?, scribe)
K.J. de Vogel (?, packhuismeester/scribe)
Germain Felix Meijlan (Leiden, 1785-1831) 1828-1829 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")
Dr. Heinrich Bürger (Hameln, 1804/06-1858, Dr., Apotheker 3de Klasse)
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (?, negotieboekhouder/dispencier)
Carel Depmer Janszoen (?, "eerste klerk")
Hendrik Lutbeek (?, bottelier, pakhuisknecht, ✝︎16.6.1829)
Germain Felix Meijlan (Leiden, 1785-1831. opperhoofd) 1829-1.11.1830 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")
Heinrich Bürger (Hameln, "belast met het nat. onderzoek")
A. Manuel (?, scribe)
C. Depmer Janszoon (?, 1e negotieboekhouder)
C. H. de Villeneuve (?, 1e negotieboekhouder)
H. W. Buttelind (?, pakhuisknecht)
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848, negotieboekhouder/dispencier)
J. L. C. A. Gronovins (?, negotieboekhouder 2e klasse)
Johannes Erdewin Nieman (Amsterdam, 1796/97 -1850, packhuismeester/negotieboekhouder/scribe)
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (?, 1800-1874, negotieboekhouder 1e klasse/teekener)*
Pieter Willem Verkerk Pistorius (Rotterdam, 1804-1844, negotieboekhouder 2e klasse)

Jan Willem Frederik van Citters (Chinsura-Bengalen, 1785-1836) 1.11.1830-1831 Heinrich Bürger (Hameln, 1804/06-1858, pharmacist, Dr., "ambtenaar voor het natuurkundig onderzoek")
Johannes Erdewin Nieman (Amsterdam, 1796/97 -1850, packhuismeester/negotieboekhouder/scribe)
C. Depmer Janszoon (?, negotieboekhouder 1e klasse)
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e klasse/teekener)
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e klasse)
Pieter Willem Verkerk Pistorius (Rotterdam, 1804-1844, negotieboekhouder 2e klasse)
J. L. C. A. Gronovins (?, negotieboekhouder 2e klasse)
H.M. Rutteling (?, pakhuisknecht)
Jan Willem Frederik van Citters (Chinsura-Bengalen, 1785-1836, opperhoofd) 1831-1832 Heinrich Bürger (Hameln, pharmacist, Dr., "ambtenaar voor het natuurkundig onderzoek")
Johannes Erdewin Nieman (Amsterdam, 1796/97 -1850, negotieboekhouder/scribe)
Heinrich Bürger (Hameln, 1804/06-1858, pharmacist)
A. Manuel (?, eerste commies)
C. Depmer Janszoon (?, negotieboekhouder 1e klasse)
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e klasse/teekener)
Pieter Willem Verkerk Pistorius (Rotterdam, 1804-1844, negotieboekhouder 2e klasse)
J. L. C. A. Gronovins (?, negotieboekhouder 2e klasse)
F. W. Goding (?, aspirant klerk)
H.M. Rutteling (?, packhuisknecht)
L. Vermande (?, tweede packhuisknecht)

Jan Willem Frederik van Citters (Chinsura-Bengalen, 1785-1836) 1832-1833
Heinrich Bürger (Hameln, pharmacist, Dr., "ambtenaar voor het natuurkundig onderzoek")
Johannes Erdewin Nieman (Amsterdam, 1796/97 -1850, negotieboekhouder/scribe)
A. Manuel (?, "eerste commies")
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e klasse/teekener)
C. Depmer Janszoon (?, negotieboekhouder 1e klasse)
J. M. Wolff (?, negotieboekhouder 1e klasse)
J. L. C. A. Gronovins (?, negotieboekhouder 2e klasse)
F. W. Goding (?, aspirant klerk)
L. Vermande (?, tweede packhuisknecht)

Jan Willem Frederik van Citters (Chinsura-Bengalen, 1785-1836) 1833-30.11.1834 Heinrich Bürger (Hameln, pharmacist, Dr., ambtenaar voor het natuurkundig onderzoek)
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e klasse)
C. Depmer Janszoon (?, klerk 1e klasse)
J. M. Wolff (?, klerk 1e klasse)
J. L. C. A. Gronovins (?, klerk 1e klasse)
L. Vermande (?, packhuisknecht)
J. D. van Parere (?, 1e Stuurman)
J. G. Nygh (?, Stuurman, "geen Indiesch")

Johannes Erdewin Niemann (Amsterdam, 1796-1850) 1.12.1834-1835 Heinrich Bürger (Hameln, pharmacist, Dr., "ambtenaar voor het natuurkundig onderzoek")

Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e klasse/packhuismeester)
C. Depmer Janszoon (adsistent)
J. L. C. A. Gronovins (negotieboekhouder 2e klasse)
F. W. Goding (?, aspirant klerk)
L. Vermande (?, packhuisknecht)
A. J. J. de Wolff (?, klerk 1e klasse)

Johannes Erdewin Niemann (Amsterdam, 1796-1850) 1835-1836
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e klasse/packhuismeester)
C. Depmer Janszoon (?, adsistent)
J. M. Wolff (?, adsistent)
L. Vermande (?, packhuisknecht)

Johannes Erdewin Niemann (Amsterdam, 1796-1850) 1836-1837
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e klasse/packhuismeester)
E. Grandisson (?, packhuismeester, boekhouder, scribe)
J. M. Wolff (?, adsistent)
L. Vermande (?, adsistent)
G. Fries de Vries (?, "waarnd. adsistent")
J. J. Breyman (?, "buitengewoon geemployeerde")

Johannes Erdewin Niemann (Amsterdam, 1796-1850) 1837-17.11.1838
F. Grandisson (?, packhuismeester/boekhouder/scribe)
L. Vermande (?, adsistent)
G. Fries de Vries ("waarnd. adsistent")
J. M. Wolff (?, adsistent)
J. J. Breyman (?, "buitengewoon geemployeerde")

Johannes Erdewin Niemann (Amsterdam, 1796-1850) 17.11.1838-1839
F. Grandisson (?, packhuismeester/boekhouder/scribe)
L. Vermande (?, adsistent)
G. Fries de Vries (?, "waarnd. adsistent)
J. M. Wolff (?, adsistent)
J. J. Breyman (?, adsistent)
P. H. Happel (?, luitenant ter Zee 1e Klasse)
Eduard Grandisson (1798–1879) 1839-1840
J. M. Wolff (?, packhuismeester/scribe)
H. F. Oelrichs (?, adsistent)
A. J. J. de Wolff (Amsterdam, adsistent)
G. Fries de Vries (?, adsistent)
J. J. Breyman (?, adsistent)
Eduard Grandisson (1798–1879) 1840-1841
Johannes Matthijs Wolff (?, packhuismeester/scribe)
H. F. Oelrichs (?, adsistent)
G. Fries de Vries (?, adsistent)
J. J. Breyman (?, adsistent)
Eduard Grandisson (1798–1879) 1841-1842
M. C. Textor (?, ?)
H. F. Oelrichs (?, adsistent)
P. J. Lange (?, adsistent)
Johannes Matthijs Wolff (?, packhuismeester/scribe)
A. J. J. de Wolff (Amsterdam, adsistent)
F. C. Lucas (?, adsistent 3de klasse/packhuisknecht)
Pieter Albert Bik (Amsterdam, 1798-1855) 1842-1843
H. F. Oelrichs (?, adsistent)
P. J. Lange (?, adsistent)
Pieter Albert Bik (Amsterdam, 1798-1855) 1843-1844
Johannes Matthijs Wolff (?, packhuismeester/boekhouder / scribe)
F. C. Lucas (?, adsistent 3de klasse/packhuisknecht)
A. J. J. de Wolff (Amsterdam, adsistent)
P. J. Lange (?, adsistent)
C. J. Textor (?, adsistent)

Pieter Albert Bik (1798-1855) 1844-31.10.1845
Johannes Matthijs Wolff (?, packhuismeester/boekhouder / scribe)
J. P. Borst ('s-Hage, packhuismeester/adsistent)
J. C. Delprot/Deprat (Utrecht, Kambang pachter)
P. J. Lange (Amsterdam, adsistent)
A. J. J. de Wolff (Amsterdam, adsistent)
G. Umbgrone (?)
C. J. Textor (?, adsistent)
Eduard Bicker (?, "Kambang Commissaris")
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (?, adsistent)
F. C. Lucas (?, adsistent 3de klasse/packhuisknecht)

Midin (Java, "bediende")
Maën ("bediende")
Striman ("bediende")
Fambé ("bediende")
Abdul Rachman ("Javaansche Jong")
Kadjiman ("Javaansche Jong")
Maein ("Javaansche Jong")
Sarien ("Javaansche Jong")
Joseph Henry Levyssohn/Leveson (Rotterdam,1800-1883) 1.11.1845-1846 J. P. Borst ('s-Gravenhaage, adsistent)
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent)
F. C. Lucas (packhuisknecht)

Joseph Henry Levyssohn/Leveson (Rotterdam,1800-1883) 1846-1847 J. P. Borst ('s-Gravenhaage, adsistent)
A. J. J. de Wolff (adsistent)
J. C. Delprat (Utrecht, Kambang commissaris)
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent)
F. C. Lucas (packhuisknecht)

Abdul Rachman ("bediende")
Kadjiman ("bediende")
Bidin ("bediende")
Rajion ("bediende")
Joseph Henry Levyssohn/Leveson (Rotterdam,1800-1883) 1847-1848 J. P. Borst ('s-Gravenhaage, adsistent)
P. J. Lange (Amsterdam, ambtenaren)
A. J. van der Ven ('s-Gravenhaage, ambtenaren)
W. Maagellarig ('s-Gravenhaage, ambtenaren)
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent)

Mien (Batavia, "bediende")
Maas (Batavia, "bediende")
Dul (Batavia, "bediende")
Idam (Batavia, "bediende")
Joseph Henry Levyssohn/Leveson (Rotterdam,1800-1883) 1848-1849 Dr. Otto Gottlieb Johann Mohnike (Stralsund, 1814-1887, officier van gezondheid) P. Swerver (Amsterdam, packhuismeester)
P. J. Lange (?, adsistent 1e klasse)
F. C. Lucas (?, adsistent 3de klasse)
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent 2e klasse)
A. J. van der Ven/Veen ('s-Gravenhaage, sick leave)
Joseph Henry Levyssohn/Leveson (Rotterdam,1800-1883) 1849-31.10.1850 Dr. Otto Gottlieb Johann Mohnike (Stralsund, 1814-1887, officier van gezondheid)
P. Swerver (Amsterdam, packhuismeester/3de scribe)
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent)
J. M. de Wolff (Amsterdam, Kambang pachter)
A. J. de Ven (Ramstein, ?)
F. C. Lucas (?, adsistent 3de klasse, packhuisknecht)
P.C. Rose (Amsterdam, ?)
C. de Chauvigny de Blot (Amsterdam, sick leave)
Frederick Cornelis Rose (Amsterdam, 1808-1880) 1.11.1850-1851 Dr. Otto Gottlieb Johann Mohnike (Stralsund, 1814-1887, officier van gezondheid)
P. Swerver (Amsterdam, packhuismeester)
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent)
A. J. J. de Wolff (Amsterdam)
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen)
Kalfsterman (adsistent 3e klasse)
J. M. de Wolff (Kambang pachter)
E. Kalfsterman (Amsterdam)
C. de Chauvigny de Blot (Amsterdam,on leave)
F. C. Lucas (?, packhuisknecht)

Miean (Javaansche "bediende")
Drono (Javaansche "bediende")
Bedein (Javaansche "bediende")
Frederick Cornelis Rose (1808-1880) 1851-31.10.1852 F. C. Lucas (?, packhuisknecht; ✝︎ Oct. 1852)
Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 2.11.1852-1853 J. M. de Wolff (Kambang pachter)
P. J. Lange (Amsterdam, scribe)
P. Knuttel (adsistent)


Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1853-1854 Jan Karel van den Broek (Herwijnen, 1814-1865, Dr. med., "officier van gezondheid")

Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1854-1855 Jan Karel van den Broek (Herwijnen, 1814-1865, Dr. med., "officier van gezondheid")
Gerhardus Fabius (1806-1888, 's-Gravenhage kapitein)
Gerhard Christiaan Coenraad Pels Rijcken (1810-1889 Luitenant 1e kl., Naval Training Center)
Graafland
Barlé
A.A.J. Traeuwen (Luitenant 2e kl.)
C. Eed. (Luitenant 2e kl.)
C.H.P. de Jonge (Off. Adm. 2e kl.)
C.J. Doornicka (Machinist 3e kl.)
H.J. Everaars (Machinist 3e kl.)
P. Grumpke (Bootsman)
J.J. Schinkelenberg (Sergeant)
M..M. Herven (2e Timmerman)
C.A. van Weerdt (2e Zeilmaker)
P. Waarsenburg (1e Schiemansmaat)
J.W. Schotmans (Suurstoker 1e kl.)
P.H. Rijst (Suurstoker 1e kl.)
T. Claus (Suurstoker 1e kl.
J.G. Doornaar (Suurstoker 1e kl.)
B.J. Kramer (Matr. 1e kl.)
G Duit (Matr.1e kl.)
R. de Krou (Matr.1e kl.)
C. Hoppenbrouwer (Matr.1e kl.)
P. Blaauw (Matr.1e kl.)
J.J. Sickman (Matr.1e kl.)
R.J. Heftij (Marinier 2e kl.)
Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1855-1856 Jan Karel van den Broek (Herwijnen, 1814-1865, physician, "officier van gezondheid")
Gerhard Christiaan Coenraad Pels Rijcken (1810-1889 Luitenant, Naval Training Center)
Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1856-1857 Jan Karel van den Broek (Herwijnen, 1814-1865, Dr. med., "officier van gezondheid")
Gerhard Christiaan Coenraad Pels Rijcken (1810-1889 luitenant, Naval Training Center)
Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1857-1858 Johannes Lijdius Catharinus Pompe van Meerdervoort (1829-1908, chirurg, "officier van gezondheid" 1857-1863)
Willem Huijssen van Kattendijke (1816-1866 luitenant, Nagasaki Naval Training Center)
P. J. Lange (Amsterdam, scribe)
P. Knuttel (adsistent)

Abidien ("inlander")
Abian ("inlander")
Kassan ("inlander")
Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1858-1859 Johannes Lijdius Catharinus Pompe van Meerdervoort (1829-1908, chirurg, "officier van gezondheid")
D. de Graeff van Polsbroek (1833-1916, adsistent 2e klasse, secretary of Donker Curtius 1861 Consul in Yokohama)
Willem Huijssen van Kattendijke (1816-1866 luitenant, Nagasaki Naval Training Center)
Joan Antonie Gustave Adlphe Louis Bassé (packhuismeester/scribe)
Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1859-28.2.1860 Johannes Lijdius Catharinus Pompe van Meerdervoort (1829-1908, chirurg, "officier van gezondheid" 1857-1863 in Nagasaki)
Jan Karel van den Broek (Herwijnen, 1814-1865, Dr. med., "officier van gezondheid")
Anthonius Franciscus Bauduin (1820-1885, Dr. med. "officier van gezondheid")
Koenrad Wolter Gratama (1831-1888, "officier van gezondheid")
Constant George van Mansvelt (1832-1912, physician)
George Bruce Newton (1829-1871, physician)
D. de Graeff van Polsbroek (1833-1916, adsistent 2e klasse, secretary of Donker Curtius, since 1861 Consul in Yokohama)
Antonie Johannes Cornelis Geerts (1843-1883, chemist/pharmacist)

 

 
TOPTOP
inserted by FC2 system