Trading-post chiefs, medical staff, other employees and slaves
at the
VOC trading-posts Hirado and Dejima

Since 1995; Last update: March 2024

(Attribution-NonCommercial)

Sources: Dagregisters Hirado/Dejima // Monsterrollen // Naamboek van den Wel-Edelen Heeren der Hooge Indiansche Regering // Schuldboek // Soldijboekjes // Tractement rekeningen // Instructien // resolutien // Wijnaendts van Resandt: De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie (p. 136ff.) // Pieter van Dam's Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701 // Early modern German travel reports

Since there was no standardized orthography, the spelling often varies from source to source. Many German names are "Dutchized". Sometimes the legibility of the handwriting is poor and the interpretation uncertain.
Many thanks to Anne Sey for new information and the pressure to work more carefully.


Dutch English Dutch English
oppercoopman sen. merchant ondercoopman jun. merchant
adsistent assistant pl. adsistent provisional assistant
boekhouder bookholder dispencier/packhuismeester warehousekeeper
opperchirurgijn/oppermeester sen. surgeon onderchirurgijn/ondermeester jun. surgeon
deerde meester third surgeon NN Nomen nescio
secunde second in rank bottelier steward
bosschieter gunner timmerman carpenter
matroos sailor trompetter trumpeter
zwarte jongen, slaave
lijfeigene
black boy, slave, serf negotieboekhouder clerk
scribe clerk, secretary gesw = geswooren sworn in
tuinier/thuinman gardener Kampang pachter trade lease holder
pl = provisioneel provisional * participant in the "court journey" to Edo
1860: Abolishment of slavery in Nederlands Oost-Indië. 1863: Formal abolishment of slavery in the Dutch colonies


OPPERHOOFD
TERM
OF SERVICE
MEDICAL STAFF
OTHER EMPLOYEES and SLAVES
Jacques Specx (Dordrecht, ondercoopman/resident; later Governeur-General; 1585-1652) 20.9.1609-13.2.1613 Pieter Segerszoon (?, ?)
Jan Cousijns (?, adsistent; survivor of de Liefde)
Hans Verstreepen (?, ?)

NN. (slaves?)
Hendrick Brouwer (?, oppercoopman; later Governeur-General; c.1581-1643) 13.2.1613-6.8.1614
NN. (slaves?)
Jacques Specx (Dordrecht, ondercoopman/resident; later Governeur-General; 1585-1652) 6.8.1614-31.1.1621 Albert/Elbert Woutersz (?, coopman)
Jacob Joosten van Lodensteijn (Delft, coopman; 1556-1623)
Leona(e)rd Camps (?, coopman; arrived in 1615)
Albartus
Yamans
Mathijs ten Broeke
Barkhout
Lafebre

NN. (slaves?)
Leona(e)rd Camps (?, oppercoopman, ✝︎21.11.1623) 31.1.1621-21.11.1623 NN. (slaves?)
Cornelisz van Neijenroode (Narden, oppercoopman; ✝︎31.1.1633) 21.11.1623-31.1.1633 Carel Lourensz (?, since 1630 opperchirurgijn)
Pieter Stamper (1631, chirurgijn)
Conraedt Craemer (?, ondercoopman/secretaris)
Joost Schouten (?, coopman; )
Michel Snel (?, ?)
Conraet Craemer (?, ?)
Michiel Janse Boogaert (?, coopman; ✝︎10.10.1626 in Kyoto)
Tobias v.d. Vianen (?, ?)
François Caron (Brussel, coopmann;1600-1673)
Willem Jansz (?, ?)
Jan Jacobsz Bors (?, ?)
Conraedt Salomonsen (?, adsistent of Van Neijenroode

[Delegation for Edo in 1627:
Pieter Nuijts(?, opperhoofd van Tayowan; hostage in Edo from 1632-1636)
Pieter Jansz Muijser(?, oppercoopmann)
Pieter van Santen (?, coopmann)
Geoffris Papansosher (?, ?)
Lourens Nuijts (son of P.N.; see below)
Simon (?, servant of P.N.)

[Hostages kept in Omura from 1628 to 1632:
Pieter Jansz Muijser(?, oppercoopmann; (?, coopman; ✝︎)
Lourens Nuijts (son of P.N.; ✝︎ 29.12.1630?)
Van der Hagen (?, ?)
Mourcourt (?, ?)
Jan Hartman (?, ?)

NN. (slaves?)
Pieter van Santen (?, oppercoopman) 31.1.1633-6.9.1633 Carel Lourensz (?, chirurgijn)
Carel/Karl Hartsingh/Hartzing (Moers, coopman; 1611-1667)
Peter van Alphen (?,fiscaal)
François Caron (Brussel, 1600-1673, coopmann)

NN. (slaves?)
Nicolaas Couckebacker/Koeckebakker (Amsterdam, oppercoopman) 6.9.1633-3.2.1639 Carel Lourensz (?, chirurgijn, until 1635 )
Maerten Wesselingh (?, 1635, 1636, 1637, chirurgijn)
Jacob van Liesvelt (Middelburg, opperchirurgijn, 1636, 1638; then ondercoopman)
Hans Pauts/Pautz/Pautsch (Oschersleben/Thüringen, chirurgijn)
Hendrik Hagenaer (?, oppercoopman, 1634, 1635, 1637)
Abraham Cornelisz de Graeff (Amsterdam, adsistent)
Abraham Lucas (Middelburg, ondercoopman)
Abraham Weijns (?, adsistent)
Adolff Poppingh (Emerich, adelborst)
Antonij van Brouckhorst (Delft, adsistent)
Arent de Vlamingh (?, ondercoopman)
Augustijn (?, bottelier)
Augustijn Muller (?, ondercoopman)
Carel/Karl Hartsingh/Hartzing (Moers, 1611-1667, coopman)
Christiaen Harmansz (Amsterdam, adsistent)
Cornelis Jansz Carst (?, ondercoopman)
Cornelisz Metsel
Cornelis van Saenen (?, oppercoopman)
Daniel Reiniersz (Amsterdam, adsistent)
Daniel de Bries (Amsterdam, lijfschut)
François Caron (Brussels, 1600-1673, oppercoopman)
Geritt Wusthoff (Bommel, adsistent)
Gerrit Obbesz (?, ?)
Gerrit Gerritsz (Anhalt, hofmeester )
Hans Andriesz (?, bosschieter)
Hans Andriesz (Hamburg, botteliersmaat)
Hendrik Brower (?, ?)
Huijbrecht/Huijbert Gems (?, adsistent/ondercoopman)
Isaac Gilsemans (Rotterdam, adsistent)
Jacob Cornelisz van Leeuwen (Boscoop, ondercoopman)
Jacob Schillemans (Middelburg, jong adsistent)
Jacob van Hesvelt (?, ?)
Jacob van Wouw (?, adsistent)
Jan Coen (?, oppercoopman)
Jan Haeck (Bremen, adelborst, servant)
Jan Heijndricxsz Heurijck (?, trompetter)
Jan van Elserack/Elseracq (?, coopman)
Joseph Armijn ("Sparan persiaen"?)
Mathijs ten Broecke/Brouck (?, adsistent)
Michiel Thesaer (Waesmuijden, adelborst)
Mouris Miller (?, adsistent)
Pieter Hijsmans (?, adsistent)
Pieter van Santen (?, oppercoopman)
Pieter Smit (?, ondercoopman)
Sasker Souwesz (?, ?)
? Smith (?, ondercoopman)
Volckert Jansz (Steewijck, ?)
Willem Jans (?, ?)
Willem Versteegen (?, ondercoopman/oppercoopman)
Wolffert/Wolfgang Bruijn/Braun (Ulm, constapelsmaat; 1609-1660)

NN. "caffers off lijfeigenen"
NN. "een swarte jong" (1637)
"Negros" (1638)
Jan (Bengalen, "swart jong", bootsman)
François Caron (Brussel, 1600-1673, oppercoopman) 3.2.1639-10.2.1641 Hans Pauts/Pautz/Pautsch (Oschersleben/Thüringen, onderchirurgijn; since July 1639 opperchirurgijn)
Juriaen/Jürgen Henselingh ["Doctor Juriaen Henseling"] (Marburg, opperchirurgijn)
Abraham Cornelisz de Draeff (Amsterdam, adsistent)
Abraham Lucas (Middelburg, ondercoopman)
Hans Andriesz (Hamburg, botteliersmaat)
Isaac Gilsemans (Rotterdam, ondercoopman)
Jacob Cornelisz van Leeuwen (Boscoop, ondercoopman) Jan Baert (?, adsistent)
Matthijs Broucke (?, adsistent)
Maurits Miller (den Haag, adsistent)
Volcker Jansz (Steewijck, ?)
Wolffert Bruijn/Hans Wolfgang Braun (Ulm, constapel; 1609-1660)

NN. "slaven" (1640)
Maximiliaen Le Maire (Amsterdam,1606-ca. 1654. oppercoopman) 10.2.1641-30.10.1641 Juriaen/Jürgen Henselingh ["Doctor Juriaen Henseling"] (Marburg, opperchirurgijn)
Hans Pauts/Pautz/Pautsch(Oschersleben/Thüringen, opperchirurgijn)
Abraham Lucas (Middelburg, ondercoopman)
Augustijn Muller (?, coopman)
Claes Fransz (Amsterdam, "Jongen")
Claes Vermeer (Batavia, "Jongen")
Cornelisz Bisshop (Amsterdam, adsistent)
Gabriel Happart (Postcappel, adsistent)
Hans Andriesz (Hamburg, botteliersmaat)
Heicke Esserd (Amsterdam, botteliersmaat)
Isaac Gilsemans (Rotterdam, ondercoopman)
Isaac Gobijn (Hoeff, adsistent)
Jacob Cornelisz van Leeuwen (Boscoop, ondercoopman)
Jacob Schillemans (Middelburg (adsistent)
Jan Baer/Baert (Alckmaer, adsistent)
Jan Haeck (Bremen, adelborst)
Manuel Claesz Bisshop (Arracan (Jongen)
Maximiliaen la Maire (Amsterdam, oppercoopman)
Paulus Cornelisz Veer (Weesp, adsistent)
Samuel Lots (Amsterdam, "Jongen")

"swart Pieter Norijn" (?, ?)
NN. (slaves?)
Jan van Elseracq/Eserack (?, oppercoopman) 1.11.1641-29.10.1642 Juriaen/Jürgen Henselingh/"Doctor Juriaen Henseling" (Marburg, opperchirurgijn)
Abraham Lucas (?, coopman)
Anthonio van Brouckhorst (?, ondercoopman)
Augustijn Muller (?, coopman)
Cornelis Bisschop (?, adsistent)
Heicke Esserd (Amsterdam, botteliersmaat)
Isaack Davitsz (?, ondercoopman)
Jacob van Leeuwen (?, ondercoopman)
Jan Baert (?, adsistent)
Lambersz Govert (?, corporal)
Lourens van Swanswijck (?, adsistent)
Paulus Cornelisz Veer (Wasp?, ondercoopman)

NN. (slaves?)
Pieter Anthonijsz Overtwater (Hoorn, ca. 1610-1682, oppercoopman) 29.10.1642-1.8.1643 Juriaen [Jürgen] Henselingh ["Doctor Juriaen Henseling"] (Marburg, opperchirurgijn)
Cornelisz Stevensz (?, onderchirurgijn)
Heicke Esserd (Amsterdam, botteliersmaat; ✝︎April 1643)
NN. (slaves?)
Jan van Elseracq (?, oppercoopman) 1.8.1643-24.11.1644 Juriaen [Jürgen] Henselingh/"Doctor Juriaen Henseling" (Marburg, opperchirurgijn)
Cornelisz Stevensz (?, onderchirurgijn)
Paulus Cornelisz Veer (?, ondercoopman)
Jan/Johann van Riebeck (Culemborg, ondercoopman; since 1652 first Commander of the Cape)
Niclaes Rietvelt (?, ondercoopman)
Johannes/Joan Boucheljon (Rotterdam, adsistent)
[former detainees from the "Nambu-Incident", staying at Dejima from 24.1.1644 until autumn 1644:
Hendrick Cornelisz Schaep, 33
Willem Bijlvelt, 24
Aert Bastiaensz alias Boerman, 15
Jacob de Pauw, 14
Siewert Jansz Mes alias Buijsman, 33
Abram Pietersz Spelt, 22
Juriaen Scholten, 27
Hendrik van Elsfort,
Pieter Gerritsz, 26
Hans Slee, 20


NN. (slaves?)
16.12.1644 Vernieuwing van het verbod tegen het medenemen van lijfiegenen naar Nederland
Om verscheyde redenen ende motiven, conform 't intendit vande Heeren Majores kon de Regering to noch toe niet verstaen om den overvor ven slaven ande slavinnen, als andere swarte natie, naer 't vaderlant t'admitteren
J. A. van der Chijs. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 1602-1811 (2. Deel). Batavia: Landsdrukkerij / s’Hage: Nijhoff; 1886. p. 88
Pieter Anthonijsz Overtwater (Hoorn, oppercoopman; c. 1610-1682) 24.11.1644-30.11.1645 Cornelisz Stevensz (?, opperchirurgijn)
Anthonio van Brouckhorst (?, coopman)
Willem Tijmonsz (Abcouw, ondercoopman)

NN. (slaves?)
Reijnier van Tzum/'tZum (Hoorn, oppercoopman; c.1610-28 April 1682) 30.11.1645-27.10.1646 Carel [Karl] Kempf (Landsberg/Pfalz, opperchirurgijn)
Jacob Kejiser (Werder, ?)
Jan de Groot (?, ondercoopman)

NN. (slaves?)
Willem Verstegen/Versteghen (?, oppercoopman) 28.10.1646-10.10.1647 Mathijs Crousen (?, opperchirurgijn)
Jacob van Gessel (?, onderchirurgijn)
Dirck Meulenaar (?, ondercoopman)
Frederick Coyett (Stockholm, 1615/20-1687, oppercoopman)
Jan de Groot (?, ondercoopman)
Johannes/Joan Boucheljon (Rotterdam, ondercoopman)
Willem Tijmonsz (Abcouw, ondercoopman)
Johann Oetgens (?, ?)
Melchior Hermanzen (?, ?)
Pieter Paulo van Griesper (?, ?)
Jan van Dieninge (?, ?)
Jacob Claessen le Seuter (?, adsistent)*

NN. "twee swarten", NN."een swarten dienaer"/"een swart" (Bengal)*
Frederick Coyett (Stockholm, 1615/20-1687, oppercoopman) 3.11.1647-9.12.1648 Willem Tijmonsz (Abcoude, ondercoopman)
Dircq Snoecq/Snoek (?, oppercoopman) 9.12.1648-5.11.1649 Johannes/Joan Boucheljon (Rotterdam, ondercoopman)
Johann Oetgens (?, ondercoopman)
Pieter Elzevier (?, ondercoopman)
Cornelis Maij (?, ondercoopman)
Dirck Meulenaar (?, ondercoopman)
Jan van Bijlen (?, adsistent; has knowledge in astronomy and geometry)

NN. (slaves?)
Anthonio van Brouckhorst (?, oppercoopman) 5.11.1649-25.10.1650 Caspar Schamberger (Leipzig, opperchirurgijn; 1623-1706)*
Willem van Gageldonck (?, coopman)
Dirck Meulenaar (?, ondercoopman)

Delegation to the court: "19 Nederlanders"
Andries Frisius (?, "legaet")*

NN. "een swart" * NN. (slaves?)
Pieter Sterthemius (?, oppercoopman) 25.10.1650-3.11.1651 Caspar Schamberger (Leipzig, opperchirurgijn; 1623-1706)*
Johannes Wunsch (Erfurt, onderchirurgijn; promoted to opperchirurgijn 16.10.1651)
Johannes/Joan Boucheljon (?, coopman)*
Johann Oetgens (?, ondercoopman)
Willem van Gageldonck (?, ondercoopman)*
Jacob Claessen le Seuter (?, adsistent)
Willem Thijmonsz (?, coopman)
Willem Bijlvelt (?, coopman)
Juriaen Schedel / Johan Schedler (Sweden, "vuerwerker")
Jan Smidt (Basel, corporal)

NN. (slaves?)
Adriaen van der Burgh (?, oppercoopman) 1.11.1651-3.11.1652 Johannes Wunsch (Erfurt, opperchirurgijn)*
Oloff Eriksson Willmann (Västmanland; 1620–1673, van der Burgh's servant)*

Johannes/Joan Boucheljon (?, coopman)*
Otto Jansz Wacker (Amsterdam, ondercoopman; ✝︎23.2.1654)
Ernst van Hogenhoek (?, adsistent)

NN. (slaves?)
Frederick Coyett (Amsterdam, 1615/20-1687, oppercoopman) 4.11.1652-10.11.1653 Johannes/Jan Stipel (?, opperchirurgijn)*
Gabriel Happart (?, coopman)
Hendrick Momme (?, coopman)*
Jacob Claessen le Seuter (?, ondercoopman)
Johan Oetgens (?, ondercoopman)
Johannes/Joan Boucheljon (?, coopman)
Meijndert Jansz Messesteecker (?, ondercoopman)
Otto Jansz Wacker (Amsterdam, ondercoopman; ✝︎23.2.1654)*
Willem Thijmonsz (?, coopman)
Willem van Gageldoncq (?, ondercoopman)
The Tsūkō Ichiran (242) gives names of 6 Dutchmen:メストロアン (meester Jan)、コシツアヒタレ、モシチヨ、シルセロトロ、タヒアレ、キリントシ
NN. (slaves?)
Gabriel Happart (?, oppercoopman) 4.11.1653-31.10.1654 Johannes/Jan Stipel (?, opperchirurgijn)*
Cornelis Jacobsz (?, "Jongelinck")*
Jacob Verhoeven (?, jun. adsistent)*
Johan Oetgens (?, coopman)*
Otto Jansz Wacker (Amsterdam, ondercoopman; ✝︎23.2.1654 in Edo, buried at the Asakusa Temple)
Willem Thijmonsz (?, coopman)

NN. "een quinamsen dienaer"*
Leonard Winnincx (?, oppercoopman) 31.10.1654-23.10.1655 Johannes Wunsch (?, opperchirurgijn)
Pieter Jacobsz (?, onderchirurgijn)
Ernst van Hogenhoek (?, ondercoopman)
Meijndert Jansz Messesteecker (?, ondercoopman)
Joan Oetgens (?, coopman)
"'tsamen 17 Nederlanders"

NN. "5 lijfeijgenen"
Johannes/Joan Boucheljon (?, oppercoopman) 23.10.1655-1.11.1656 Hans Juriaen Hancke (Breslau, opperchirurgijn)
Pieter Jacobsz (onderchirurgijn)
Ernst van Hogenhoek (?, ondercoopman)
Joan Oetgens (?, coopman)
Abraham Weijns (?, adsistent)
"'tsamen 14 Nederlanders"

NN. "6 swarte dienaers"
Zacharias Wagener (Wagenaer) (Dresden, oppercoopman) 1.11.1656-27.10.1657 Hans Juriaen Hancke (Danzig, opperchirurgijn)
Pieter Jacobsz (?, onderchirurgijn)
Joan Oetgens (?, coopman)
Ernst van Hogenhoek (?, ondercoopman)
Meijndert Jansz Messesteecker (?, ondercoopman)
Jan Verschuiren (?, ondercoopman)
Cornelisz Mulock (?, adsistent)
Henrick Indijck (?, coopman)
Roelant de Carpentier (?, ?)
"'tsamen 16 Nederlanders"

NN. "Bengaels slaefken" (sings in Japanese for the Nagasaki Governeur)
NN. "'tsamen 6 swarte Jongens"
Johannes/Joan Boucheljon (oppercoopman) 27.10.1657-23.10.1658 Steven/Stephan[us] de la Tombe (?, opperchirurgijn)
Pieter Jacobsz (?, onderchirurgijn)
Cornelisz Mulock (?, ondercoopman)
Ernst van Hogenhoek (?, ondercoopman/dispencier)
Nicolaes de Roij (?, adsistent)
Wouter Cornelisz Ebbekin (?, adsistent; ✝︎7.8.1658)
たにへる= Daniel[稲葉永代日記]*

NN. (slaves?)
Zacharias Wagenaer/Wagener (Dresden, oppercoopman) 22.10.1658-4.11.1659 Steven/Stephanus de la Tombe (?, opperchirurgijn)
Pieter Jacobsz (?, onderchirurgijn)
Marten Remeij (Taiwan ("Mestizo"), onderchirurgijn)
Cornelisz Mulock (?, ondercoopman/dispencier)
Ernst van Hogenhoek (?, ondercoopman)
Hendrick Indijck (Alkmaar, 1615?-4.5.1664, coopman)
Roelant de Carpentier (?, ondercoopman)
"'tsamen 11 Nederlanders"

NN. "4 swarte Jongens"
Johannes/Joan Boucheljon (?, oppercoopman) 4.11.1659-26.10.1660 Steven/Stephanus de la Tombe (?, opperchirurgijn)
Pieter Jacobsz (?, onderchirurgijn)
Cornelisz Mulock (?, ondercoopman/dispencier)
Ernst van Hogenhoek (?, ondercoopman)
Hendrick Indijck (Alkmaar, 1615?-4.5.1664, coopman)
Roelant de Carpentier (?, ondercoopman)
たにへる= Daniel[稲葉永代日記]
さるはす=?[稲葉永代日記]*

"'tsamen 11 Nederlanders"

NN. "4 swarte Jongens"
Hendrick Indijck (Alkmaar, 1615?-4.5.1664, oppercoopman) 26.10.1660-21.11.1661 Herman[us] Katz (?, opperchirurgijn)*
Ernst van Hogenhoek (?, coopman)
Francois Reijniersen (?, coopman; ✝︎29.10.1660)
Hendrick Jacobsz Servaes (Amsterdam, ondercoopman; married Jerona Noorwits 16.10.1661)
Nicolaes de Roij(?, ondercoopman)*
Willem Quarles (?, ondercoopman)*
Gerrit/Gerard Indijck (son of H.I.) "けうると子年五歳"[稲葉永代日記]

NN. (slaves?)
5.7.1661: Arrival of refugees from Zeelandia (Taiwan) on the 's-Graveland and Vink: 114 VOC employees, 3 European wives with 4 children, 11 Asiatic wives with 10 children, 28 male and female slaves. The women, their husbands and children, and the female slaves were brought ashore to Dejima.
20.8.1661: arrival of Hermanus Clencke van Odessa, design. governor of Taiwan.
2 children were born on Dejima until all ships left for Batavia in October and November. Jerena Noorwit stayed at Dejima.
Dirck van Lier (?, oppercoopman, ✝︎17.8.1662)
Hendrick Indijck (Alkmaar, opperhoofd-elect; 1615?-4.5.1664)
21.11.1661-17.8.1662
18.8.1662-5.11.1662
Herman Katz (?, opperchirurgijn)
Cornelis Muloq (?, ondercoopman)
Dirck de Haes (?, adsistent)
Ernst van Hogenhoek (?, coopman, secunde)
Hendrick Servaes (?, coopman)
Hendrik Swaers (?, ondercoopman)
Nicolaes de Roij (?, ondercoopman)
Pietje Servaes (son of Hendrick Servaes)
Jerena Noorwit (H. Servaes's wife)
Maria Servaes (*12.7.1662)

NN. (slaves?)
Hendrick Indijck (Alkmaar, 1615?-1664, oppercoopman) 6.11.1662-20.10.1663 Daniel Busch/Bosch (?, opperchirurgijn)*
Abraham van Kerpen (?, onderchirurgijn)
Bastiaen Jansz Craster (?, adsistent)
Constantin Ranst (?, ondercoopman/secunde)
Cornelis van Outhoorn (Amsterdam, adsistent)
Daniel van Vliet (?, adsistent)
Hendrick Rijckerts (?, boekhouder)
Hendrik Fredrik (?, bottelier/hofmeester)
Jaob de Clein (?, adsistent)
Japan Barentz (?, corporal)
Johannes de Bruijn (?, adsistent)
Johannes van Bockhuijsen (?, adsistent)
Louis Rondel (?, adsistent)
Nicolaes de Roij (?, ondercoopman)
Pieter Jacobs de Wees (?, boekhouder)
Samuel Caron (?, pl. adsistent)
Servaes Servaesz (?, timmerman)
Sijmon Wijbusz (?, adsistent)
Willem van Coulster (?, adsistent)
Willem Willemsz (?, trompetter)

NN. 6 "swarte jongens ongegagieert"
Willem/Wilhem Volger (?, oppercoopman) 20.10.1663-7.11.1664 Daniel Busch/Bosch (?, opperchirurgijn)*
Herman[us] Visscher (?, opperchirurgijn ?)
Nicolaes de Roij (?, ondercoopman)
David de Linge (?, ondercoopman)
Pieter Jacob de Wees (?, boekhouder)
Daniel van Vliet (?, adsistent)
Louis Rondel (?, adsistent)
Jan de Bruijn (?, adsistent)
Sijmon de Leeuw (?, adsistent)
Jacob de Cleijn (?, adsistent)
Mathijs de Laresse (?, adsistent)
Egbert van Swennen (?, adsistent)
Cornelis Coomans (?, j. adsistent)
Johannes van Beeckhuijsen (?, j. adsistent)
Jan van Raelten (?, corporal)
Marcus Cornelis (?, trumpeter)
Jan Hamel (?, matroos)
Barentz van Goor (?, corporal)
Engel Florisz (Schoonhoven, matroos)
Cornelis Theunisz (Haarlem, j. matroos)
Arent Jansz (Block, "jong")

NN. "Vijff jongens geen gagie winnende"
Jacob Gruijs (?, oppercoopman) 7.11.1664-27.10.1665 Daniel Busch/Bosch (?, opperchirurgijn)*
Nicolaes de Roij (?, ondercoopman)*
Louis Rondel (?, dispencier)
Jan de Bruijn (?, adsistent)*
Bartram J. Neef (?, adsistent)
Jacob Schorel (?, ongegagieerd)

NN. "4 zwarte Jongens"
"tsamen 21 persoonen"
Willem Volger (?, oppercoopman) 28.10.1665-27.10.1666 Johannes Wunsch (?, opperchirurgijn)
Cornelisz de Laber (?, onderchirurgijn)
Nicolaes de Roij (?, coopman)
Daniel van Vliet (?, ondercoopman)
Louis Rondel (?, ondercoopman)

NN. (slaves?)
Daniel Six/Sicx (Middelburg, ✝︎14.11.1675, oppercoopman)
18.10.1666-6.11.1667 Arnout/Aernout Dircksz (?, opperchirurgijn; ✝︎9.1.1669)*
Nicolaes de de Roij (?, coopman)
Loodewijk de Roij (?, coopman ?)*
Daniel van Vliet (?, ondercoopman)
Pieter Jacobsz de Wees (?, boekhouder, ✝︎3.3.1667)
Bartram Jansz Neef (?, adsistent)*
Jan/Johannes van Beeckhuijs[en] (?, adsistent)
Jan Geerkens (?, pl. adsistent)
Willem Wichmans (?, adsistent)
Pieter van Dam (?, adsistent)
Cornelis Theuinsz Bosschieter (?, servant)
[29 people including Hendrik Hamel, Johannis Lampen, Hendrick Cernelisz, Jan Claese, Jacob Jansz, Sander Basquet, Jan Jansz Spelt, Anthonie Uldricks, Claes Arentsz who had managed to escape from Korea to Gotō]

NN. (slaves?)
Constantin Ranst jun. (?, oppercoopman) 6.11.1667-25.10.1668 Arnout/Aernout Dircksz (?, opperchirurgijn; ✝︎9.1.1669)*
Daniel van Vliet (?, ondercoopman)*
Louis Rondel (?, 1e adsistent)*
Jan Geerkens (?, pl. adsistent)
Hester Ranst (?, wife of Ranst; returned to Batavia in autumn)
Bartram Jansz Neef (?, adsistent)
Jan/Johannes van Beeckhuijs[en] (?, adsistent)
Jan Geerkens (?, pl. adsistent)
Willem Wichmans (?, adsistent)
Pieter van Dam (?, adsistent)
Cornelis Theuinsz Bosschieter (?, bottelier)

NN. (slaves?)
Daniel Six/Sicx (Middelburg, ✝︎14.11.1675, oppercoopman) 25.10.1668-14.10.1669 Arnout/Aernout Dircksz (?, opperchirurgijn; ✝︎9.1.1669)
Adriaen Gillisz (?, ondercoopman)
Bartram Jansz Neef (?, adsistent, ordered to leave Japan in autumn)
Cornelis Theuinsz Bosschieter (?, servant, ordered to leave Japan in autumn)
Jacob van der Plancken (?, boekhouder)
Jan Geerkens (?, pl. adsistent)
Jan/Johannes van Beeckhuijs[en](?, adsistent; ordered to leave Japan in autumn); ヤンハンヘイクシ*[稲葉永代日記]
Joan Putmans (?, ondercoopman)
Pieter van Dam (?, adsistent, ordered to leave Japan in autumn)
Willem Wichmans (?, adsistent, ordered to leave Japan in autumn)
アフテレヤンケルテセン*[稲葉永代日記= Jan Geerkens?]
ヘイトロハントロヘス *[稲葉永代日記]

NN. (slaves?)
François de Haese/Haze (?, oppercoopman) 14.10.1669-2.11.1670 Moijses Maroon (?, opperchirurgijn; ✝︎1.1.1671)
Pieter van der Veste[n] (?, onderchirurgijn)
Godefried/Gottfried Haeck (?, apotheeker/cruijdenkenner)
Adriaen Gillisz (?, ondercoopman)
Bartram Jansen (?, adsistent, boekhouder)
Jan Jacob van Merve/Merwe (?, adsistent)
Jan Maurits Laglas (?, adsistent)
Jan/Johannes van Beeckhuijs[en] (?, adsistent)
Joan Putmans (?, coopman)
Pieter van Dam (?, adsistent)
? Nolijn (?, adsistent)

NN. (slaves?)
Martinus Caesar (?, oppercoopman) 2.11.1670-12.11.1671 Moijses Maroon (?, opperchirurgijn; ✝︎1.1.1671)
Pieter van der Veste[n]* (?, onderchirurgijn)
Frans/Franz Braun (?, apotheeker/cruijdenkenner)
Godefried/Gottfried Haeck (apotheeker/cruijdenkenner)
Jacob van der Plancken (?, ondercoopman)
Isaek Guldewaegen (?, 1e adsistent /dispencier, ✝︎11.4.1671)
Cornelis van Heyningen (?, adsistent)
Jan/Johannis Roos (?, adsistent)*

NN. (slaves?)
Johannes Camphuijs (Haarlem, 1635-1695, oppercoopman) 22.10.1671-12.11.1672 Willem Hoffman (?, opperchirurgijn)
Frans/Franz Braun (?, apotheeker/cruijdenkenner)
Adriaen Wieckelhuysen (?, coopman)
Cornelis van Heijningen (?, negotie boekhouder)
Cornelis Spanbroeck (?, dispencier)
Pieter van der Vesten?, (?, adsistent)
NN. (16 Europeans)

NN. (5 slaves)
Martinus Caesar 13.11.1672-29.10.1673 Willem Hoffman (?, opperchirurgijn)
Mathaeus Hans Otter (Dresden, onderchirurgijn)
Frans/Franz Braun (?, apotheeker/cruijdenkenner)
Adriaen Wichelhuijsen (?, ondercoopman)
Cornelis Lindius (?, ?)
Cornelis Spanbroeck (?, dispencier)
Gerard Beugholt (?, ?; ✝︎23.6.1676)
Isaac de Brauw (?, ondercoopman; ✝︎13.11.1672)
Joachim Bremer (?, ?)
Pieter van de Veste (?, boekhouder)
Schoonsoon (?, chirurgijn??)
NN. (10 Europeans)

NN. "8 swarte Jongens"
Johannes Camphuijs (Haarlem, 1635-1695, oppercoopman) 29.10.1673-19.10.1674 Willem Hoffman (?, opperchirurgijn)
Heinrich Muche (Breslau, onderchirurgijn)
Jacob van der Planck (?, coopman)
Adriaen van Strijkersberg (?, ?)

NN. (slaves?)
Martinus Caesar (?, oppercoopman) 20.10.1674-7.11.1675 Willem Hoffman (?, opperchirurgijn)*
Willem ten Rhijne (Deventer, special medical envoy, Dr. med.)*
Cornelis Portier (?, adsistent)
Cornelis Spanbroek (?, ondercoopman)
Cornelis van Heijningen (?, ondercoopman)*
Gerard Beugholt (?, ondercoopman; ✝︎23.6.1676)
「コルネリスハルメンセン」*(稲葉永代日記)
NN. (slaves?)
Johannes Camphuijs (Haarlem, 1635-1695, oppercoopman) 7.11.1675-27.10.1676 Willem Hoffman (?, opperchirurgijn)
Willem ten Rhijne (Deventer, special medical envoy, Dr. med.)
Adriaen de Man (?, prov. dispencier)
David Hartman (?, adsistent; ✝︎2.7.1676)
Gerard Beugholt (?, ondercoopman; ✝︎23.6.1676)
Hans Pietersz (?, coachman)
Jeremias Steerlingh (?, adsistent, ✝︎5.9.1676)
Philippus Blocquet (?, pl. adsistent)
Pieter Friscus (?, adsistent)

Arent (Maccassar, slave of Camphuijs)
NN. (slaves?)
Dirck de Haas (Amsterdam, oppercoopman) 27.10.1676-16.10.1677 Reinier Wier/Weijn (?, opperchirurgijn)
Isaac van Schinne (Middelburg, secunde/coopman)
Jan van Beeckhuijsen (?, ondercoopman)
Albert Brevincq/Brevinck (?, oppercoopman) 16.10.1677-4.11.1678 Reinier Wier/Weijn (?, opperchirurgijn)
Cornelis Portier (?, adsistent)
NN. "tsamen 8 Nederlanders"

NN. "4 swarte Jongens"
Dirck de Haas (?, oppercoopman) 4.11.1678-24.10.1679 Jacob Dijckhoff (?, opperchirurgijn)

NN. (slaves?)
Albert Brevinck/Brevincq (?, oppercoopman) 24.10.1679-11.11.1680 Jan Bartelsz alias Jan Bartelsa Benedictus (?, opperchirurgijn)
Balthasar Sweers (Amersfoort, 1653-1703, adsistent/dispencier)
Joost Visser (?, adsistent)

NN. (slaves?)
Isaac van Schinne (Middelburg, oppercoopman) 11.11.1680-31.10.1681 Jan Bartelsz / Jan Bartelsa Benedictus (?, opperchirurgijn)
Hendricq van Buitenhem (?, onderkoopman)
Gerrit de Heere (Amsterdam, coopman/secunde; 1657-1702)
Joost Dinckels (?, adsistent; speaks Malay)
"tsmaen 9 Hollanders"

NN. ("6 lijfeijgenen"; (among them) "Een lijfeiijgen van den ondercoopman Buitenhem", ✝︎9.4.1681)
Hendrick Canzius (oppercoopman) 31.10.1681-20.10.1682 Jan Bartelsz / Jan Bartelsa Benedictus(?, opperchirurgijn)
Roelant van Dickelen (?, coopman/secunde)
Gerrit de Heere (Amsterdam, adsistent; 1657-1702)

NN. (slaves?)
Andreas Cleyer (Kassel, lic. med., oppercoopman) 20.10.1682-8.11.1683 Jan Bartelsz/Jan Bartelsa Benedictus (?, opperchirurgijn)
Balthasar Sweers (Amersfoort, 1653-1703, ondercoopman)
Matthäus Abouts (?, adsistent)
Bernard Crayvanger (?, adsistent)
Cornelis Sijmons van der Nollen (?, dispencier)
George Meister (Brücken, 1653-1713, tuinier)
Jan Cleyer (Batavia, Cleyer's son, 12)
"tsamen 13 Comps. dienaeren"

NN. "5 Lijffeijgenen"
Constantin Ranst de Jonge (Amsterdam, oppercoopman) 8.11.1683-28.10.1684 Hendrik Obé (Nieuw Nederland, opperchirurgijn)
Roelant van Dickelen (?, coopman/secunde)
Wouter Sibens (?, ?)

Moses ("swarte dienaer" van Ranst; speaks Japanese *)
NN. (slaves?)
Hendrick van Buijtenhem (Middelburg, oppercoopman) 25.10.1684-7.10.1685 Hendrik Obé (Nieuw Nederland, opperchirurgijn)
Albert Croon (Amsterdam, opperchirurgijn; short stay from the end of August~October/November)
Willem Bolthon (?, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves?)
Andreas Cleyer (Kassel, oppercoopman) 17.10.1685-5.11.1686 Hendrik Obé (Nieuw Nederland, de facto opperchirurgijn)
Cornelis Portier (?, ondercoopman/secunde)
Hendrik Obé (Nieuw Nederland, ondercoopman)
Matthäus/Matthijs Abouts (Amsterdam, adsistent)
Arnold Muyskens (?, ?)
Cornelis Simons (?, matroos/bottelier)
Georg Meister (Brücken, 1653-1713; Cleyer's personal hofmeester)
NN. (7 adsistenten)

NN. (slaves?)
Constantin Ranst de jonge (Amsterdam, oppercoopman) 5.11.1686-25.10.1687 Jan Bartelsz (?, opperchirurgijn)
Willem van Eekeren (?, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves?)
Hendrick van Buijtenhem (Middelburg, oppercoopman) 25.10.1687-13.10.1688 Jan Bartelsz (?, opperchirurgijn)
Matthäus/Matthijs Abouts (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves?)
Cornelisz van Outhoorn (Amsterdam, oppercoopman) 13.10.1688-1.11.1689 Jan Bartelsz (?, opperchirurgijn)
Wouter Sibens (?, coopman/secunde)
Gerrit de Heere (Amsterdam, ondercoopman; 1657-1702)
Jacob van Loo (?, boekhouder)

NN. (slaves?)
Balthasar Sweers (Amersfoort, 1653-1703, oppercoopman) 1.11.1689-21.10.1690 Jan Stockman (?, opperchirurgijn)
Matthäus/Matthijs Abouts (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. "de jongen van den onderkoopman Abouts"; almost hanged himself, 1.12.1689
NN. (slaves?)
Hendrick van Buijtenhem (Middelburg, oppercoopman) 21.10.1690-09.11.1691 Engelbert Kaempfer (Lemgo, lic.med., opperchirurgijn)
Jan Stockman (?, onderchirurgijn)
Lodewijk Wijs (Rotterdam, adsistent, secunde?)
Matthäus/Matthijs Abouts (Amsterdam, ondercoopman)
Frans/François Dubbels (Amsterdam, adsistent)
Richardus Woodwaerd de Jonge (Amsterdam, adsistent)
Adolff van der Voorde (Amsterdam, adsistent)
Matthijs van Ysenhout (Zeeland, bottelier)

NN. (slaves?)
Cornelis van Outhoorn (Amsterdam, oppercoopman) 9.11.1691-29.10.1692 Engelbert Kaempfer (Lemgo, lic.med., opperchirurgijn, 1651-1716)
Jan Stockman (?, onderchirurgijn)
Frans/François Dubbels (Amsterdam, adsistent/secunde?)
Joost Visser (?, adsistent)
Gerrit Tinman (Meurs, adsistent)
Willem van der Hoorn (Amsterdam, pl. adsistent)
Jan Stokman (Haerlem, adsistent)
Gerrit Beudecker (Onna [Unna?], adsistent)
Maerten Vonck (Vlissingen, adelborst/pl. bottelier)

NN. (slaves?)
Hendrick van Buijtenhem (?, oppercoopman) 29.10.1692-19.10.1693 Dirk Beeckman (Groeningen, opperchirurgijn)
Wouter Sibens (?, ondercoopman/secunde)
Frans/François Dubbels (Amsterdam, adsistent)
Lodewijk Wijs (?, adsistent)
Gerrit Tinman (Meurs, adsistent)
Johannes Baucaart (Amsterdam, adsistent)
Mattheus van Ysenhout (?, bottelier)
Christiaan Philipsz (?, bottelier)

NN. (slaves?)
Gerrit de Heere (Amsterdam, oppercoopman; 1657-1702) 19.10.1693-7.11.1694 Dirk Beeckman (Groeningen, opperchirurgijn)
Frans/François Dubbels (Amsterdam, pl. dispencier)
Richardus Woodwaard (?, boekhouder)
Gerrit Tin[ne]man (Meurs, adsistent)
Johannes/Jan Boucaart (?, adsistent)
Michiel Steefhaas (Batavia, adsistent)
Gerrit Beudeker (Onna [Unna?], adsistent)
Dirk Copper (Amsterdam, bottelier)

NN. (slaves?)
Hendrik Dijkman (Amsterdam, oppercoopman) 7.11.1694-27.10.1695 Matthijs/Mattheus Racquet (Coevorden, opperchirurgijn) Lodewijk Wijs (?, ondercoopman/secunde)
Joost Visser (?, onderkoopman)
Bernardus Woodwaard (?, boekhouder)
Gerrit Tin[ne]man (Meurs, adsistent)
Johannes [Jan] Boucaart (?, adsistent)
Jan Steckman (?, boekhouder)
Leenderd Neulmans (?, boekhouder)
Christoffel Weserman (?, pl. adsistent)
Constantijn Comans (?, adsistent)
Mattijs van Ysenhoudt (?, bottelier)
Pieter van der Lugt (?, bottelier)

Pieter (Sadragpatnam; "lijfeijgen van den onderkoopman Joost Visser"; tried to escape; 14.5.1695)
NN. "swarte jongens"
Cornelis van Outhoorn (Amsterdam, oppercoopman) 27.10.1695-15.10.1696 Matthijs/Mattheus Racquet (Coevorden, opperchirurgijn) Lodewijk Wijs (?, ondercoopman/secunde)
Hermanus Mensingh (Amsterdam, adsistent)
Adolf van de Voorde (?, boekhouder)
Leendert Neelmans (?, boekhouder)
Abraham van Gangel (?, adsistent)
Gerrit Beudecker (?, pl. adsistent)
Claes Houdluijs (?, pl. adsistent)
Christoffel Naseman (?, pl. adsistent)
Constantijn Comans (Amsterdam, pl. adsistent)
Pieter van der Lugt (?, bottelier)

NN. "swarte jongens"
Hendrik Dijkman (Amsterdam, oppercoopman) 15.10.1696-3.11.1697 Matthijs/Mattheus Racquet (Coevorden, opperchirurgijn) Lodewijk Wijs (?, ondercoopman/secunde)
Hermanus Mensingh (Amsterdam, adsistent)
Willem van der Hoon (Amsterdam, boekhouder)
Michiel Stemphaas (?, adsistent)
Constantijn Coomans (?, pl. adsistent)
Christoffel Wesman (Amsterdam, pl. adsistent)
Pieter van der Lugt (Amsterdam, bottelier)

NN. (slaves?)
Pieter de Vos (Terveer, oppercoopman) 3.11.1697-23.10.1698 Matthijs Racquet (Coevorden, opperchirurgijn) Willem Brandt (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Pieter Dubois (Gorkum, ondercoopman)
Willem Druan (Delft, boekhouder)
Alexander Druan (Middelburg, adsistent)
Gerrit Beudeker (Onna, adsistent)
Abraham van Gangel (Amsterdam, adsistent)
Gerrits Voogt (Amsterdam, pl. adsistent)
Constantijn Coomans (?, pl. adsistent)
Pieter van der Lught (Amsterdam, bottelier)

NN. (slaves of De Vos)
Hendrik Dijkman (Amsterdam, oppercoopman) 23.10.1698-12.10.1699 Willem Wagemans [Waagmans] (?, opperchirurgijn)
Albert Bor (?, boekhouder; committed suicide 2.3.1699)
Richardus Woodwart de jonge (?, ondercoopman/secunde)
Willem van den Toorn (?, boekhouder)
Christiaen Boonen (?, boekhouder)
Constantijn Coomans (?, adsistent)
Christoffel Weseman (?, pl. adsistent)
Gerrits Voogt (?, pl. adsistent)
Pieter van Nieuwersluijs (?, bottelier)
Floris van Zaanen (?, adelborst)

NN. (slaves?)
Pieter de Vos (Terveer, oppercoopman) 21.10.1699-31.10.1700 Jacobus Schoenmaker (Alkmaar, opperchirurgijn)
Hermanus Mensing (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Christiaen Boonen (Dordrecht, boekhouder)
Jan de Ruijter (Batavia, boekhouder)
Gerrit Beudecker (Onna, adsistent)
Christoffel Weseman (Amsterdam, adsistent)
Gerrits Voogt (Amsterdam, pl. adsistent)
Abraham de Sjonkart (Middelburg, corporal)
Pieter van Nieuwersluijs (Utrecht, bottelier)

NN. (slaves of De Vos)
Hendrik Dijkman (Amsterdam, oppercoopman) 31.10.1700-21.10.1701 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn)*
Adam van Repeler (Rotterdam, hofmeester )
Adriaan van Donst (Dorth, adsistent)
Christoffel Weseman (Amsterdam, adsistent)
Francoys Roos (Rotterdam, pl. adsistent)
Gerrits Voogt (Amsterdam, pl. adsistent)
Hendrik Dijkman de jonge (Amsterdam, adsistent)
Pieter van Nieuwersluijs (Utrecht, bottelier)
Willem de Man (Delft, boekhouder)
Willem van den Hoorn (Amsterdam, boekhouder/secunde)

NN. (slaves?)
Abraham Douglas (Amsterdam, oppercoopman) 21.10.1701-30.10.1702 Pieter Kesteloot (Middelburgh, opperchirurgijn)*
Christiaan Boon[en] (Dordrecht, boekhouder)
François Roos (Amsterdam, pl. adsistent)
Jan d' Ruijter (Batavia, boekhouder)
Joan Abel Douglas (?, son of A. Douglas)
Joannes Hellemius (Nieuwerkerck, pl. adsistent)
Matthijs Racquet (Coevorden, ondercoopman)
Pieter Elias Zurendonck (Dordrecht, bottelier)
Pieter van Hoek (Amsterdam, ?)
Richardus Woodward (Amsterdam, ondercoopmann)

NN. (slaves?)
Ferdinand de Groot (Utrecht, oppercoopman) 9.11.1702-30.10.1703 Pieter Kesteloot (?, opperchirurgijn)*
Christiaan Boonen (?, ondercoopman/secunde)
Gerrit Voogt (Amsterdam, adsistent)*

NN. (slaves?)
Gideon Tant (?, oppercoopman) 30.10.1703-18.10.1704 Pieter Kesteloot (Middelburg, opperchirurgijn)*
Hendrik van Gent (Bergen op Zoom, onderchirurgijn)
Christiaan Boonen (?, ondercoopman/secunde)
Dirk van der Hulst (?, hofmeester )
Gerrits Voogt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Wijs (?, adsistent)
Nicolaas Koohl (?, pl. adsistent)*
Reijnier Lampe (?, boekhouder)
Reijnier Overtwater (Batavia, pl. adsistent)
Richardus Woodward (Amsterdam, ondercoopmann)

NN. (slaves?)
Ferdinand de Groot (Utrecht, oppercoopman) 18.10.1704-6.11.1705 Pieter Kesteloot (Middelburg, opperchirurgijn)*
Hendrik van Gent (Bergen op Zoom, onderchirurgijn; ✝︎9.6.1708 in Siam)
Adam van Kappeler (Rotterdam, trompetter)
Christoffel Wesemans (?, boekhouder; ✝︎27.11.1704)
François Roos (Rotterdam, adsistent)
Jan de Muijter (Batavia, boekhouder)
Johannes Tollemans (Nieuwekerk, adsistent)
Pieter Durant (Batavia, pl. adsistent)
Willem de Man (Delft, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves?)
Hermanus Mensing/Menssingh (Amsterdam, oppercoopman) 6.11.1705-26.10.1706 Hendrik van Gent (Bergen op Zoom, chirurgijn)
Abraham van der Pen ('s-Hage, onderchirurgijn)
Cornelis Lardijn (Delft, ondercoopman/secunde)
Gerrits Voogt (Amsterdam, adsistent)
Jacob Muitweg (Amsterdam, pl. adsistent)
Johannes Heusen (Dort, pl. adsistent)
Pieter Durant (Batavia, pl. adsistent)
Pieter Nieuwersluijs (Utrecht, bottelier) Rijnier Overtwater (Batavia, adsistent)

NN. (slaves?)
Ferdinand de Groot (?, oppercoopman) 26.10.1706-15.10.1707 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn, 1665-1726)*
Willem de Man (?, ondercoopman/secunde)
Lampe (?, boekhouder)
NN. (Dutch carpenter)

NN. (slaves?)
Hermanus Mensing/Menssingh (Amsterdam, oppercoopman) 15.10.1707-2.11.1708 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn, 1665-1726)*
Hendrik Droge (?, onderchirurgijn)
Adriaan Douw (Dort, adsistent; speaks some Latin, ✝︎24.9.1713)
Cornelis Lardijn (Delft, ondercoopman/secunde)
Jan Hensse[n] (Dort, pl. adsistent)
Jan van Landschot (Middelburg, pl. adsistent)
Johannes Voorstat (pl. adsistent)
Paulus Simons (Hedel/Revel, adsistent)
Pieter Nieuwersluijs (Utrecht, bottelier)

NN. (slaves?)
Jasper van Mansdale (Amsterdam, oppercoopman) 2.11.1708-22.10.1709 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn, 1665-1726)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Adriaan Douw (Dort, adsistent speaks some Latin; ✝︎24.9.1713)*
Anthony Wilkens (Calpensteijn, pl. adsistent)
Jan Henssen (Dort, adsistent)
Jan van Landschot (Middelburg, pl. adsistent)
Wijnant van Borrée (Brussel, hofmeester )
Ysbrand Six (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves?)
Hermanus Mensing/Menssingh (Amsterdam, oppercoopman) 22.10.1709-10.11.1710 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn, 1665-1726)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Barent Courts hofmeester (Hoorn, bottelier)
Gerrit Vooght van der Werff (Amsterdam, adsistent, dispencier)
Jacob Nentwigh (Amsterdam, adsistent)
Jan van Graauwenhaan (?, boekhouder; ✝︎29.9.1710)
Jacob de Hoorn (Leeuwarden, adsistent)
Jan [van] Heusler (Dort, adsistent)
Ysbrand Six (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves?)
Nicolaas Joan/Jan van Hoorn (Vlissingen, oppercoopman) 10.11.1710-31.10.1711 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn, 1665-1726)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Adriaan Douw (Dort, adsistent speaks some Latin; ✝︎24.9.1713)*
Barent Courts hofmeester (Hoorn, bottelier)
Gerrit Vooght van der Werff (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Jacob Nentwigh (Amsterdam, boekhouder)
Jan van Heusler (Dort, adsistent)
Jan van Landschot (Middelburg, pl. adsistent)
Pieter Herteloot (Amsterdam, boekhouder)

NN. (slaves?)
Cornelis Lardijn (Delft, oppercoopman) 31.10.1711-20.10.1712 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn, 1665-1726)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Adriaan Douw (Dort, boekhouder; speaks some Latin; ✝︎24.9.1713)
Barent Courts hofmeester (Hoorn, bottelier)
Jacob de Rover (Leeuwarden, adsistent)
Jan van Heusler (Dort, adsistent)
Jurgen de Vogel (Leiden, adsistent)
Paul Simons (Hedel/Revel, boekhouder)
Reinier Lampe (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves?)
Nicolaas Joan/Jan van Hoorn (Amsterdam, oppercoopman) 20.10.1712-7.11.1713 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn, 1665-1726)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Abraham van Dijk (Den Haag, adsistent)
Adriaan Dow (Dort, boekhouder; speaks some Latin; ✝︎24.9.1713)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, ondercoopman/boekhouder speaks some Japanese)
Anthonij van Wijk (Amsterdam, botteliersmaat)
David Tourling (Amsterdam, adsistent)
Fredrik [Hendrik] Swart (Banda, adsistent)
Jacob Neutwigh (Amsterdam, boekhouder)
Maarten Jansz [Stigter] (Amsterdam, ship timmerman)
Ysbrand Six (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves?)
Cornelis Lardijn (Delft, oppercoopman) 7.11.1713-27.10.1714 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn, 1665-1726)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Pieter Kesteloot (?, boekhouder/secunde)
Paulus Simons (Hedel/Revel, boekhouder)

NN. (slaves?)
Nicolaas Joan [Jan] van Hoorn (Vlissingen, oppercoopman) 27.10.1714-19.10.1715 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn, 1665-1726)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Adriaan Reaal (Amsterdam, adsistent)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, boekhouder; speaks some Japanese)
Anthonij van Wijk (Amsterdam/Rotterdam, botteliersmaat)
Fredrik [Hendrik] Swart (Banda, adsistent)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, adsistent)
Juriaan de Vogel (Leiden, boekhouder*)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, timmerman)
Ysbrand Six (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves; some of them serve as musicians)
Gideon Boudaen/Boudaan (Middelburg, oppercoopman) 19.10.1715-3.11.1716 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn, 1665-1726)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Abraham van Dijk (Den Haag, adsistent)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, boekhouder)
Hendrik Boomkamp (Amsterdam, matroos)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, adsistent)
Joannes Moreels (Utrecht, pl. adsistent)
Johan[nes] Cruijslander (Rotterdam, ondercoopman/secunde)
Juriaan de Vogel (Leiden, boekhouder)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, house timmerman)

NN. (slaves?)
Joan Aouwer [Johan Auer?] (Nürnberg, oppercoopman) 3.11.1716-24.10.1717 Willem Wagemans (Delft, opperchirurgijn, 1665-1726)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Adriaan Reaal (Amsterdam, pl. adsistent)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, boekhouder speaks some Japanese)
Claas van der Laan (Amsterdam, pl. bottelier)
Fredrik Swart (Banda, boekhouder)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, adsistent)
Joannes Moreels (Utrecht, adsistent)
Johannes Luijcke (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, timmerman)
Paulus Simonsz (Hedel/Revel, boekhouder)*

NN. (slaves?)
Christiaan van Vrijeberghe (Tholen, oppercoopman) 24.10.1717-13.10.1718 Barent Swart (Hoorn, opperchirurgijn)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn)
Adriaan Reaal (Amsterdam, adsistent)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, boekhouder; speaks some Japanese)
Dirk Klenck (Amsterdam, bottelier)
Fredrik Swart (Banda, boekhouder)
Joannes Moreels (Utrecht, boekhouder)
Johan(nes) Cruijslander (Rotterdam, ondercoopman/secunde)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, timmerman)
Paulus Simonsz (Hedel/Revel, boekhouder)*
Esau Fransz (Batavia, "vrij dienaar van Cruijslander")

"Van Vrijberghe":
Floris (Bengalen, 12; was on several occasions raped by Esau Fransz)

NN. (slaves?)
Joan Aouwer [Johan Auer?] (Nürnberg, oppercoopman) 13.10.1718-31.10.1719 Barent Swart (Hoorn, opperchirurgijn)*
Hendrik de Vogel (Amsterdam, onderchirurgijn; ✝︎11.1.1719)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, boekhouder; speaks some Japanese)
Claas van der Laan (Amsterdam, bottelier)
Fredrik Swart (Banda, boekhouder)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, boekhouder)
Joannes Moreels (Utrecht, boekhouder)
Johannes Luijcke (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, timmerman)
Paulus Simonsz (Hedel/Revel, boekhouder)*

NN. (slaves?)
Pedro (Bengalen, slave of Hendrik de Vogel; given to Fredrik Swart (cut his throat 23.1.1719, ✝︎5.2.1719.)
Andries (Bengalen, slave of Aouwer; ✝︎1.3.1719)
Joan Aouwer [Johan Auer?](Nürnberg, oppercoopman) 31.10.1719-21.10.1720 Barent Swart (Hoorn, opperchirurgijn)*
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, boekhouder; speaks some Japanese)
Claas van der Laan (Amsterdam, bottelier)
Fredrik Swart (Banda, boekhouder)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, boekhouder)
Joannes Moreels (Utrecht, boekhouder)
Johannes Luijcke (Amsterdam, ondercoopman/secunde)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, timmerman)
Paulus Simonsz (Hedel/Revel, boekhouder)*

NN. (slaves?)
Roeloff Diodati (Dordrecht, oppercoopman; 1658-1723) 21.10.1720-9.11.1721 Barent Swart (Hoorn, opperchirurgijn)*
Pieter van Thoor (Dort, deerde meester)
Adriaan Voogt van der Werff (Amsterdam, ondercoopman/secunde; speaks some Japanese)
Dirk Crooswijk (Rotterdam, pl. adsistent)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, boekhouder)*
Jacob Smit (Nimwegen, constabelmeester)
Jan Hendrik Legrant (Den Haag, pl. adsistent)
Joannes Moreels (Utrecht, boekhouder)
Maarten Jansz Stigter (Amsterdam, timmerman)
Thomas Heijmans (Utrecht, adsistent boekhouder)

NN. (slaves?)
NN. (1 slave of Moreels)
Hendrik Durven (Delft, oppercoopman) 9.11.1721-29.10.1722 Willem Ketelaar (Vlissingen, opperchirurgijn)*
Johan Wolfart (Amsterdam, pl. onderchirurgijn)
Abraham Raams (Amsterdam, pl. adsistent)
Arij den Bak (Vlaardingen, bosschieter)
Dirk Crooswijk (Rotterdam, pl. adsistent)
Fredrik Swart (Banda, ondercoopman/secunde)
Gerardus Bernardus Visser (Kuijlenburg, pl. adsistent)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, boekhouder)*
Jan Hendrik Legrant (Den Haag, pl. adsistent)
Juriaan Ditmars (Rotterdam, timmerman; ✝︎28.9.1722)

NN. (slaves?)
Hendrik Durven (Delft, oppercoopman) 30.10.1722-18.10.1723 Willem Ketelaar (Vlissingen, opperchirurgijn)*
Johan Wolfart (Amsterdam, pl. onderchirurgijn)
Arij den Bak (Vlaardingen, bosschieter)
Cornelis Gerritsz Meijer (Amsterdam, timmerman)
Daniel (Kuijlenburg, pl. adsistent)
Dirk Crooswijk (Rotterdam, pl. adsistent)
Fredrik Swart (Banda, ondercoopman/secunde)
Gerardus Bernardus Visser (Kuijlenburg, pl. adsistent)*
Hendrik Bok (Sluis, pl. adsistent)
Hendrik Rijkman (Amsterdam, boekhouder)
Jan Hendrik Legrant (Den Haag, pl. adsistent)
Johan Wolffert (Sluis, pl. adsistent)
Johannes Bronswinkel (Amsterdam, pl. adsistent)

NN. (slaves?)
Johannes Thedens (Friedrichstadt/Schleswig, 1680-1748, oppercoopman) 18.10.1723-2 5.11.1724 Willem Ketelaar (Vlissingen, opperchirurgijn)*
Cornelis Gene (Vlissingen, onderchirurgijn)
Gerardus Bernardus Visser (Kuijlenburg, pl. adsistent)*
Gerrit van Aaken (Wel, ondercoopman/secunde)
Jan de [?] (Amsterdam, boekhouder)*
Johannes Bronswinkel (Amsterdam, pl. adsistent)
Pieter Jacob Blok (Batavia, pl. adsistent)
Samuel Vergushil [Fergushill] (Berlin, adsistent)

NN. (slaves?)
Johannes Thedens (Friedrichstadt/Schleswig, 1680-1748, oppercoopman) 6.11.1724-2 5.10.1725 Willem Ketelaar (Vlissingen, opperchirurgijn; by order of the Nagasaki governor sent back to Batavia)*
Cornelis Geene (Vlissingen, onderchirurgijn)
Bartholomeus Kempe (Suijderkerkhof, matroos)
Gerardus Bernardus Visser (Kuijlenburg, pl. adsistent)*
Hendrik Heijman (Delft, matroos)
Johan François Rijnjan (Abkoude [Abcouss?], pl. adsistent; by order of the Japanese governor sent back to Batavia)
Johannes Bronswinkel (Amsterdam, pl. adsistent)
Johannes Pateel (Duijnkerken, pl. adsistent)
Pieter Jacob Blok (Batavia, pl. adsistent)
Samuel Vergushil [Fergushill] (Berlin, adsistent, secunde)

NN. (slaves?)
Johannes/Joan de Hartogh (’s Hertogenbosch, oppercoopman; came to Batavia as onderchirurgijn) 25.10.1725-15.10.1726 David Drinkman (Meurs, opperchirurgijn; later promoted to coopman)*
Anthonij de Visser (Delft, onderchirurgijn)*
Dirck Welters (Leiden, pl. adsistent)
Gerardus Bernardus Visser (Kuijlenburg, adsistent)
Hans Jürgen Keijser (Hildesheim, 1696-1736, soldaat)*
Hendrik Berck (Sluijs, pl. adsistent)
Johannes Bronswinkel (Amsterdam, pl. adsistent)
Johannes Pateel/Plateel (Duijnkerken, pl. adsistent)
Pieter Dees (Amsterdam, ondercoopman; ✝︎10.8.1726)
Rogier de Laver (Middelburg, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves?)
Pieter Claesz Bookesteijn/Boeckesteijn (Wateringen, oppercoopman; 1682-2.1.1749) 15.10.1726-3.11.1727 David Drinkman (Amsterdam, opperchirurgijn; later promoted to coopman)*
Hermanus Kruger (Bergen op Zoom, onderchirurgijn)
Rogier de Laver (Middelburg, ondercoopman/secunde)
Johannes Bronswinkel (Amsterdam, adsistent)
Johannes Pateel/Plateel (Duijnkerken, pl. adsistent)
Dirk Helters (Leiden, pl. adsistent)
Jan Adam Cromper (Augsburg, pl. adsistent)
Steven Buijtenhuijs (Harderwijk, pl. adsistent)
Jan van Doesburg (Gouda, bottelier)
Hans Jürgen Keijser (Hildesheim, 1696-1736, soldaat)*
Gottfried Kriedeman (soldaat/"stalknegt"; ✝︎27.6.1727)

NN. at least 3 "swarte jongens"
Abraham Minnedonk (Delft, oppercoopman) 3.11.1727-20.10.1728 David Drinkman (Meurs, opperchirurgijn; later promoted to coopman)*
Hermanus Kruger (Bergen op Zoom, onderchirurgijn)
Arij Boockesteijn (Overschie, adsistent)
Anthonij van Polanen (Amsterdam, pl. adsistent)
Bartholomeus van Aller (Batavia, pl. adsistent)*
Hendrik Petit (Amsterdam, pl. adsistent)
Johan Harmen/Herman Theling (Holstein, ondercoopman/secunde)
Johannes Pateel (Duijnkerken, pl. adsistent)
Joris Forman (Rotterdam, pl. adsistent)

NN. (slaves?)
Pieter Claesz Bookesteijn/Boeckesteijn (Wateringen, oppercoopman; 1682-2.1.1749) 22.10.1728-12.10.1729 David Drinkman (Meurs, opperchirurgijn; later promoted to coopman)*
Hermanus Kruger (Bergen op Zoom, onderchirurgijn; later promoted to adsistent packhuismeester)
Arij Boockesteijn (Overschie, adsistent)
Carel Philip Bouwman ("stalknegt")
Hans Jürgen Keijser (Hildesheim,1696-1736, corporal promoted to sergeant)*
Hendrik Petit (Amsterdam, pl. adsistent)
Hendrik van der Bel (Rotterdam, ondercoopman/secunde)
Jan Elias de Roijere (Gouda, adsistent boekhouder)
Johannes van der Cruijsse [Kruijs] (Philipslant, adsistent promoted to boekhouder)
Joris Forman (Rotterdam, boekhouder)
Lamber Brouwer (pl. adsistent; ✝︎25.3.1729)
Pieter Vermeulen (Dort, adsistent)

NN. "swarte jongens"
Sato (Batavia, slave of Vermeulen)
Abraham Minnedonk (Delft, oppercoopman) 12.10.1729-31.10.1730 Herbert Evertsz (Phillipstadt, opperchirurgijn; reads German)*
Carel Frederik Bourgeaux (Aachen, onderchirurgijn; promoted to adsistent; succeeded Crudorp)
Anthonij van Polanen (Amsterdam, pl. adsistent)
Arij Boockesteijn (Overschie, adsistent)
Bartholomeus van Aller (Batavia, pl. adsistent)*
Cornelis Stolp (Leyerdorp, adsistent)
Hans Jürgen Keijser (Hildesheim,1696-1736, pl. sergeant)*
Hermanus Kruger (Bergen op Zoom, adsistent)
Jan Elias de Roijere (Gouda, pl. adsistent; remained at Dejima since September)
Johan Pieter Crudorp (adsistent/boekhouder; ✝︎19.8.1730)
Johannes van der Cruijsse [Kruijs] (Philipslant, boekhouder)
Pieter Vermeulen (Dort, adsistent)
Simon van Schoonhoven (Amsterdam, ondercoopman/secunde)

NN. (slaves?)
NN. (slave of Minnendonk; ✝︎20.8.1730)
Pieter Claesz Bookesteijn/Boeckesteijn (Wateringen, oppercoopman; 1682-2.1.1749) 31.10.1730-20.10.1731 Hendrik Thompson (Rotterdam, opperchirurgijn)*
Willem (Cleve, onderchirurgijn)
Albert van Poort (Leiden, adsistent)
Arij Boockesteijn (Overschie, adsistent)
Carel Fredrik (Cleve, pl. adsistent)
Cornelis Stolp (Lijderdorp/Lijdorp, adsistent)
David Drinkman (Meurs, former chirurgijn, now ondercoopman/secunde)
Hendrik Isaak Wisselaar (Cleve, "kuijper")
Hermanus Kruger (Bergen op Zoom, adsistent)
Jan Elias de Roijere (Gouda, adsistent)*
Willem Mulder (Amsterdam, timmerman)

NN. (slaves?)
Pieter Boekesteijn (Wateringen, oppercoopman) 21.10.1731-7.11.1732 Hendrik Thompson (Rotterdam, opperchirurgijn)*
Willem de Lorette (Roebroek, adsistent/chirurgijn)
Adrianus van Deelen (Leiden, pl. adsistent)
Arij Boockesteijn (Overschie, adsistent/pl. dispencier; ✝︎5.6.1732) Cornelis Stolp (Lijderdorp/Lijdorp, adsistent/since July boekhouder)
David Drinkman (Meurs, ondercoopman/secunde)
Dirk van Horbag (Dort, pl. adsistent; promoted to scribe)
Hendrik Isaak Tijselaar (Frankfurt, "kuijper")
Hendrik Reijnders (Batavia, pl. adsistent)
Hermanus Kruger (Bergen op Zoom, adsistent)
Jan Tideman (Bremen, adelborst)
Martin Keller (ondercoopman/dispencier; packhuismeester after Boockesteijn's death)
Willem Mulder (Amsterdam, timmerman)
NN. (Dutch tailor)

NN. (slaves?)
Hendrik van der Bell (Rotterdam, 1698-1734, oppercoopman) 7.11.1732-27.10.1733 Hendrik Thompson (Rotterdam, opperchirurgijn)*
Willem de Lorette (Roebroek, adsistent chirurgijn)
Hendrik van Haaster (chirurgijn from the ship Blijdorp, active at the hospital of Dejima)
Albert van Poort (Leiden, adsistent)
Casper Bijlevelt (Hamburg, pl. adsistent)
Dirk van Horbag (Dort, scribe)
Hendrik Rijnarts (Batavia, pl. adsistent)
Jan Tideman (Bremen, adelborst/hofmeester )
Jan van der Cruijsse (Philipslant, ondercoopman/secunde)
Sijbrandt Koomis (Vlissingen, adsistent)
Willem Mulder (Amsterdam, timmerman)

September (Bengalen, former slave/cook of Boockesteijn)

NN. (slaves?)
Rogier de Laver (Middelburg,1701-1755, oppercoopman) 27.10.1733-16.10.1734 Hendrik van der Meer (Hamervelt, opperchirurgijn)
Hendrik van Haaster (chirurgijn)*
Jan Christiaan Pallak (Breda, onderchirurgijn)
Adrianus van Deelen (Leiden, pl. adsistent)
Albertus van Poot (Leiden, adsistent; promoted to scribe)
Casper Bijlevelt (Hamburg, pl. adsistent, secunde)
Cornelis Willemsz (Middelburg, pl. adsistent)
? Gieske (?, ?)
Hans Hendrik Heijnke (Hildesheim, "kuijper"/hofmeester )
Johannes Boekholt (adsistent)
Johannes Bossevelt (Amsterdam, adsistent)
Martin Keller (dispencier; ✝︎13.1.1734)
Sijbrant Homis (Vlissingen, adsistent/secunde; promoted to dispencier)
Willem Mulder (Amsterdam, timmerman)

NN. (slaves, some of them serve as musicians)
NN. (1 slave of Keller ✝︎)
David Drinkman (Delft, oppercoopman; came to Batavia as onderchirurgijn) 16.10.1734-4.11.1735 Hendrik van Haaster (Delft, opperchirurgijn)*
Christian Berwig [Berbigh] (Wiesenfeld/Sachsen, onderchirurgijn)
Adrianus van Deelen (Leiden, pl. adsistent)
Albertus van Poot (Leiden, adsistent)*
Anthonij Kluijt (Westervelt, corporal)
Bartholomeus de Koning (Nimwegen, quartermaster)
Casper Bijlevelt (Hamburg, adsistent)
Cornelis Willemsz (Middelburg, pl. adsistent)
Cornelius Stolp (ondercoopman/secunde; ✝︎13.5.1735)
Dirk van Horbag (Dort, adsistent; promoted to scribe)
Georg Fredrik Berholts (adsistent; ✝︎14.10.1735)
Gieske (?)
Hans Jürgen Keijser (Hildesheim,1696-1736, pl. sergant)*
Jan Hendrik Breton (Den Haag, adsistent)
Johan George Kuseling (Grobien, vaandrager [vlaggendrager])
Willem Mulder (Amsterdam, timmerman)

NN. (slaves?)
Januarij (Bengalen, slave of Drinkman; ✝︎ 11.4.1735)
Cupido (Bengalen, slave; French horn player; ✝︎18.4.1735)
Bernardus Coop à Groen (Batavia, ca.1690-5.8.1740, oppercoopman) 4.11.1735-24.10.1736 Nicolaas Wilmaert (Dort, opperchirurgijn)*
Hendrik van Haaster (Delft, chirurgijn)
Christian Berwig [Berbigh](Wiesenfeld/Sachsen, deerde meester)
Anthonij Kluijt (Westervelt, sergeant/watchmaker)*
Cornelius Overschie (ondercoopman/boekhouder)
Dirk van Horbag (Dort, adsistent)*
Hans Hendrik Heijnke (Hildesheim, "opperkuijper")
Jan Hendrik Breton Ditwijkt ('s-Hage, adsistent)
Jan Jephard Wernier (stalknegt [=bruidegom])
Jan van den Briel (Dort, adsistent)
Lambert van Berigh (Dort, pl. adsistent)
Nicolas Jacobsz Vermeer (Rotterdam, adsistent)
Sijbrant Homis (Vlissingen, boekhouder/packhuismeester/secunde)
Willem Mulder (Amsterdam, ondertimmerman)

NN. (slaves?)
October (slave of Coop à Groen; hanged himself 8.6.1736)
Jan van der Cruijsse (St. Philipsland, oppercoopman) 24.10.1736-13.10.1737 Hendrik van Haaster (Delft, opperchirurgijn)*
Christian Berwig [Berbigh](Wiesenfeld/Sachsen, deerde meester)
Albertus van Poot (Leiden, scribe)
Anthonij Kluijt (Westervelt, watchmaker/sergeant)
Dirk van Horbag (Dort, scribe)*
Frans Soomer (Den Haag, bottelier)
Jan Buijs (Amsterdam, adsistent)
Jan Hendrik Beekman (Nimwegen, adsistent)
Jan Jephard Wernier ("stalknegt")*
Jan van den Briel (Dort, adsistent)
Nicolas Jacobsz Vermeer (Rotterdam, adsistent)
Sophonius Kruger (boekhouder, ✝︎19.8.1737)
Willem Mulder (Amsterdam, timmerman)

NN. (slaves?)
NN. (slave musicians)
Gerardus Bernardus Visscher (Culemborg,1701-1772, oppercoopman) 13.10.1737-1.11.1738 Hendrik van Haaster (Delft, opperchirurgijn)*
Christian Berwig [Berbigh](Wiesenfeld/Sachsen, onderchirurgijn)
Fredrick Spaeck (Enkhuijsen, pl. adsistent)
Hendrik van Havelt (Amsterdam, adsistent)
Jan Buijs (Amsterdam, boekhouder)*
Jan Gebrand Neumeijer (Dessau, sergeant)
Jan Hendrik Beekman (Nimwegen, adsistent)
Jan Jephard Wernier ("stalknegt")*
Jan van Heukelen (Rotterdam, packhuismeester?)
Jan van Overklift (Rotterdam, adsistent)
Sijbrant Homis (Vlissingen, ondercoopman/secunde)
Willem Mulder (Amsterdam, ondertimmerman)

NN. (slaves?)
NN. (one of the slaves of Homis; ✝︎2.2.1738)
Gerardus Bernardus Visscher (Culemborg, 1701-1772, oppercoopman [designated opperhoofd Van der Cruijsse had died en route to Japan]) 1.11.1738-21.10.1739 Hendrik van Haaster (Delft, opperchirurgijn)*
Christian Berwig [Berbigh](Wiesenfeld/Sachsen, onderchirurgijn)
Albertus van Poot (Leiden, ondercoopman/secunde)
Engelbertus Stenvers (Gronau, adsistent)
Hendrik van Homoed (Amsterdam, adsistent)
Jan Buijs (Amsterdam, boekhouder)
Jan Hendrik Beekman (Nimwegen, boekhouder)
Jan van Heukelen (Rotterdam, quartiermaster; expelled at the end of this term)
Justus Schalkwijk a Velden (Utrecht, pl. adsistent)
Willem Mulder (Amsterdam, oppertimmerman)

NN. (slaves?)
Aron (Bougies, slave of Van Poot; expelled at the end of this term because of his knowledge of the Japanese language)
Thomas van Rhee (Culemborg, oppercoopman; 1696-1745) 22.10.1739-8.11.1740 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Eelke Riskes (Amsterdam, onderchirurgijn at Dejima enrolled as timmerman)
Doede Everts (Groningen, deerde meester)
Abraham van Lent (Amsterdam, boekhouder)
Claas Hagen (?, ?; expelled at the end of this term)
Fredrik Spalk?,(Enkhuijsen, pl. adsistent)
Jan Buijs (Amsterdam, boekhouder/dispencier; expelled at the end of this term)*
Jan Hendrik Beekman (Nijmwegen, boekhouder)
Jan van Heukelen (?, packhuismeester; expelled at the end of this term)
Jan van Overvliet (Rotterdam, adsistent)
Pieter van Hoeven (Amsterdam, constapelmaat)
Sijbrant Hoomis (Vlissingen, ondercoopman/secunde)
Willem Mulder (Amsterdam, oppertimmerman; expelled at the end of this term because of his knowledge of the Japanese language)

NN. (slaves?)
N.N. (slave of Musculus; ✝︎6.6.1740)
Jacob van der Waeijen (Amsterdam, ?-1761, oppercoopman) 9.11.1740-28.10.1741 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Christian Berwig [Berbigh] (Wiesenfeld/Sachsen, onderchirurgijn)

Eeke Riskes (?, timmerman)
Jan Hendrik Beekman (?, adsistent)
Jan van den Briel (Dort, boekhouder/scribe)*
Nicolaas Balthasar Kloekhoff (?, adsistent)
Sibrant Hoomis (?, dispencier/secunde)

NN. (slaves?)
Thomas van Rhee (Culemborg, oppercoopman; 1696-1745) 29.10.1741-17.10.1742 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Christian Berwig [Berbigh] (Wiesenfeld/Sachsen, onderchirurgijn)
Albertus van Poot (?, ondercoopman/secunde)
Elke Riskes (?, timmerman)
Jacob Balde (?, ondercoopman/dispencier)
Jan Hendrik Beekman (?, boekhouder)*
Jan Kluijt (?, boekhouder)

NN. (slaves?)
April (slave of van Rhee; hanged himself 2. 4.1742)
Jacob van der Waeijen (Amsterdam, ?-1761, oppercoopman) 17.10.1742-9.11.1743 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Doede Everts (Groningen, onderchirurgijn)
Jacob Balde (?, ondercoopman)
Jan Hendrik Beekman (?, boekhouder/scribe)
Jan Kluijt (?, adsistent)
Jan Kluijt (?, boekhouder)
N.N. (?, timmerman)
Nicolaas Balthasar Kloekhoff (?, boekhouder)*

NN. (slaves?)
David Brouwer (Leiden, ?-1748, oppercoopman) 5.11.1743-1.11.1744 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Doede Everts (Groningen, onderchirurgijn)
Engelbert Stenvers (?, adsistent)
Frederik Spalk (?, adsistent)
Jacob Ricard (?, adsistent)
Jan Hendrik Beekman (?, boekhouder)*
Jan Kluijt (?, boekhouder)
Jan Louis de Win (ondercoopman/secunde)
Jan de Briel (?, boekhouder)
Nicolaas Balthasar Kloekhoff (adsistent)
Sijbrand Hoomis (?, ondercoopman/dispencier)

NN. (slaves?)
Connemon (Maccassar, slave of Kluijt; committed suicide 2.3.1744)
Jacob van der Waeijen (Amsterdam, ?-1761, oppercoopman) 2.11.1744-28.12.1745 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Doede Everts (Groningen, onderchirurgijn)
Jan Ofarel (?, pl.adsistent; successor of Kuikhooven)
Jan van den Briel (?, ondercoopman/secunde)
Nicolaas Balthasar Kloekhoff (?, boekhouder)*
Engelbert Stenvers (?, adsistent)
Jacob van Kuijkhooven (?, adsistent; ✝︎25.11.1745)
NN. (?, timmerman)

NN. (slaves?)
David (Madras, one of the slaves of Van der Waeijen; hanged himself 19.3.1745)
Jan Louis de Win (Gorinchem, oppercoopman) 30.12.1745-2.11.1746 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Abraham Slabber (Middelburg, onderchirurgijn)
Allard Anthony van Laar (?, dispencier/secunde)
Engelbert Stenvers (?, adsistent)
Jacob Balde (Frankfurt am Main, secunde)
Nicolaas Balthasar Kloekhoff (?, boekhouder/scribe)*

NN. (slaves?)
Maij (Bougies, "een slaaff van 't Oppferhoofd"; ✝︎15.3.1746)
Ontong (Bougies, "een mans slaaff" ✝︎21.5.1746)
Jacob Balde (Frankfurt am Main, oppercoopman) 3.11.1746-25.10.1747 Philip Pieter Musculus (Osterstein, opperchirurgijn)*
Abraham Slabber (Middelburg, onderchirurgijn)
Allard Anthony van Laar (?, ondercoopman/dispencier/secunde)
Jan Willem Martin (?, pl. boekhouder)*
Engelbert Stenvers (?, adsistent)

NN. (slaves?)
Jan Louis de Win (Gorinchem, oppercoopman) 28.10.1747-11.11.1748 Doedo Evertsz (Groningen, opperchirurgijn)*
Hendrik Nourrijn (Meurs, onderchirurgijn)
David Boelen (Amsterdam, adsistent ✝︎19.3.1775)*
Frederik Spalk (?, adsistent)
George Elias Heijne (?, ondercoopman/dispencier/secunde)
Jan Heck (?, adsistent)

Slaves of Heijne:
Andries (?)
Baeytjoe (?)
Jan

Slaves of Boelen:
Castor (?, ✝︎ 23.6.1748; killed after running amok)
September (?)
Titus (?)

Slave of De Win:
Julij (?)
Jacob Balde (Frankfurt am Main, oppercoopman) 12.11.1748-8.12.1749 Andreas Köhler (Stralsund, opperchirurgijn)*
Hendrik Nourrijn (Meurs, onderchirurgijn)
David Boelen (Amsterdam, boekhouder ✝︎19.3.1775)*
Engelbert Stenvers (?, adsistent)
George Elias Heijne (?, ondercoopman/dispencier/secunde)
Jan Heck (?, adsistent)

Slaves of Boelen:
Castor (?)
September (?)
Titus (?)

NN. (other slaves)
Hendrik van Homoed/Homoet (Amsterdam, oppercoopman) 8.12.1749-24.12.1750 Doedo/Doede Evertsz (Groningen, opperchirurgijn)*
Carel Hendrik Peccator (Schleswig, onderchirurgijn)
George Elias Heijne (ondercoopman/dispencier)
Herbert Vermeulen (Moordrecht, ondercoopman/dispencier)
Engelbert Stenvers (?, boekhouder; ✝︎5.8.1750)
Jan Fredrik Bartels (?, adsistent)
Jan Heck (?, adsistent)
Jan Ofarel (?, adsistent)
Jan Simonsz (?, pl. adsistent)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, adsistent)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, boekhouder)*
Reijnier Willem de Vos (?, adsistent)
N.N. (?, timmerman)

NN. (slaves?)
Abraham van Suchtelen (Amsterdam, oppercoopman; 1711-26.4.1760) 25.12.1750-18.11.1751 Doedo/Doede Evertsz (Groningen, opperchirurgijn)*
Carel Hendrik Peccator (Schleswig, onderchirurgijn)
David Boelen (ondercoopman/dispencier; ✝︎19.3.1775)
Herbert Vermeulen (Moordrecht, ondercoopman/packhuismeester/dispencier)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, boekhouder)
Fredrik Boogart (?, boekhouder)
Jan Heck (?, boekhouder/scribe)*

NN. (slaves?)
Hendrik van Homoed (Amsterdam, oppercoopman) 19.11.1751-5.12.1752 Doedo/Doede Evertsz (Groningen, opperchirurgijn)*
Carel Hendrik Peccator (Schleswig, onderchirurgijn)
Herbert Vermeulen (Moordrecht, ondercoopman/dispencier)
Jan Heck (?, boekhouder/scribe)*
Pieter Cornelis Coster (?, adsistent)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, adsistent)
Jan Simonsz (?, adsistent)
Jan Fredrik Bartels (?, adsistent)
Reijnier Willem de Vos (?, adsistent; ✝︎3.9.1752)
NN. (?, timmerman)

NN. (slaves?)
David Boelen (Amsterdam, oppercoopman ✝︎19.3.1775) 6.12.1752-15.10.1753 Doedo/Doede Evertsz (Groningen, opperchirurgijn)*
Pieter Bouwens (Buuren, onderchirurgijn)
Jan Koopman (?, ondercoopman/boekhouder/secunde) Jan Heck (?, boekhouder)*
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, adsistent)*
Jan Sijmonsz (?, adsistent)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam,?)
Jan Fredrik Bartels (?, adsistent)

NN. (slaves?)
Hendrik van Homoed (Amsterdam, oppercoopman) 16.10.1753-3.11.1754 Doedo Evertsz (Groningen, opperchirurgijn; did not participate in the court journey due to illness) Jan Koopman (?, ondercoopman/secunde)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, 1787-?, adsistent)*
Jan Sijmonsz (?, adsistent)*
Pieter Cornelis Coster (?, adsistent)
Frederik Cassier (?, adsistent)
Jan Hendrik Eekhout (?, adsistent)
George Herman Ringius (?, adsistent)

NN. (slaves?)

Elias (Batavia, "slaav van den adsistent Ringius" ✝︎1.10.1754)
Januarij (Malabar, “slaaf van den assistant Pieter Coster” ✝︎19.1.1754)
David Boelen (Amsterdam, 36, oppercoopman ✝︎19.3.1775) 4.11.1754-25.10.1755 Carel Gabriel Springer/Sprengeur (Meissenheim,31, opperchirurgijn ✝︎25.4.1762)*
Jan Fredrik Bosch (Campen, deerde meester)
Andries Jan Roghe (?, 22)
George Herman Ringius (scribe, 22)
Hendrik Sterrenberg (?, 28)
Hugo Poortman (?, 33)
Jacob Heijmans (?, 27)
Jan Fredrik Bartels (?, adsistent)
Jan Fredrik Bosch (?, ?)
Jan George van Cranenburg (?, ?)
Jan Koopman (?, boekhouder/secunde, 25)
Jan Sijmonsz (?, adsistent, 22)*
Pieter Cornelis Coster (?, adsistent, 33)
N.N. (?, timmerman)

"Lijfeijgenen van het opperhoofd":
Apol (Barbestein, 33)
Batjo (Boegis, 9)
Casper (Bengalen, 28)
December (Java, 23)
Fortuijn (Palembang, 15)
Grips (Boegis, 16)
Leander ("van de Cust", 23)
Meij (Nias, 27)
Milander (Malabar, 19)
November (Boegis, 28)
September (Boegis)
Setember (Mandaar, 8)
Sielintsie (Mandaar, 27)
Slamat (Boegis, 52)
Stevan (Batavia, 23)

"Lijfeijgenen van de Heer Coopman":
Cuintus (Mandhaar, 27)
Adonis (Bali, 32
Chanche Pance ("van de Cust", 12)

"Lijfeijgenen van den opperchirurgijn":
Ontong (Boegis, 10)
Mampa (Boegis, 9)

"Lijfeijgenen van Ringius":
Abacus (Batavia, 29)

"Lijfeijgene van Hugo Portman":
Fortuijn (Maccassar, 23)

"Lijfeijgene van Pieter Coster":
Julij (Bantam, 10)
Herbert Vermeulen (Moordrecht, 1738-1784, oppercoopman) 25.10.1755-12.10.1756 Carel Gabriel Springer/Sprengeur (Meissenheim, opperchirurgijn, 32)*
Jacobus Mulder (Vlissingen, onderchirurgijn)
Abraham Verspijk (adsistent, 24)*
Carel Gabriel Sprengius (?, boekhouder)
Geritt van Oosten
Jacob Heijmans (?, 28)
Jacob Martens (?, 23)
Jacobus Nicolaas van Ritkaamer (?, 12)
Jacobus Muller (?, 26)
Jan Fredrik Bartels (?, adsistent, ✝︎29.10.1755)
Jan Heck (?, boekhouder)
Johan/Jan Hendrik Eekhout (?, adsistent, 25)
Jan Sijmonsz (?, adsistent)
Pieter Christiaan Burger (?, 28)
Pieter Cornelis Coster (?, 34)
NN. ("hoofmeester")
NN. (timmerman)

"lijfeijgenen van't opperhoofd":
Apollis (Boegis, 30)
April (Mandaar, 30)
Fortuijn (Maccassar, 22)
Hector (Ambon, 8)
Jason (Batavia, 27)
Junij (Maccassar, 25)
Leander (Kosta, 22)
Meij (Boegis, 25)
October (Bali, 24)
Ontongh (Timor, 17)
Slamat (Boegis, 26)
Zeeland (Boegis, 12)

"lijfeijgenen van Heck":
Kasing (Boegis, 24)
Rimbo (Boegis, 23)
Ontongh (Java, 9)
Plesier (Timor, 9)
Oversvlot (Java, 7)

"lijfeijgenen van Coster":
Frans (Ceylon, 19)
Julij (Toeraje, 19)
Stember (Boegis, 12)

"lijfeijgenen van den oppermeester":
Seelie ("van de Cust", 22)
Ontong (Java, 10)

"lijfeijgenen van Eekhout":
Pluto (Bengalen, 10)
Januarij (Bengalen, 10)

"lijfeijgenen van Verspijk":
Marcus (Ceylon, 15)
Tietus (Suratta, 9)

"lijfeijgene van den hoofmeester":
Meij (Boegis, 17)

"lijfeijgene van den timmerman":
Alexander ("van de Cust", 20)

N.N. ("een kleijn slaafe jongetje" ✝︎11.12.1755)
N.N. ("een slaave jongetje" ✝︎2.1.1756)
David Boelen (Amsterdam, 38, oppercoopman ✝︎19.3.1775) 13.10.1756-31.10.1757 Karl [Carel] Gabriel Springer/Sprengeur (Meissenheim, 33, opperchirurgijn)*
Jacobus Muller (?, 26, ondermeester)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, 29, 1787-?, ondercoopman/secunde)
Jan Heck (?, coopman/dispencier, packhuismeester)
Pieter Cornelisz Coster (Amsterdam, 35, adsistent)
Jan Abelsz Coree (?, 45, musicant)
Jan Georg Cranenburg (50, Hofmeester)
Jan Lodewijk Siels (?, 24, tuijnier)
Jan Sijmonsz (?, 29, adsistent)
George Herman Ringius (?, scribe, 25)
George Pieterson (?, 29)
Arnoult Francois Blanken (?, 23)
Jacob Heijmans (?, 28, timmerman)

"Lijff Eijgenen van den welEdelen Heer David Boelen":
Casper (Bengalen, 37)
Apoll (Persien, 21)
Meij (Nias, 26)
Caesar (Boegis, 25)
Primo (Java, 27)
Fortuijn (Boegis, 20)
Spadillje (Bengalen, 29)
Fortuijn (Macassar, 21)
Damon (Palembang, 13)
Prins (Boegis, 25)
Orpheus (Ambon 18)
Scripio (Nias, 15)
Vorthuijn? (Cormandel, 14)
La Fleur (Macassar, 18)
Slamat (Boegis, 60)
Osloon (Macassar, 28)
Stephanus (Batavia, 29)

"Van d'Heer Reijnouts":
Baijojo ? (Boegis, 26)
Adonis (Bali, 28)
Jonas (Boegis, 20)

"Van Monsr Ringius":
Marcus (Malabar, 25)
Samain (Batavia, 15)

"Van Monsr Simons":
Caesar (Macassar, 26)

"Van Monsr Pieterson":
Junij (Macassar, 15)

"Van Monsr Sprengeur":
Julie ("van de Cust", 22)
Ontong (Java, 10)

"Van Monsr Blanken":
Primo (Amboina, 20)
September (Batavia, 20)

"Van den Timmerman":
Julij (Cormandel, 11)

"Van den hofmeester":
Forthuin (Ceylon, 25)

"Van den Musicant":
Patientie (Boegis, 29)
Herbert Vermeulen (Moordrecht, 1738-1784, oppercoopman) 1.11.1757-11.11.1758 Cornelis Borstelman (Amsterdam, opperchirurgijn)*
Jan Zaff (Amsterdam, onderchirurgijn)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, ondercoopman/secunde/negotie boekhouder, 1787-?)
George Pieterson (?, adsistent)*
Jacobus de Ruijter (?, adsistent)
Pieter Cornelisz Coster (Amsterdam, adsistent)
NN. (3 adsistenten)
NN. (sergeant)

NN. (slaves?)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, 1787-?, oppercoopman) 12.11.1758-1.8.1759 Cornelis Borstelman (Amsterdam, ✝︎18.4, 1765, opperchirurgijn)*
Jan "Soff"? (Amsterdam, onderchirurgijn)
Nicolaas Marchant (?, scribe)*
David Rhudé/Ruhdé (?, adsistent)
Alexander de Meij (?, adsistent)
NN. (timmerman)
Herbert Vermeulen (oppercoopman) 2.8.1759-26.11.1759 Cornelis Borstelman (Amsterdam, opperchirurgijn)*
Cornelis van Brattim (?, coopman/negotie boekhouder)
Frederik Willem Wineke (?, coopman/packhuismeester)
Jacobus de Ruijter (?, adsistent)
Nicolaas Marchant (?, boekhouder/scribe)
NN. (2 adsistenten)
NN. (bottelier)

NN. (slaves?)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, oppercoopman) 26.11.1759-11.11.1760 George Rudolf Bauer [Bower/Bower] (Breslau, opperchirurgijn; knows Latin)*
Anthonij Herman van Leuwen (Overick, ondermeester)
Cornelis Borstelman (Amsterdam, onderchirurgijn [!?])
Carel Fredrick Metske (Friesland, adsistent)
Cornelis van Brattim (ondercoopman/negotieboekhouder)
François Bernhard Tisson (Leiden, adsistent)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop] (Dornum, adsistent)
Jan Crans ('s-Gravenhaage, 1733-1780, ondercoopman/secunde/dispencier)
Jacobus de Ruijter (Utrecht, adsistent)*
Jan Lodewijck Pietsch (Hamburg, matroos/hofmeester )
Frederik Willem Wineke (Neuenhaus/Bentheim, coopman/packhuismeester)
Gerardus van Aken (Rotterdam, adsistent)
Michiel van Santen (Overschie, oppertimmerman)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, adsistent)
Pieter Pachet (Leiden, matroos)
Hendrik Six (Amsterdam, Jonge)
NN. (2 adsistenten)
NN. (sergeant)
"Hermanus de Vreij" (Bali, freed slave attacked de Ruijter and Crans; died in the stocks 29.1.1760)

NN. (several slaves of Reijnouts)
Marten Huijsvoorn (Amsterdam, 47, oppercoopman) 12.11.1760-30.10.1761 George Rudolf Bauer/Bower/Bauwer (Breslau, 36, opperchirurgijn; knows Latin)*
Anthonij Herman van Leuven (Ouwerik, 30, onderchirurgijn)
Carel Fredrick Metske (Friesland, 29, adsistent)
David Ruhdé/Rudhe (18, adsistent)
François Barnhard Tisson (Leiden, 24, adsistent)
Hendrik Geerling (Leiden, 20, adsistent)
Hendrik Arighuijs (33, hofmeester )
Hendrik Six (Amsterdam, 23, sneijder)
Jacobus Nicolaas van Putkamer (17, boekhouder)
Jacobus Verhaagen (Gent, 43, matroos/tuijnman)
Jan Crans ('s-Gravenhaage, 27, 1733-1780, ondercoopman/secunde)
Michiel van Santen (Overschiep, 29, timmerman)
Nicolaas Marchant (scribe)*
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, 36, adsistent)
NN. ("mindere dienaaren")

"Leijffeijgenen van't opperhoofd"
Baljo (Maccassar, 10)
Bourgognie (Maccassar, 30)
Damon (Nias, 8)
Fortuijn (Nias, 15)
Hector (Nias, 14)
Jaco (Malegashi, 25)
Januarij (Sourat, 20)
Map (Maccassar)
Tjatjo (Mandaar, 24)

"Leiffeijgenen van den schribe Marchant":
Fortuijn (Bali, 30)
Jaco (Malabar, 12)

"Leiffeijgene van de Heer Crans" :
Apolli (Boegis, 17)
Pasop (Boegis, 14)
Prigie (Ternate, 19)

"Leiffeijgene van hofmeester ":
Aoii (Timor, 20)
Allard (Simbawa, 21)
Pennijn (Boegis, 22)

"Van Pieter Coster:
Catjou (Java, 13)

"Van Davis Rudhe":
Toeli (Maccassar, 20)

"Van Putkamer":
Fortuijn Nias, 20)

"Van Geerling":
Catjong (Java, 10)
Johannes Hermanus Reijnouts (Enkhuizen, 34, oppercoopman) 31.10.1761-2.12.1762 George Rudolf Bauer/Bower/Bauwer (Breslau, 37, opperchirurgijn; knows Latin)*
Anthonij Herman van Leeuven/Leeuwen (Ouwerik, 31, onderchirurgijn)
Jan Bernard Christ (?, adsistent)*
Frederik Willem Wineke (Neuenhaus/Bentheim, 28, coopman/secunde)
Gerardus van Aken (Rotterdam, 27, adsistent ✝︎13.11.1762)
Gerard Bernard de Leeuw (Amsterdam, 31, adsistent)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, 23, adsistent)
Jan Bernard Christ (Dillenburg, 30, adsistent)
Jacob Smit (Wesel, 23, Sergeant/Hoor Meester) Hendrik Six (Amsterdam, 24, "jonge"/"sneijder")
Jacobus Verhaagen (Gent, 44, matroos/tuijnman)
Michiel van Santen (Overschiep, 30, oppertimmerman)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, 37, boekhouder)

"Leijffeijgene van't Opperhoofd" :
Adonis (Bali, 50)
Apol (Boegis, 19)
Augustus (Tanbawa, 20)
Baat Joid (Boegis, 20)
Bagguis (Boegis, 19)
Fortuijn (Boegis, 15)
Januarij (Nias, 20)
Jason (Java, 27)
Julij (Macassar, 25)
Limper (Batavia, 21)
Mingus (Mosambique, 26)
Onverwagt (Maccassar)
Salemi (Muskette, 20)
September (Boegis, 18)
Slamat (Boegis, 27)

"Leijffeijgene van den coopman & packhuismeester":
Julij (Bengalen, 24)
August (Boegis, 23)
September (Boegis, 22)
October (Nias, 21)
November (Batavia, 9)
Philip (Nias, 11)

"Leijffeijgene van den adsistent van Aken":
Januarij (Onrust, 19)

Leijffeijgene van den adsistent Christ:
Floris (Sambawa, 25)

"Leijffeijgene van den adsistent Duurkoop":
Filander (Timor, 15)

"Leijffeijgene van den Hoov Meester":
Januarij (Maccassar, 20)
Saling (Maccassar, 15)

"Leijffeijgene van den Adsistent de Leeuw":
Spadielje (Dima, 18)
Fredrik Willem Wineke (Neuenhaus (Bentheim, 29, oppercoopman) 3.12.1762-6.11.1763 Cornelis Borstelman (Amsterdam, oppermeester, 35)*
Adrianus toe Laar (pl. ondercoopman/negotie boekhouder)
Cornelis Kaler (Frederikstad, bottelier/hofmeester )
Engelbert Jacobze Brens (Campen, timmerman, 28)
Gerard Bernard de Leeuw (Amsterdam, adsistent, 32)
Hendrik Six (Amsterdam, sneijder, 25)
Herman Christiaan Kastens (Varel, onderkoopman/packhuismeester/secunde40, )
Jacobus Nicolaas van Putkamer (Lille, boekhouder, 19)*
Jacobus Verhaagen (Gent, matroos/tuinier, 45)
Jan Bernard Christ (boekhouder/scribe)
Jan Jacob Abbema (Utrecht, 26, adsistent)
Pieter Antonij van Bijsterveldt (Nijmegen, 19, adsistent)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, adsistent)
Willelm Juris (Batavia, adsistent)

"Leijff Eijgenen van't opperhoofd":
August (Boegis,24)
September (Boegis, 23)
Januarij (Maccassar, 20)
Julij (Bengalen, 25)
Meij (San Souwa, 20)
November (Batavia, 10)
October (Nias, 22)
Onverwagt (Maccassar, 13)
Philip (Nias, 12)

"Van den dispencier Kastens":
Februarij (Sambouwa, 24)
Borak (Persia, 12)
David (Tutucorijn, 20)
Johannes (Batavia, 16)

"Van den oppermeester Borstelman":
Bagus (Mander, 12)
Ciridon (Boegis, 11)

"Van den scribe Putkammer":
Adonis (Malabar, 10)

"Van Abbema":
Manielje (Madras, 18)
Cassim (Maccassar, 20)

"Van den adsistent Aken:
Januarij (Onrust, 20)

"Van Coster":
Kitjiel (Boegis, 21)

"Van Bijsterveldt":
Ontong (Mander, 20)

"Van Juris":
Marburg (Mandar, 14)
Jan Crans ('s-Hage, 1733-1780, oppercoopman) 7.11.1763-24.10.1764 Cornelis Borstelman (Amsterdam, oppermeester)*
Jan Godfried Werkner (Havelbergh, ondermeester)
Adriaan Toe Laer (boekhouder)
Engelbert Jacobse Brens (Campen, oppertimmerman)
Hans Christiaan Kastens (Haag, packhuismeester)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, adsistent)*
Hendrik Geerling (Leiden, adsistent/hooplooper)
Jacobus Nicolaas van Putkamer (Lille, ondercoopman/dispencier/hooflooper)
Jacobus Verhaagen (Gent, matroos)
Jan Schuls (Deventer, adsistent)
Jan Bernard Christ (gesw. scribe)
Jan Hendrik Harringas (boekhouder)
Jan Jacob Abbema (adsistent)
Jan Jacobse (Hiujer ?, matroos)
Johan George Moerosski (Danzig, pl. sergeant)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, boekhouder)
Willem Juris (boekhouder)
NN. (slaav van Crans ✝︎6.2.1764, inflammation of the throat)
NN. (slaaff, ✝︎17.8.1764)
Fredrik Willem Wineke (Neuenhaus (Bentheim, 31, oppercoopman) 25.10.1764-7.11.1765 Anthonij van Nieuwenhuijsen (Middelburg, 25, oppermeester)*
Jan Godfried Werkner (Havelberg, 31, ondermeester)
Adriaan/Adrianus Toe Laer (?, ondercoopman/boekhouder/secunde)
Cornelis Smit (Loosdregt, 20, matroos/tuinier)
Engelbert Jacobse Brens (Campen, 30, oppertimmerman)
François Emmings (Geesbergen, 20, snijder)
Gerard Bernard de Leeuw (Amsterdam, 28, boekhouder)
Herman Christiaan Kasten (coopman/packhuismeester)
Herman Köhler (Bremen, 29, adsistent)
Jacob Abbema (adsistent)
Paulus George Pleuse (Hamburg, 40, hofmeester )
Pieter Anthoni van Bijsterveldt (Nijmegen, 21, boekhouder)*
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, 40, boekhouder)
Rudolph Freudeman (Stolberg, 34, boekhouder)
Willem Juris (Batavia, boekhouder)

"Slaaven van 't Opperhoofd":
August (Boegis, 26)
September (Boegis, 25)
Baatjo (Boegis, 18)
Berlijn (Boegis, 21)
Dirk (Maccassar, 17)
Dramman (Simawav, 19)
Februarij (Maccassar, 22)
Flip (Nias, 14)
Januarij (Sellerij, 25)
Joost (Batavia, 39)
Julij (Bengalen, 27)
November (Batavia, 12)

"Van de Heer toe Laar":
Middelburg (Simbouwa, 21)
Februarij (Boegis, 18)

"Van Freudeman":
Baatjo (Boegis, 21)
Raauwa (Batavia, 12)

"Van Nieuwenhuijsen":
Julij (Boegis, 12)

Van de Leeuw:
Torabo (Boegis, 20)

"Van Köhler":
Casar (Bengalen, 12)

"Van Bijsterveldt":
Aros (Mander, 21)
Jan Crans (Danzig, 32, 1733-1780, oppercoopman) 8.11.1765-31.10.1766 Anthonij van Nieuwenhuijsen (Middelburg, oppermeester)*
Jan Godfried Werkner (Havelberg, 32, ondermeester)
Adriaan/Adrianus toe Laer (ondercoopman)
Antonij van Nieuwenhuijsen (26)
Arend Willem Feith (Cochin, 19, ondercoopman/dispencier/secunde)
François Emmings (Geesbergen, 21, matroos)
Gerard Bernard de Leeuw (Amsterdam, 39, boekhouder)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum, 27, adsistent)*
Hendrik Geerling (Leiden, 27, adsistent)
Johan Christiaan Bremink (Pargen, 31, timmerman)
Johan Michiel Sink (Weimar/Sachsen, 25, matroos)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, 41, adsistent)
Rudolph Freudeman (Stolberg, 35, adsistent)
Sweris Roosenwaal (Gottenberg, 28, matroos)

"Slaaven van 't Opperhoofd":
Agilles (Maccassar, 16)
April ("D'Cust", 22)
April (Timor, 35)
August (Java, 20)
Baltser (Bengalen, 20)
Castor (Maccasser, 18)
Cesar (Bengalen, 30)
Claas (Samabawa, )
Damon (Maccassar, 16)
Felix (Maccassar, 18)
Jas (Batavia, 17)
Leander (D'Westcust, 16)
Slamat (D'Westcust, 12)

"Van d'Heer Feith":
Crispeijn (Malacca, 20)
Cammis (Sambawa, 13)

"Van Freudeman":
Baijljo (Boegis, 22)
Rauwa (Batavia, 13)

"Van Coster":
August (Bengalen, 30)

"Van Duurkoop":
Hektor (Boegis, 20)

"Van Geerling":
Maci (Batavia, 17)

"Van D'Leeuw":
Torapoe (Boegis, 21)

"Van Nieuwenhuijsen":
Julij (Boegis, 13)
Herman Christiaan Kastens (Haag, oppercoopman) 1.11.1766-20.10.1767 Jan François de Haut/Hout (Haarlem, oppermeester)*
Jan Godfried Werkner (Havelberg, onderchirurgijn)
Caspar Panrich [Panrisch] (Witsburgh, matroos)
Harmen Jansz Walravenen (Liem, matroos)
Jan Bernard Christ (Nassau Dillenburg, ondercoopman/negotieoekhouder)
Jan Fredrik Amstel (Monnickendam, adsistent)
Jan Schuts (Deventer, adsistent)
Johan Christiaan Bremink/Breemink (Pargen, timmerman)
Herman Köhler (Bremen, boekhouder)
Paulus Cleriot (Soissons, kok)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, boekhouder)
Willem Juris (Batavia, boekhouder)*

"Slaaven van 't Opperhoofd":
Appol (Bengalen, 12)
April (Cormandel, 25)
April (Timor, 36)
August (Java, 22)
Castor (Maccasser, 20)
Claas (Samabawa, 26)
Damon (Maccassar, 15)
Februarij (Boegis, 21)
Felix (Maccassar, 23)
Fortuijn (Boegis, 18)
Jas (Batavia)
Pollix (Maccassar)
Slamat (Nias, 15)

"Slaaven van den E.E. Heer Adriann toe Laer":
Middelburg (Sambawa, 22)
Davis (Boegis, 20)
Plaato (Boegis, 17)
Feburarij (Boegis, 18)
Felix (Boegis20)
December (Bengalen, 36)

"Van Freudeman":
Raba (Batavia, 15)

"Van Geerling
August (Nias, 20)

"Van Duurkoop":
September (Boegis, 30)

"Van Bijsterveldt":
Aron (Mander, 32)

"Van Stoesak":
Baccus (Batavia, 16)

"Van De Hout":
October (Boeli Comma, 25)
Jan Crans (Danzig, 1733-1780, oppercoopman) 21.10.1767-29.10.1768 Jan François de Haut/Hout (Haarlem, oppermeester, ✝︎17.5.1768 in Kusatsu, buried in the Shinnyodō, Kyōto [真如堂, 真正極楽寺])*
Philip Leonard (Oudernheijm [Odernheim am Glan?], ondermeester)
Adriaan/Adrianus toe Laer (Nijmeegem, opperkoopman/packhuismeester)
Caspar Panrich/Panrisch (Witsburgh, matroos/snijder)
Engelbert Casparus Stoesak (Amsterdam, adsistent)
Harmen Jansz Walraven (Liem, matroos/tuinier)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, adsistent)
Hendrik Geerling (Leiden, adsistent)
Jan Fredrik Walden/Walter (Strasburg, Corporal/hofmeester, ✝︎22.12.1767)
Johan Christiaan Breemink (Pargen, ondertimmerman)
Pieter Antoni van Bijsterveldt (Nijmegen, adsistent)
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, boekhouder)
Rudolph Freudeman (Stolberg, boekhouder)*

NN. "een slaave jonge", ✝︎22.12.1767 smallpox)
Jan Crans (Danzig, 1733-1780, oppercoopman) 29.10.1768-8.11.1769 Philip Leonard (Oudernheijm, ondermeester) Adriaan/Adrianus toe Laer (?, opperkoopman)
Arend Willem Feith (Quilan/Cochin, ondercoopman/dispencier/secunde)
Caspar Panrich (Witsburg, snijder)
Engelbert Casparus Stoesak (ondercoopman, boekhouder)
Harmen Jansz Walraaven (Liem, tuinier)
Hendrik Geerling (Leiden, adsistent)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum, boekhouder)
Hendrik Geerling (Leiden, adsistent)*
Herman Köhler (Bremen, adsistent)
Jan Fredrik Walter (hofmeester )
Jan Georg Abele(e)ven (Batavia, adsistent)
Johan Christiaan Breeminck/Brennink (Pargen, ondertimmerman)
Pieter Anthonij van Bijsterveldt (Nijmeegen, boekhouder/scribe)*
Pieter Cornelis Coster (Amsterdam, adsistent)
Rudolph Freudeman (Stolberg, adsistent)

"Slaaven van't opperhoofd":
Appel (Bengalen)
Apoll (Bengalen, 12)
April (Coromandel, 25)
April (Timor, 36)
August (Java, 22)
Castor (Maccassar, 20)
Claas (Boegis, 26)
Damon (Maccassar, 15)
Februarij (Boegis, 21)
Felix (Maccassar, 20)
Fortuijn (Boegis, 18)
Slamat (Nias, 15)

"Slaaven van den E.E. Heer Adriaan toe Laer":
Middelburg (Sambawa, 22)
David (Boegis, 20)
Plaato (Boegis, 17)
Februarij (Boegis, 18)
Felix (Boegis, 20)
December (Bengalen, 35)

"Van Freudeman":
Raba (Batavia, 15)

"Van Duurkoop":
September (Boegis, 30)

"Van Geerling":
August (Nias, 20)

"Van Bijsterveldt":
Aron (Mander, 32)

"Van Stoesak":
Baccus (Batavia, 16)

"Van De Hout":
October (Boeli Comme, 25)
NN. ("een slaaven jonge" ✝︎9.8.1769)
Olphert Elias (Alkmaar, 36, oppercoopman) 9.11.1769-16.11.1770 Ikarius Jacobus Kotwijk (Buren/Gelderland, 36, oppermeester)*
Philip Leonard (Oudernheijm, 38, ondermeester)
Caspar Panrich [Panrisch] (Witsburg, 26, matroos/snijder)
Dirk Graauw (28, ondertimmerman ✝︎9.2.1770)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, 32, boekhouder)*
Harmen Jansz Walraaven (Liem, 48, matroos/tuinier)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 23, 1744-1793 adsistent)
Jacobus/Johannes Hanjer (Valkenburg, 23, adsistent)
Jan Schuts (Deventer, 25, adsistent)
Nicolaas Jacobus Simon van Meurs (Breda, 17, adsistent)
Pieter de Kaater (Rotterdam, 19, boekhouder)
Rudolph Freudeman (Stolberg, 39, ondercoopman/dispencier)

"Van d'E.E. Agtbaaren Heer Olphert Elias":
Anton (Bali, 22)
Apol (Bengalen, 15)
April (Maccassar, 35)
Augustus (Boegis, 30)
Batjo (Maccassar, 25)
Cupido (Ternaten, 24)
Davis (Bali, 23)
December (Bengalen, 46)
Faeton (Java, 34)
Felix (Arabie, 49)
Februarij (Boegis, 19)
Meij (Bali, 25)

25 "Van d'E. Heer Rudolph Freudeman":
Middelburg (Sambawa, 25)
August (Mandaar, 20)
Januarij (Biina, 15)

"Van den boekhouder Duurkoop":
September (Bouton, 28)
Cupido (Bengalen, 40)

"Van den adsistent Schuts":
Faeton (Boegis, 24)

"Van den boekhouder Romberg":
Hector (Manaar, 28)

"Van den adsistent Hanjer":
Lankero (Boegis, 26

"Van den adsistent Meurs":
Baatjo (Boegis, 20)

"Van den boekhouder Kaater":
Alexander (Cochin, 39)

"Van den oppermeester Kotwijk":
Alexander (Boegis, 13)

"Van den ondermeester Philip Leonard":
Tiamma (Boegis, 12)
Daniel Armenault (Amsterdam, oppercoopman, ✝︎3.10.1778) 17.11.1770-9.11.1771 Ikarius Jacobus Kotwijk (Buren/Gelderland, oppermeester)*
Philip Leonard (Odernheim/Kurpfalz, ondermeester)
Abraham Douglas ('s-Hage, boekhouder)
Caspar Panrich [Panrisch] (Witsburg, matroos/snijder)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop] (Dornum/Niedersachsen, negotieboekhouder/secunde)
Harmen Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793 adsistent)
Hendrik Leonard Peters (Bonn, "hofmeester")
Jan Georg Abele(e)ven (Batavia, adsistent)
Jan Lamaar (Amsterdam, oppertimmerman)
Jan Schuts (Deventer, scribe)*
Engelbert Casparus Stoesak (dispencier)
r Jan George Abeleven (Batavia, adsistent)
Jacobus Hanjer (Valkenburg, adsistent)

"Slaaven van d'E.E. Agtbaaren Heer Daniel Armenault":
Antonij (Bengalen, 45)
Bachus (Maccassar, 28)
Coridon (Boegis, 44)
Forthuijn (Timor, 31)
Forthuijn Kitjes (Goyontale, 21)
Julij (Nias, 23)
Lakkij (Maccassar, 24)
Ontong (Banjermassing, 32)
Onverzwagt (Magrij, 18)
Plasma (Simbawa, 36)
Tincar (Maccassar, 35)
Zaga (Maccassaru, 24)

"Van d'E. Heer Godfried Duurkoop":
September (Bouton, 29)
Cupido (Bengalen, 11)

"Van den pl: gesw. scribe Jan Schuts":
Faeton (Boegis, 25)
Tamma (Boegis, 13)

"Van den boekhouder Abraham Douglas":
August (Boegis, 24)
Alexander (Cochin, 14)

"Van den adsistent Jan George Abeleeven":
Alexander (Boegis, 30)

"Van den adsistent Hendrik Caspar Romberg":
Hector (Mandaar, 28)
Fortuijn (Malabar, 18)

"Van den adsistent Jacobus Hanjer":
Lankirie/Lankero (Boegis, 27 tried to kill Hanjer 2.1.1771)

"Van den oppermeester Iskarius J. Kotwijk":
Apol (Bengalen, 15)

"Van den hofmeester Peeters":
Februarij (Boegis, 32)
Arend Willem Feith (Quilan/Dutch Malabar, 1745-1782, oppercoopman) 10.11.1771-3.11.1772 Ikarius Jacobus Kotwijk (Buren/Gelderland, oppermeester)*
Philip Leonard (Odernheim/Kurpfalz, ondermeester)
Arnoldus Hendrik Hoflaeger (Meurs, boekhouder)
Caspar Panrisch (Witsburg, matroos/snijder)
Ernst Rudolph Christian von Beckstein (Hessenkassel, adsistent)
Fredrik Berg [Bergh](Rotterdam, matroos)
Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop] (1736-1778, Dornum/Niedersachsen, secunde)
Jacobus Hendrik Geerling (Leiden, boekhouder)
Herman Köhler (Bremen, boekhouder)
Jacobus Hanjer (Valkenburgh, adsistent)
Jacobus Hendrik Geerling (Leiden, boekhouder)*
Jan Adriaan Beck (Cochin, boekhouder)
Jan Christoffel Freund (Pelwits, hofmeester)
Jan Hendrik Harringa (Groningen, ondercoopman)
Jan Lamaar (Amsterdam, oppertimmerman)
Johannes van Vlissingen (Amsterdam, boekhouder)

NN. (slaves?)
Daniel Armenault (Amsterdam, oppercoopman, ✝︎3.10.1778) 4.11.1772-22.11.1773 Ikarius Jacobus Kotwijk (Buren [Gelderland], opperchirurgijn)*
Philip Leonard (Odernheim/Kurpfalz, onderchirurgijn)
Frans Douglas ('s-Hage, adsistent)
Hendrick Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop] (1736-1778, Dornum/Niedersachsen, secunde)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, boekhouder, 1744-1793)
Jacobus Hendrik Geerling (Leiden, boekhouder)
Hendrik Leonard Peeters (Bonn, sergeant)
Herman Köhler (Bremen, boekhouder)
Jan George Abeleven (Batavia, boekhouder)
Jan Hendrik Harringa (Groningen, dispencier)
Jan Lamaar (Amsterdam, oppertimmerman)
Jan Schuts (Deventer, boekhouder)*

"Slave jongens van den WelEd Agtbre Heer D'Armenault":
Aron (Boegis, 29)
Augustus (Boegis, 31)
Bachus (Maccassar, 30)
Cupido (Saleijer, 12)
Fortuijn (Timor, 33)
Fortuijn Kitsil (Gorontale, 23)
Frestad (Simbawa, 28)
Japan (Boegis, 14)
Java (Java, 42)
Laga (Maccassar, 26)
Overwagt (Magrij, 20)
Rasma (Simbawa, 38)

"Van de Heer Duurkoop":
September (Bouton, 33)
Maart (Boegis, 22)
Adonis ("Cust", 15)
Hector (Simbawa, 20)

"Van den boekhouder Schuts":
Fraeton (Boegis, 26)
Spadilje (Boegis, 13)

"Van den boekhouder Romberg":
Lakeij (Boegis, 20)
Felis (Mandaar, 26)

"Van den boekhouder Köhler":
Baljae (Boegis, 31)
Slamat (Boegis, 18)

"Van den boekhouder Abeleven":
Charles (Cust Cormandel, ✝︎21.6.1773, 16)

"Van den adsistent Douglas":
Augustus (Batavia, 22)

"Van den hofmeester Peeters":
Ontong (Boegis, 15)
"Van den ondermeester Philip Leonard":
Batsoe (Boegis, 25)

"Van den timmermann Jan Lamaare":
Batsoe (Boegis, 26)
Charles (Bengalen, 13, "overleeden")

Arend Willem Feith (Quilan/Dutch Malabar, 1745-1782, oppercoopman) 23.11.1773-10.11.1774 Ikarius Jacobus Kotwijk (Buren/Gelderland, oppermeester)*
Isaac Grusaau [Grusaauw] (deerde meester)
Abraham Douglas (onderkoopman/negotie boekhouder)
Albertus François Domburg(h) (Batavia, adsistent)
Caspar Panrich [Panrisch] (Witsburg, matroos/snijder)
Dirk Jan Vinkemulder (Amsterdam, boekhouder)*
Ernst Rudolph Christian von Beckstein (Hessenkassel, adsistent)
Fredrik Berg/Bergh (Rotterdam, matroos)
Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman)
Hendrik Geerling (Leiden, boekhouder)
Herman Köhler (Bremen, boekhouder)*
Jacobus Hendrik Geerling (Leiden, scribe)
Jan Lamaar (Amsterdam, oppertimmerman)
Jan Christoffel Freund (Pelwits, soldat/hofmeester)
Jan Schuts (Deventer, scribe)

"Slaaven jongens van den Wel Ed. Achtb. Heer A. W. Feith":
Achilles (Boegis, 22, died?)
Adonis (Maccassar, 23)
Bitjo (Batavia, 12)
Cassim (Maccassar, 22)
Casuaris (Boegis, 22)
Claas (Batavia, 21)
Crispijn (Batavia, 26)
Cupido (Nias, 13)
Filander (Maccassar, 24)
Fortuijn (Maccassar, 22)
Meij (Batavia, 13)
Meij (Nias, 10)
Paris (Nias, 16)
Pauw (Ternate, 11)
Ponto (Boegis, 20)
Salomon (Batavia, 26)
Slamat (Maccassar, 17)
Sleman (Sumbawa, 35)
Tamma (Bouton, 19)

"Van de Heer A. Douglas":
Cezar (21)
Filander (25)
Basta (16)
Coridon (30)
Permis (18)
Patientie (18)

"Van den boekhouder Herman Köhler":
Batjo (Boegis)
Slamat (Boegis)

"Van de Heer Hk. Geerling":
August (Nias, 25)
November (Bali, 22)

"Van de Heer I.J. Kotwijk":
Allard (Nias, 20)

"Van den adsistent Beckstein":
Januarij (Boegis, 19)

"Van den adsistent Domburgh":
September (Ternate, 15)

"Van den timmerman Jan Lamaare":
Batjoe (Boegis, 26)

NN. ("een mans slaaff van den negotie boekhouder Douglas" ✝︎5.7.1774)
Daniel Armenault (Amsterdam, oppercoopman; ✝︎3.10.1778) 11.11.1774-28.10.1775 Christiaan Heinrich [Hendrik] Ferbitskij (Hamburg, oppermeester; ✝︎22.3.1779)*
Nicolaas Preneke (Heiligenstadt, "deerde meester")
Caspar Panrich [Panrisch] (Witsburg, matroos/snijder)
Fredrik Berg [Bergh] (Rotterdam, matroos)
Hendrick Gottfried Dürkopp (Hendrik Godfried Duurkoop) (Dornum/Niedersachsen, 1736-1778, packhuismeester)
Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793 boekhouder)
Hendrik Leonard Peeters (Bonn, "sergiant")
Herman Köhler (Bremen, boekhouder)
Jan Adriaan Beck (Cochin, boekhouder; ✝︎10.7.1775)
Jan Lamaar (Amsterdam, oppertimmerman)
Jan Schuts (Deventer, boekhouder)*
Johan van Vlissingen (Amsterdam, boekhouder)

NN. (slaves?)
Arend Willem Feith (Quilan/Dutch Malabar, 1745-1782, oppercoopman) 28.10.1775-22.11.1776 Carl Peter Thunberg (Jönköping/Sweden, oppermeester)
Hendrik Manger (Heijer, ondermeester)
Albertus François Domburg (Batavia, adsistent)
Fredrik Berg [Bergh] (Rotterdam, matroos)
Frederik Wilhelm Schindeler (Dannenberg, adsistent)
Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman)
Herman Köhler (Bremen, gesw. scribe)*
Hermanus de Kneut (Brugge, matroos)
Jacob van Ingen (Rotterdam, oppertimmerman)
Jan Schuts (Deventer, ondercoopman/negotie boekhouder)
Johan Christiaan Freund (?, hofmeester
Johan Christoffel Freund (?, soldaat/bottelier; "aan een uijtzeerende ziekte" ✝︎2.6.1776)
Johannes van Vlissingen (Amsterdam, boekhouder)

"Slaave jongens van den Wel-Ed. Agtbaare Heer Arent Willem Feith":
Adonis (Maccassar, 25)
Bitjo (Batavia, 15)
Cassim (Torretje, 25)
Claas (Batavia, 17)
Crispijn (Batavia, 30)
Cupido (Nias, 16)
Filander (Maccassar, 22)
Floris (Batavia, 4?!)
Fortuijn (Mandhar, 22)
Leander (Bengalen, 28)
Meij (Nias, 16)
Paris (Nias, 30)
Pauw (Ternate, 13)
Ponto (Java, 17)
September (Timor, 26)
Slamat (Maccassar, 16)
Sleman (Sombaya, 37)
Tamma (Bouton, 15)
NN. ("Leijffeijgen" of Feith ✝︎19.9.1776)

"Slaave jongens van den pl. negotie boekhoude Jan Schuts":
Phaeton (Bougis, 30)
Spadille (Bougis, 17)

"Slaave jongens van den pl. scriba Herman Köhler":
Batjo (Boegis, 33)
Slamat (Boegis, 20)

"Slaave jongen van den boekhouder Van Vlissingen" Galant (Nias, 14)
:

"Slaave jongen van den jong assistent Domburg":
Januarij (Onrust, 16)

"Slaave jongen van den Schindeler":
October (Boegis, 17)

"Slaave jongen van Docter Thunberg":
Bachus (Boegis, 18)
Hendrik Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, 1736-1778, oppercoopman) 23.11.1776-11.11.1777 Fredrik Willem Hartman (Quakenburg, opperchirurgijn)*
Ertman Ludwig [Lodewijk] Poehr (Peterswalde/Preussen, onderchirurgijn)
Dirk Bruce (Amsterdam, huijstimmerman)
Dirk Vinkemulder (Amsterdam, boekhouder/gesw. scribe)*
Ernst Rudolph Christian von Beckstein (Hessenkassel, adsistent)
Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman; ✝︎11.3.79)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, boekhouder)
Hendrik Ras (Naarden, jg. adsistent)
Isaac van der Post(Leiden, matroos)
Jan Schuts (Deventer, ondercoopman/negotie boekhouder; ✝︎24.10.1777)
Johann [Jan] Christian Schartow (Magdeburg, pl. adsistent)
Johannes Scharff (Kernbach, corporal/hofmeester )
Jan Hendrik Harringa (Groeningen, coopman/packhuismeester/secunde)
Willem Logolder (Düsseldorf, matroos)

NN. (slaves?)
Arend Willem Feith (Quilan/Dutch Malabar, 1745-1782, oppercoopman)
designated opperhoofd Hendrik Gottfried Dürkopp [Hendrik Godfried Duurkoop](Dornum/Niedersachsen, died on sea 27. July, buried in Nagasaki)
12.11.1777-28.11.1778 Thomas Xaverius Negers (Gouda, opperchirurgijn, ✝︎27.1.1778)
Ertman Ludwig Poehr (Peterswalde/Preussen, onderchirurgijn)*
Adriaan Michiel van Groenenbergh (adsistent)
Albertus François Domburg (Batavia, sworn bookekeeper)
Christiaan Volbregt (Danzig, sen. timmerman; ✝︎7.3.1778)
Fredrik Willem Schindeler (Dannenberg, boekhouder)
Hendrik Gottfried Dürkopp (Dornum/Niedersachsen, 1736-27.7.1778, incoming opperhoofd, died at sea, buried at the "Hollandsche Begraafplaats") Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman; ✝︎11.3.79)
Herman Köhler (Bremen, dispencier/secunde)*
Isaac van der Post(Leiden, matroos)
Jacob Sommer (Koblenz, Corporal)
Jan Schuts (Deventer, dispencier)
Johannes Scharff (hofmeester )
Johannes van Vlissingen (Amsterdam, adsistent)
Lambertus van der Biesen ('s-Hertogenbosch, pl. adsistent)

"Slaave jongens van den Wel Ed. Agtbaare Heer A.W. Feith":
Augustus (Boegis)
Bagoes (Mandhaar; 14.6.1777)
Basta (Boegis)
Bitjo (Batavia)
Cassim (Boegis)
Crispijn (Malacca)
Cupido (Nias)
Damon (Boegis)
Floris (Batavia)
Fortuijn (Ternaten)
Gedult (Ternate; 14.6.1777)
Januarij (Boegis; 14.6.1777)
Januarij (Sumbawa; 14.6.1777)
Leander (Bengalen)
Manilha (Maccassar)
Meij (Nias)
Panjang (Mandhaar)
Pauw (Ternate)
September (Timor)
Slamat (Maccassar)
Sleman (Sumbawa)
"Slaave jongens van den ondercoopman Köhler" :
Batjoe (Boegis)
Felix (Maccassar)
Sikko (West Cust)
Slamat (Boegis)

"Slaave jongens van den boekhouder Van Vlissingen":
Baatjoe (Boegis)
Gallant (Nias)

"Slaave jongens van den adsistent Schindeler":
October (Boegis)
Pistool (Baiton?)

"Slaave jongen van den boekhouder Domburg":
Januarij (Boegis)

"Slaave jongen van den adsistent Groenenberg":
Lacqueij (Boegis)

Arend Willem Feith (Quilan/Dutch Malabar, 1745-1782, oppercoopman) 28.11.1778-28.11.1779 Ertman Ludwig Poehr (Peterswalde/Preussen, onderchirurgijn)
Herman Köhler (Bremen, ondercoopman/secunde)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, gesw. scribe)*
Ernst Rudolph Christian von Beckstein (Hessenkassel, boekhouder; acting as chirurgijn during the journey to Edo)*
Herman Jansz Walraaven (Liem, matroos/thuijnman; ✝︎11.3.1779)
Hermanus Meijer (Amsterdam (abs. adsistent)
Isaac van der Post(Leiden, matroos)
Jacob Leembrugge (Amsterdam, jonge)
Johann [Jan] Christian Schartow (Magdeburg, boekhouder)
Jacobus van Eps (Middelburg, ondercoopman)
Fredrik Willem Schindeler (Dannenberg/Dannenburg, (abs. adsistent)
Hermanus Meijer (adsistent)
Hendrik de Koning (Rotterdam, adsistent)

"Slaave jongens van den Wel Edele Agtbaaren Heer A. W. Feith":
Augustus (Boegis)
Bagoes (Mandhaar; ✝︎14.6.1777?)
Basta (Boegis)
Bitjoe (Batavia)
Cassim (Boegis)
Crispijn (Malacca)
Cupido (Nias)
Damon (Boegis)
Floris (Batavia)
Fortuijn (Ternate)
Januarij (Boegis; ✝︎14.6.1777?)
Januarij (Sumbawa; ✝︎14.6.1777?)
Leander (Bengalen)
Manilha (Maccassar)
Meij (Nias)
Ontong (Timor)
Panjang (Mandhaar)
Pauw (Ternate)
September (Timor)
Slamat (Maccassar)
Sleman (Sumbawa)

"Slaave jongens van den ondercoopman Köhler":
Batjoe (Boegis)
Felix (Maccassar)
Spadielje (Bougis)
Slamat (Boegis)

"Slaave jongens van den gesw. scribe Romberg":
Fortuijn (Ternate)
Lackeij (Batavia)

"Slaave jongens van den adsistent Schindeler":
October (Boegis)
Pistool (Bouton)

"Slaave jongen van den boekhouder Beeksteijn":
Bitjoe (Batavia)

"Slaave jongen van den adsistent De Koning":
Mentor (Biman)
Isaac Titsingh (1745-1812, Amsterdam, Dr. iur., oppercoopman) 29.11.1779-5.11.1780 Hendrik van der Hoek (Amsterdam, ✝︎26.2.1784, ondermeester) Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793, ondercoopman/negotie boekhouder/secunde)
Johan Christian Schartow (Magdeburg, gesw. scribe)
Johannes van Vlissingen (Amsterdam, boekhouder)
Hendrik Ras (Naarden, adsistent)
Albertus François Domburg (Batavia, scribe)*
Ernst Rudolph Christian von Beckstein (Hessenkassel, boekhouder)*
Hendrik de Kooning (adsistent)
Lodewijk Knaus (oppertimmerman)
Fredrik Willem Rekke (hofmeester )
Petrus Josephus van Bonlijn (matroos)

"Slaave jongens van den wel Edele Agtbaaren Herr M. I. Titsingh":
September (Bali)
Achilles (Boegis)
Damon (Batavia)
Mangoin (Bali)
Jannuarij (Timor; ✝︎14.4.1780)
Achmas (Sambawa)
Spek ? (Batavia)
Gadin (Padan)
Lataua (Onjon)
Cupido (Siam)
Primo (Batavia)
Meij (Sourat)
Plato (Malabar)
Lailou (Sambawa)
Julij (Mangarij)

“Slaave jongens van den ondercoopman Romberg”:
Fortuijn (Ternate)
Lackeij (Batavia)
“Slaave jongens van den gesw. scribe Schartow”:
Japan (Batavia)
Fortuijn (Boegis)
Poemoet (Palembang)

“Slaave jongens van den boekhouder van Vlissingen”:
Galland (Westkust)
August (Maccassar)

“Slaave jongens van den boekhouder van Domburg”:
Januarij (Bengalen)
Baaljou (Boegis)

“Slaave jongen van den boekhouder Beckstein”:
Bietjou(Batavia, )

“Slaave jongen van den adsistent Ras”:
Philip (Batavia, )

“Slaave jongen van den adsistent De Kooning”:
Mentor (Binoan)
Arend Willem Feith (Quilan/Dutch Malabar, 1745-1782, oppercoopman) 6.11.1780-23.11.1781 Christian Heinrich Gustav Oberkampf (Dabun/Sachsen, Dr. med. oppermeester)*
Hendrik van der Hoek (Amsterdam, ondermeester)
Abraham Willem Alvis ("Inlands Burger", served as "screijver" of Feith; ✝︎7.8.1781)
Abraham Jozias van de Wall (Poelo Sinco, adsistent)
Albertus François Domburg (Batavia, boekhouder)
Coenraad Jonas (Schiedam, adsistent)
Fredrik Willem Schindeler (Dannenberg, boekhouder)*
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, adsistent)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793, secunde)
Hendrik Ras (Fort Hendrik/Naarden, adsistent)
Nicolaas Andreas Helt (?, sergeant/hofmeester; ✝︎29.11.1780)
Petrus Josephus van Bonleijn (Leuwen, matroos)
Jurgen Anthonij Mijnders (Doorn, matroos)

“Van’de opperhoofd Arend Willem Feith”:
Adonis (?)
Ambrosius (? ; ✝︎17.2.1781)
Batgo (?)
Basta (?)
Bitjoe (?)
Buonswijk (?)
Cassim (?)
Castor (?)
Crispijn (?)
Floris (?)
Fortuijn (?)
Januarij (?; 14.6.1777)
Leander (?)
Meij (?)
Ontong (?)
Panjang (?)
Pauw (?)
Philander (?)
Pontoe (?)
Primo (?)
September (?)
Slamat (?)
Slamat Kitjiel (?)
Sleman (?)

“Van den negotie boekhouder Romberg”:
Fortuijn (?)
Lackeij (?)
Mentor (?)
Fortuijn (?)

“Van den boekhouder Domburg”:
Januarij (?)
Batjo (?)

“Van den boekhouder Schindeler”:
October (?)
Pistol (?)
Spadije (?)

“Van den adsistent Van de Wall”:
Maart (?)

“Van den adsistent Ras”:
Philip (?)

“Van den adsistent Jonas”:
Soemat (?)

“Van den hofmeester Mels”:
Augustus (?)
Isaac Titsingh (1745-1812, Amsterdam, Dr. iur., oppercoopman) 24.11.1781-1.11.1782 Christian Heinrich Gustav Oberkampf (Dabun/Sachsen, Dr. med., opperchirurgijn)*
Hendrik van der Hoek (Amsterdam, ondermeester)
Dirk Jan Vinkemulder (Amsterdam, adsistent)
Ernst Rudolph Christiaan van Beckstein (Hessenkassel, boekhouder)
Fredrik Willem Relke/Rekke (Eisleben, corporal/hofmeester )
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, adsistent)
Jacobus van Eps (Middelburg, ondercoopman/dispencier/secunde)
Johannes Christiaan Schartow (Magdeburg, gesw. scribe)*
Johannes van Vlissingen (Amsterdam, adsistent)
Joseph Klijndorff (Aken/Elbe?, matroos) Jurgen Anthonij Mijnders (Doorn, matroos)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, matroos)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland. 1758-1831, adsistent)

"Slaaven van den Wel Edelen Agtbaaren Heer Titsingh":
Agmat (Sumbawa)
Aqilles (Boegis)
Cupido (Siam)
Damon (Batavia, 10)
Gading (Westcust)
July (Manaosara)
a Junij (Mangerij)
Laloe (Sumbawa)
Latouwa (Boegis)
Maaij (Sansattom)
Mooy (Bali)
Paris (Bali)
Plato (Malabar)
Ponto (Keda)
Primo (Batavia)
September (Bali)
Sicko (Batavia)
Sondag (Maccassar)
Spadilie (Boegis)

"Slaaven of Vinkemulder":
Bygeral (Bali)
Milort (Bali)
Kitjil (Sumbawa)
Marquis (Maccassar)
Lafleur (Soan)
Spadilje (Batavia)
Setengewan (Batavia)

"Slaaven van den oppercoopman van Eps":
Spadilje (Boegis)
Filis (Maccassar)

"Slaaven van den scribe Schartow":
Japan (Batavia)
Poemoet (Palanbang)

"Slaaven van den boekhouder Van Vlissingen":
Galans (Westcust)
Augusto (Boegis)

"Slaave van Beckstein":
Aron (Boegis)

"Slaave van Van der Biesen":
Adonis (Boegis)

"Slaave van den adsistent Ulps":
Manillie (Padang)

"Slaave van den hofmeester Recke":
Fortuijn (Preaminga)

"Slaave van den adsistent Chassé":
Sjako (Ternate)
Isaac Titsingh (1745-1812, Amsterdam, Dr. iur., oppercoopman) 1.11.1782-26.10.1783 Christian Heinrich Gustav Oberkampf (Dabun/Sachsen, Dr. med. opperchirurgijn)*
Hendrik van der Hoek (Amsterdam, onderchirurgijn)
Ernst Rudolph Christiaan van Beckstein (Hessenkassel, boekhouder ✝︎30.11.1782)
Fredrik Willem Rekke (Eisleben, Corporal)
Jacobus van Eps (Batavia, ondercoopman)
Jacobus van Eps (Middelburg, dispencier)
Johann(es) Christian Schartow (Magdeburg, gesw. scriba)
Johannes van Vlissingen (Amsterdam, boekhouder)
Joseph Klijndorff (Aaken, mattroos)
Jurgen Anthon Meijnders (Doorn, J.l matroos)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, adsistent)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld [Gelderland], 1758-1831, adsistent)
Petrus Josephus van Boulijn/Bonlijn (Leeuwen, matroos)

Sjako (Ternate, ✝︎21.10.1782)
NN. (slaves?)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793 oppercoopman) 27.10.1783-18.8.1784 Christian Heinrich Gustav Oberkampf (Dabun/Sachsen, Dr. med. opperchirurgijn)*
Reinier Mollen (Gouda, deerde meester)
Albertus François Domburg (ondercoopman/negotie boekhouder/secunde)
Arnold Blancke/Blanche/Blanke (Bremen, boekhouder)
Coenraad Jonaas (Schiedam, adsistent)
Crispijn ("de in dienst gehad hebbende vrije jongen"; ✝︎11.1.1784))
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, boekhouder)
Johan Jacob Praun (Midlingen, corporal/hofmeester )
Johannes Marcus Janszen (Bengalen, boekhouder)
Jurgen Anthonij Meijners/Meijnders (Doorn, matroos)
Petrus Josephus van Boulijn/Bonlijn (Leeuwen, matroos)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, gesw. scribe; 1758-1831)*

“Slaave jongens van’t opperhoofd Romberg”:
Batjoe Kitjiel (Maccassar)
Claas (Batavia)
Fortuijn (Ternate)
Hektor (Boegis)
Japan (Batavia)
Mentor (?)
Pallas (Boegis)
Patientie (Boegis)
Samson (Sumbawa)
NN. (slave of Romberg, ✝︎29.12.1783)

“Slaave jongens van den negotie boekhouder Domburg":
Baatjo (?)
Basta (?)
Sasson (?)

Isaac Titsingh (1745-1812, Amsterdam, Dr. iur., oppercoopman) 19.8.1784-25.11.1784 (!) Christian Heinrich Gustav Oberkampf (Dabun/Sachsen, Dr. med. opperchirurgijn)*
Reinier Mollen (Gouda, deerde meester ✝︎28.1.1785)
Albertus François Domburg (Batavia, ondercoopman)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld, scribe)
Coenraad Jonas (Schiedam, adsistent)
Arnold Blancke (Bremen, boekhouder)
Johannes Marcus Janszen (Bengalen, boekhouder)
Johan Jacob Brouwn (Midlingen, corporal ✝︎26.1.1785)
Jurgen Anthonij Meijners/Meijnders (Doorn, matroos)

"Slaaven van den Wel Edelen Agtbaaren Heer Titsingh":
Agmat (Sumbawa)
Laloe (Sumbawa)
Junij (Mangerij)
September (Bali)
Mooy (Bali)
Paris (Bali)
Cupido (Siam)
Gading (Nias)
Latouwa (Boegis)
Sick (Batavia)
Damon (Batavia)
Japan (Boegis)
Slamat (Boegis)
Primo (Batavia)
Somnum (Batavia)
Galant (Pading)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793 oppercoopman) 26.11.1784-21.11.1785 Johan George Falcke (Leipzig, ✝︎17.2.1787, opperchirurgijn)*
Reinier Mollen (Gouda, deerde meester ✝︎26.1.1785)
Arnold Blancke (Bremen, boekhouder)
Coenraad Jonas (Schiedam, Sworn in bookhouder)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, ondercoopman/gesw. scribe)*
Hendrik Jacob Duurkoop (Batavia, "burger passagier" nephew of the former opperhoofd Duurkoop)
Jan Baptist de Ricard (Groningen, adsistent)
Jan Philip Verweij (Thiel, adsistent)
Johan Jacob Braun (Midlingen, corporal ✝︎28.1.1785)
Johannes Marcus Janszen (Bengalen, boekhouder)
Jurgen Anthonij Meijners/Meijnders (Doorn, matroos)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, matroos)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, 1758-1831, ondercoopman/secunde, packhuismeester)

Slaves of Romberg:
Fortuijn (Ternate ✝︎17.11.1785)
Claas (Batavia)
Batjoe Kitjie (Maccassar)
Japan (Batavia)
Pallas (Boegis)
Hektor (Boegis)
Samson (Sumbawa)
Patientie (Boegis)

Slaves of Chassé:
April (Siam)
Jacob (Sumbawa)

Slaves of Ulps:
Fortuijn (Coedoeco)
Basta (Maccassar)
Claas (banished from Japan)
Johan Fredrik, Baron van Reede tot de Parkeler (1757-1802, Twello, oppercoopman) 22.11.1785-20.11.1786 Johan George Falcke (Leipzig, ✝︎17.2.1787, oppermeester)*
Johan August Loth (1764-1805, Holmstadt/Kaiserpfalz, ondermeester)*
Adriaan Theodoor Vermeulen (Rotterdam, adsistent)
Coenraad Jonaas (Schiedam, gesw. scribe)*
Ernst Fredrik Broune (Herborn, jg. matroos)
Gualterus Petrus Theodorus van Rossum (Lingen/Niedersachsen?, boekhouder)
Hendrik Jacob Duurkoop (Batavia, burger passagier nephew of the former opperhoofd Duurkoop)
Hendrik Willem Dronsberg jun. (Amsterdam, ondercoopman)
Hermanus Klad (Utrecht, adsistent)
Johannes Alexis (Amsterdam, adsistent)
Jurgen Anthonij Meijnders (Doorn, jg. matroos)
Karl Ludwig (Carel Lodewijk) Lade (Berlin, corporal)
Laurens Lankhorst (Campen, adsistent, ✝︎26.12.1785)

Slaves of De Parkeler:
Anthonij (Bengalen)
Aurelis (Boegis)
Camies (Timor)
Casar (Sumbawa)
Damon (Bali)
Doula (Boegis)
Felix (Sumbawa)
Lebjong (Bima)
Loppi (Bima)
Palamedes (Boegis)
Paris (Nias)
Rachmas (Batavia)
Regtrliet? (Boegis)
Rindo (Batavia)
Sarempa (Bima)
Sera (Bima)
Slamat (Boegis)
Sneeuw (Timor)
Soekaatie (Bali)
Soera (Cheribon)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793 oppercoopman) 21.11.1786-30.11.1787 Johan August Loth (1764-1805, Holmstadt/Kaiserpfalz, pl. opperchirurgijn)*
Gerrit Fiesel/Viesel (Rotterdam, deerde meester, ✝︎28.1.1787)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, boekhouder, secunde)
Hendrik Wilhelm Taijlen (Varel, matroos)
Jan Faurarcq van den Briel (?, adsistent ✝︎14.9.1786)
Jan Stave (Amsterdam, adsistent)
Jean Baptiste de Ricard (Groningen, boekhouder)*
Johannes Alexis (Amsterdam, adsistent)
Johannes Pel (Rotterdam, corporal)
Johannes Petrus Seijler (Batavia, adsistent)
Jurgen Anthonij Meijnders (Doorn, jun. matroos)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, adsistent)
Nicolas Hendrik Dengen (?, ?)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, matroos)

NN. (slaves?)
Johan Fredrik, Baron van Reede tot de Parkeler (1757-1802, Twello, oppercoopman) 1.12.1787-30.11.1788 Johan Arnold Stützer (Stockholm, 1763-1821, Dr. med. opperchirurgijn)*
Johan August Loth (1764-1805, Holmstadt/Kaiserpfalz, opperchirurgijn)
Johannes Anthonisse (Goes, 3de meester)
Barend Mellink (Winterswijk, house timmerman)
Coenraad Jonaas (Schiedam, gesw. scribe)*
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, ondercoopman/boekhouder)
Hendrik Wilhelm Taijlen (Varel, matroos)
Hermanus Klad (Utrecht, adsistent)
Jan Sauveplanne ('s Gravenhaage, matroos)
Jean Baptiste de Ricard (Groningen, adsistent)
Johannes Coenraad Wattig (Samarang, adsistent)
Johannes Petrus Seijler (Batavia, adsistent)
Jürgen Anthonij Meijnders (Doorn, matroos)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, adsistent)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, matroos)
Pieter d'Wilde (Amsterdam, soldaat)
Samuel Bernard (Vollenhoven, boekhouder)

NN. (slaves?)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 49, 1744-1793 oppercoopman) 1.12.1788-1.8.1789 Johan August Loth (1764-1805, Holmstadt/Kaiserpfalz, opperchirurgijn)*
Johannes Anthonisse (Goes, deerde meester)
Fredrik Roer (Amsterdam, 26, adsistent)
George Houtman (Olmits, 36, ondertimmerman)
Hendrik Raer (Amsterdam, pl. adsistent)
Hendrik Wilhelm Taijlen (Varel, matroos)
Hendrik Willem Dronsberg jun. (Amsterdam, 33, ondercoopman/secunde)
Jacobus von der Bank (19)
Jan von der Maas (33)
Jan Stave (Amsterdam, adsistent/pl. boekhouder)*
Johannes Alexis (Amsterdam, adsistent)
Johannes Pel (Rotterdam, 29, corporal. hofmeester of Romberg ✝︎30.4.1789)
Johannes Adrianus Schell
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, 21, adsistent)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, 36, matroos)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, 1758-1831, dispencier)
Pieter Hendrik van den Brink (Ambon, adsistent)
Samuel Bernard (Vollenhoven, 30, boekhouder)

"Slaave jongens van't opperhoofd Romberg":
Adonis (31)
Amsterdam (22)
Baatjo (21)
Bietjo (16)
Cajem (26)
Dal (26)
Damon (27)
Delft (26)
Felix (17)
Hector (32)
Jamel (35)
Japan (22)
Pasentie (30)
Pasie (31)
Primo Bazaar (19)
Primo Cidjel (19)
Rotterdam (24)
September (21)

"Slaave jongen van de Heer Dronsberg":
Julij (19)

"Slaave jongen van de Heer Bernard":
Soera (20)
Johan Fredrik, Baron van Reede tot de Parkeler (1757-1802, Twello, oppercoopman) 1.8.1789-23.11.1789 (!) Johan August Loth (1764-1805, Holmstadt/Kaiserpfalz, opperchirurgijn)*
Johannes Anthonisse (Goes, deerde meester)
Coenraad Jonas (Schiedam, boekhouder)
Fredrik Roer (Amsterdam, adsistent)
George Houtman (Olmits, ondertimmerman)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, boekhouder)
Hendrik Wilhelm Taijlen (Varel, matroos, ✝︎30.4.1789)
Hendrik Willem Dronsberg jun. (Amsterdam, ondercoopman/dispencier)
Jan Stare (Amsterdam, adsistent)
Johannes Coenraad Wattig (Samarang, adsistent)
Johannes Pel (Rotterdam, corporal. hofmeester )
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, matroos)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, 1758-1831, dispencier)
Pieter Hendrik van den Brink (Ambon, adsistent)

NN. (slaves?)
Hendrik Casper Romberg (Amsterdam, 1744-1793, oppercoopman) 24.11.1789-13.11.1790 Johannes Adrianus Schell ('s-Hage, opperchirurgijn)*
Johannes Anthonisse (Goes, onderchirurgijn)
Fredrik Roer (Amsterdam, adsistent)
George Houtman (Olmits, ondertimmerman)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, dispencier)
Hendrik Willem Dronsberg junior (Amsterdam, ondercoopman/dispencier/secunde)
Jacobus van der Bank (Amsterdam, adsistent)
Jan van der Maas (Leiden, matroos)
Johannes Alexis (Amsterdam, adsistent)
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)
Leopold Willem Ras (p. adsistent)
Pieter Hendrik van den Brink (Ambon, adsistent)
Samuel Bernard (Vollenhove, boekhouder)

"Slaave jongens van't opperhoofd Romberg":
Adonis (32)
Amsterdam (23)
Baatjo (22)
Bietjo (17)
Cajem (25)
Dal (24)
Damon (28)
Delft (27)
Felix (18)
Hector (33)
Jamel (36)
Japan (23)
Pasentie (31)
Pasie (32)
Primo Bazaar (20)
Primo Cidjel (20)
Rotterdam (25)
September (22)

"Slaave jongens van de Heer Ulps":
Basta (30)
Fortuijn (19)
Peedro (15)
Dragman (22)

"Slaave jongens van de Heer Dromberg":
Julij (20)
Sowa (22)

"Slaave jongens van den adsistent Van den Brink":
Ambon (30)
Damon (12)

"Slaave jongen van den adsistent Geeneman":
Doela (31)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, 1758-1831, oppercoopman) 13.11.1790-1.11.1791 Ambrosius Ludovicus Bernhard Keller (Zweibrücken, Dr. med., oppermeester)
Johannes Anthonisse (Goes, ondermeester)
Christiaan Hendrik Carel den Beer de Monté (Schiedam, adsistent)
Coenraad Jonas (Schiedam, negotie boekhouder)
Fredrik Roer (Amsterdam, adsistent)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, packhuismeester)
Jan van der Maas (Leiden, matroos)
Johann Casparum Laats ('s-Hertogenbosch, adsistent)
Johann Hendrik Crans (Kranthaussen, Corporal)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, j. adsistent)
Petrus Josephus van Boulijn (Leeuwen, matroos/botteliersmaat)
Samuel Bernard (Vollenhoven, scribe)*

"Slaave jongens van't opperhoofd Chassé":
Castor (?)
Cordon (?)
Damon (5!)
December (?)

"Slaaven van Geenemans":
Doela (?)
Doula (?)

"Slaaven van Mettis":
Dragman (?)
Februarij (?)
Jalou (?)
Julij (?)
Julij (?)
Klaas (14)
Mamo (?)

"Slaave jongens van d'Heer Jonas":
Adonis (?)
Aggillis (?)
Onverwagt (?; ✝︎27.7.1791)

"Slaave jongen van de scribe":
Sowa (?)
Petrus Theodorus Chassé (Varsseveld/Gelderland, 1758-1831, oppercoopman) 1.11.1791-13.11.1792 Ambrosius Ludovicus Bernard Keller (Zweibrücken, Dr. med., opperchirurgijn)
Johannes Anthonisse (Goes, onderchirurgijn)?
Samuel Bernard (Vollenhoven, boekhouder)
Coenraad Jonas (Schiedam, ondercoopman)
Christiaan Hendrik Carel den Beer de Monté (Schiedam, adsistent)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik (Mauritius), adsistent)

"Slaave jongen van't opperhoofd Chassé":
Julij
Julij
Julij
Castor
Februarij
Cordon
Doula
Damon
Klaas
December
Jalou
Mamo
Gysbert Hemmij (Capetown, 1747-1798, Dr. jur., oppercoopman) 13.11.1792-6.11.1793 Ambrosius Ludovicus Bernard Keller (Zweibrücken, Dr. med., opperchirurgijn)
Johannes Anthonisse (Goes, onderchirurgijn)
Bastiaan Ernest (?, hofmeester; missing since 2.7.1792)
Christiaan Hendrik Carel den Beer de Monté (Schiedam, adsistent)
Frederik Roer (Amsterdam, adsistent)
Hendrik Andries Ulps (Wittmund/Ostfriesland, oppercoopman and designated opperhoofd; has disappeared)
Jean Baptiste Ricard (?, scribe)
Johann Caspar(um) Laats ('s-Hertogenbosch, adsistent)
Johannes Jacobus Smits (?, "jong adsistent")
Samuel Bernard (Vollenhoven, ondercoopman, pl. packhuismeester)

"Lijfeigenen van den Achtb: Heer Opperhoofd":
Absolon (40)
Apol (20)
April (35)
Banjar (18)
Castor (20)
Januarij (20)
Mentor (40)
October (25)
Ounes (16)
Rubijn (12)
Saptou (16)
Slamat (12)

"Lijfeigene van den bottelier":
Fortuin (10)

"Lijfeigene van den scribe":
Kitjil (8)
Gysbert Hemmij (Kaap de Goede Hoop, Dr. jur. oppercoopman, 1747-1798) 7.11.1793-14.11.1794 Ambrosius Ludovicus Bernard Keller (Zweibrücken, Dr. med. opperchirurgijn)*
Johan Hermanus Letzke (Wesel, onderchirurgijn)
Johan Antonisse (ondermeester)
Jean Baptiste Ricard (scribe, secunde)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, adsistent, temporary boekhouder)*
Samuel Bernard (Vollenhoven, ondercoopman/packhuismeester) Johan Casparum Laats ('s-Hertogenbosch, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Jacobus Smits (Amsterdam, adsistent)
Jacob Coenraad Horning (Friedrichstal, matroos)
Roer, Frederik (Amsterdam, adsistent)
NN. (?, timmerman)

Lubijn/Rubijn (slaave)
Banjer (slaave)
April (slaave)
Slamat (slaave)
"Big" Kastor (slaave)
"Little" Castor (slaave)
Saptou (slaave)

NN. ("old washerman", slaave)
Sourat (Slaave jongen
Meij
Gysbert Hemmij (Kaap de Goede Hoop, 1747-1798, Dr. jur. oppercoopman) 14.11.1794-17.11.1795 Johan Hermanus Letzke (Wesel, onderchirurgijn)?
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, adsistent)
Johannes Jacobus Smits (Amsterdam, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Samuel Bernard (Vollenhoven, ondercoopman/packhuismeester)
Jacob Bouwer (?, adsistant)

NN. (slaves?)
Gysbert Hemmij (Kaap de Goede Hoop, 1746-1798, Dr. jur., oppercoopman) 18.11.1795-31.10.1796 W. M Chevallier (Utrecht, opperchirurgijn)
Johan Casper Laats ('s-Hertogenbosch, boekhouder)
Samuel Bernard (Vollenhoven, packhuismeester)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Lendert Geenemans (Delft, adsistent)

NN. (slaves?)
Gysbert Hemmij (Capetown, 1746-1798, Dr. jur. oppercoopman) 1.11.1796-20.11.1797 ?
Johan Casper Laats ('s-Hertogenbosch, boekhouder; "nae eene langduurige ziekde" ✝︎19.8.1797)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Lendert Geenemans (Delft, adsistent)
Gysbert Hemmij (Kaap de Goede Hoop, 1747-1798, Dr. jur. oppercoopman; died 8.6.1779 during the court journey in Kakegawa; laid to rest in the graveyard of the local Tennen-Temple)
21.11.1797-8.6.1798 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)*
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, boekhouder)*

NN. ("Slaave Jongens van ... Hemmij"; sent back to Batavia, 21.11.1798)
NN. (slaves?)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, 1760s-1847, scribe) 9.6.1798-23.11.1798 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, secunde)
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)

NN. (slaves?)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, oppercoopman, 1760s-1847) 24.11.1798-23.11.1799 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)
(junior coopman Hendrik Doeff; active at Dejima, 18.7.1799-23.11.1799)

NN. (slaves?)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, 1760s-1847, oppercoopman) 24.11.1799-17.7.1800 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn) Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)

NN. (slaves?)
Willem Wardenaar (Leiden, 1764-1816, oppercoopman) 16.7.1800-1801 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Age Iges (Dokkum, boekhouder)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, ondercoopman)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, boekhouder)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Fredrik Fisscher (Utrecht, adsistent)
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)
Marten Mak (Schiedam, ondercoopman)
Jacob Coenraad Horning (Fredriksdaal, botteliersmaat/tuinier)
NN. (slaves?)
Willem Wardenaar (Leiden, 1764-1816, oppercoopman) 1801-1802 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Age Iges (Dokkum, boekhouder)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, ondercoopman)
Jacob Coenraad Horning (Fredriksdaal, botteliersmaat/tuinier)
Jan Hendrik Fisscher (Utrecht, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Fredrik Fisscher (Utrecht, adsistent)
Leendert/Lenard Geenemans (Delft, adsistent)
Leopold Willem Ras (Fort Fredrik Hendrik, boekhouder)
Marten Mak/Mack (Schiedam, ondercoopman/dispencier)
Petrus Josephus van Boulij (Leuwen, botteliersmaat)

NN. (slaves?)
Willem Wardenaar (Leiden, 1764-1816, oppercoopman) 1802-14.11.1803 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Age Iges (Dokkum, boekhouder)
Dirk Gozeman (Amsterdam, adsistent)
Gerrit Jan Lans (Amsterdam, boekhouder)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, ondercoopman/pakhuismeester)
Jacob Coenraad Horning (Fredriksdaal, botteliersmaat/tuinier)
Jan Hendrik Fisscher (Utrecht, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Marten Mak/Mack (Schiedam, ondercoopman/dispencier)
Petrus Josephus van Boulij (Leuwen, botteliersmaat)

NN. (slaves?)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, oppercoopman) 14.11.1803-1804 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn, 1770-1814, onderchirurgijn)
Age Iges (Dolkum, ondercoopman/scribe)
Dirk Gozeman (Amsterdam, adsistent)
Jacob Coenraad Horning (Fredrikzaal, botteliersmaat)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester 1809-1813)
Jan Hendrik Fisscher (Utrecht, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Brinkman (Rotterdam, adsistent)
Marten Mak (Schiedam, coopman/dispencier) Petrus Josephus Boulij (Leuwen, botteliersmaat)

NN. (slaves?)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1804-1805 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn, 1770-1814, onderchirurgijn)
Age Iges (Dolkum, ondercoopman/scribe)
Anthony/Antonij Paaschen (Salynenberg, botteliersmaat)
Dirk Gozeman (Amsterdam, adsistent)
Hendrik Thomas Moraquin (Mastricht, boekhouder)
Jacob Coenraad Horning (Fredrikzaal, botteliersmaat)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester 1809-1813)
Jan Hendrik Fisscher (Utrecht, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Brinkman (Rotterdam, adsistent)
Marten Mak (Schiedam, coopman/dispencier) Petrus Josephus Boulij (Leuwen, botteliersmaat)

NN. (slaves?)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1805-1806 Johan Hermanus Letzke (Wesel, opperchirurgijn)
Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn, 1770-1814, onderchirurgijn)
Age Iges (Dolkum, ondercoopman/scribe)
Anthonij Paaschen (Salynenberg, botteliersmaat)
Dirk Gozeman (Amsterdam, adsistent)
Gerrit Gijsbert Schimmel (Amsterdam, adsistent)
Hendrik Thomas Moraquin (Mastricht, boekhouder)
Jacob Coenraad Horning (Fredrikzaal, botteliersmaat)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester 1809-1813)
Jan Hendrik Fischer (Utrecht, adsistent)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, adsistent)
Johannes Brinkman (Rotterdam, adsistent)
Marten Mak (Schiedam, coopman/dispencier) Petrus Josephus Boulij (Leuwen, botteliersmaat)

NN. (slaves?)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1806-1807 Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn, 1770-1814, opperchirurgijn)
Marten Mak (Schiedam, coopman/packhuismeester/dispencier) Johannes Brinkman (Rotterdam, adsistent)
Anthonij Paaschen (Salynenberg, botteliersmaat)
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Gerrit Gijsbert Schimmel (Amsterdam, adsistent)
Johannes Brinkman (Rotterdam, adsistent)
Petrus Josephus Boulij (Leuwen, botteliersmaat)

NN. (slaves?)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1807-1808 Johannes Frederik Feijlke (Hoorn,1770-1814, opperchirurgijn)
Age Iges (Dolkum, ondercoopman/scribe)
Hendrik Thomas Moraquin (Mastricht, boekhouder) Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, boekhouder)
Marten Mak (Schiedam, packhuismeester/dispencier) Anthonij Paaschen (Salynenberg, botteliersmaat)
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Johannes Brinkman (Rotterdam, boekhouder)
Petrus Josephus Boulij/Boulei (Leuwen, botteliersmaat)
Gerrit Gysberts Schimmel (Amsterdam, adsistent)

NN. (slaves?)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1808-1809 Johannes Frederik Feijlke (Hoorn,1770-1814, opperchirurgijn)
Age Iges (Dolkum, ondercoopman/scribe)
Hendrik Thomas Moraquin (Mastricht, boekhouder) Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, boekhouder)
Marten Mak (Schiedam, packhuismeester/dispencier) Anthonij Paaschen (Salynenberg, botteliersmaat)
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Johannes Brinkman (Rotterdam, boekhouder)
Petrus Josephus Boulij (Leuwen, botteliersmaat)
Gerrit Gysberts Schimmel (Amsterdam, adsistent)

NN. (slaves?)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835) 1809-1810 Johannes Frederik Feijlke (Hoorn,1770-1814, opperchirurgijn)*
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)*
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester 1809-1813)

NN. (slaves?)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1810-1811 Johannes Frederik Feijlke (Hoorn,1770-1814, onderchirurgijn)
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester 1809-1813)

NN. (slaves?)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1811-1812 Johannes Frederik Feijlke (Hoorn,1770-1814, opperchirurgijn)* Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester 1809-1813)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835) 1812-1813 Johannes Frederik Feijlke (Hoorn,1770-1814, onderchirurgijn)
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester)

NN. "een mijner slaaven jongen" ✝︎19.11.1813 NN. (slaves?)
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1813-1814 Johannes Frederik Feijlke (Hoorn,1770-1814, opperchirurgijn)*
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, scribe*)
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835) 1814-1815 Johannes Fredrik Feijlke (Hoorn,1770-1814, opperchirurgijn)
Jan Pieter Pogedt (Amsterdam, scribe)*
Dirk Gozeman (Amsterdam, boekhouder)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Hendrik Doeff, jun. (Amsterdam, 1777-1835, opperkoopman) 1816-6.12.1817 Claas Hagen (?, opperchirurgijn)
Dirk Gozeman (Amsterdam, packhuismeester)
Hartman (?, adsistent)
De Nijs (?, adsistent)
H. G. Engelen (?, scribe)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, packhuismeester)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, 1779-1853, opperkoopman; Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw) 6.12.1817-1818 Claas Hagen (?, opperchirurgijn)
H. G. Engelen (?, scribe)
Wijntjes Wijnstok (?, ?)
Dirk Gozeman (Amsterdam, packhuismeester)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, 1779-1853, opperkoopman; Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw) 1818-1819 Claas Hagen (?, "officier van gezondheid")
Dirk Gozeman (Amsterdam, packhuismeester)
H. Smit (?, klerk)
F. C. Bauer (?, negotieboekhouder)
H.G. Engelen (?, scriba)

NN. (slaves?)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, 1779-1853, opperkoopman; Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw) 1819-1820 Nicolaas Tullingh (?, "officier van gezondheid") Dirk Gozeman (Amsterdam, packhuismeester)
H. Smit (?, negotieboekhouder)
Petrus Josephus Boulij/Boelei (Leuwen, bottelier, ✝︎ 31.3.1824)
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848, klerk 1e kl.)
F. C. Bauer (?, negotieboekhouder)
L.E. Visscher (?, klerk)


NN. ("inlanders", "bedienden")
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, 1779-1853, opperkoopman) 1820-1821 Nicolaas Tullingh (?, "officier van gezondheid") Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848, klerk 1e kl.)
H. Smit (?, negotieboekhouder)
H.G. Engelen (?, scriba)

NN. (slaves?)
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, 1779-1853, opperkoopman; Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw) 1821-1822 Nicolaas Tullingh (?, "officier van gezondheid")*
Dr.Hagen ?
H.G. Engelen (?, scribe)
Claas Hagen (=Geerhart Leendert Hagen ?)
Cornelis Valentijn van Bemmel (?, negotieboekhouder):
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848, klerk 1e kl.)*
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e kl.)
Dirk Gozeman (Amsterdam, negotieboekhouder 2e kl.)
F. C. Bauer (?, negotieboekhouder)
C. Depmer (?, negotieboekhouder 1e kl.)
C. van Bemmel (?, klerk 2e kl.)
Petrus Josephus Boulij/Boelei (Leuwen, bottelier, ✝︎ 31.3.1824)
? Smit (?, ?)


NN. ("inlanders", "bedienden")
Jan Cock Blomhoff (Amsterdam, 1779-1853, opperkoopman; Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw) 1822-20.11.1823 Nicolaas Tullingh (?, "officier van gezondheid")
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848 negotieboekhouder/dispencier)
H. G. Engelen (?, scribe)
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e kl.)
Dirk Gozeman (Amsterdam, negotieboekhouder 2e kl.)
F. C. Bauer (?, negotieboekhouder)
C. Depmer (?, negotieboekhouder 1e kl.)
C. van Bemmel (?, klerk 2e kl.)
Petrus Josephus Boulij/Boelei (Leuwen, bottelier, ✝︎ 31.3.1824)


NN. ("inlanders", "bedienden")
Johan Willem/Jeand Guillaume de Sturler/Stürler (Maastricht, 1773-1855, kolonel) 20.11.1823-1824 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848 negotieboekhouder/dispencier)
H. G. Engelen (?, scribe)
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e kl.)
Dirk Gozeman (Amsterdam, negotieboekhouder 2e kl.)
F. C. Bauer (?, negotieboekhouder)
C. Depmer (?, negotieboekhouder 1e kl.)
C. van Bemmel (?, klerk 2e kl.)
Petrus Josephus Boulij/Boelei (Leuwen, bottelier, ✝︎ 31.3.1824)
Jacques Edouard de Sturler/Stürler (Tiel, 1800-1840; son of J.W. de Sturler)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Johan Willem/Jean Guillaume de Sturler/Stürler (Maastricht, 1773-1855, kolonel) 1824-1825 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e kl.)
C. Depmer (?, negotieboekhouder 1e kl.)
C. H. Goseman/Gozeman (Amsterdam, negotieboekhouder 2e kl.)
C. O. Verkouteren (?, Buitengewoon Ambtenaar)
Dirk Gozeman (Amsterdam, dispencier)
Heinrich Bürger (Hameln, 1806-1858, Dr., Apotheker 3de kl.)
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e kl./teekener)
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e kl.)
P. van Outeren (?, scribe)
Pieter Willem Verkerk Pistorius (Rotterdam, 1804-1844, negotieboekhouder 2e kl.)
Jacques Edouard de Sturler/Stürler (Tiel, 1800-1840; son of J. W. de Sturler)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Johan Willem/Jean Guillaume de Sturler/Stürler (Maastricht, 1773-1855, kolonel) 1825-5.8.1826 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")*
Heinrich Bürger (Hameln, 1806-1858, Dr., Apotheeker 3de kl.)
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e kl.)
C. Depmer (?, negotieboekhouder 1e kl.)
C. H. Goseman/Gozeman (Amsterdam, negotieboekhouder 2e kl.)
German Felix Meijlan (Leiden, 1785-1831, scribe)
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848 negotieboekhouder/dispencier)
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e kl./teekener)
Pieter Willem Verkerk Pistorius (Rotterdam, 1804-1844, negotieboekhouder 2e kl.)
Jacques Edouard de Sturler/Stürler (Tiel, 1800-1840; son of J.W. de Sturler)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Germain Felix Meijlan (Leiden, 1785-1831) 4.8.1826-1827 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")
Heinrich Bürger (Hameln, 1806-1858, Dr., Apotheeker 3de kl.)
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e kl.)
C. Depmer (?, negotieboekhouder 1e kl.)
C. H. Goseman/Gozeman (Amsterdam, negotieboekhouder 2e kl.)
German Felix Meijlan (Leiden, 1785-1831, scribe)
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848 negotieboekhouder/dispencier)
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e kl./teekener)
Pieter Willem Verkerk Pistorius (Rotterdam, 1804-1844, negotieboekhouder 2e kl.)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Germain Felix Meijlan (Leiden, 1785-1831) 1827-1828 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")
Heinrich Bürger (Hameln, 1806-1858, Dr., Apotheker 3de kl.)
C. Depmer (?, negotieboekhouder 1e kl.)
P. van Outeren (?, scribe)
K.J. de Vogel (?, packhuismeester/scribe)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Germain Felix Meijlan (Leiden, 1785-1831) 1828-1829 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")
Dr. Heinrich Bürger (Hameln, 1804/06-1858, Dr., Apotheker 3de kl.)
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (?, negotieboekhouder/dispencier)
Carel Depmer Janszoen (?, "eerste klerk")
Hendrik Lutbeek (?, bottelier, pakhuisknecht, ✝︎16.6.1829)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Germain Felix Meijlan (Leiden, 1785-1831. opperhoofd) 1829-1.11.1830 Phillipp Franz Siebold (Würzburg, Dr. med., Chirurgijn Majoor; since 1842 "von Siebold")
Heinrich Bürger (Hameln, "belast met het nat. onderzoek")
A. Manuel (?, scribe)
C. Depmer Janszoon (?, 1e negotieboekhouder)
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e kl./teekener)
H. W. Buttelind (?, pakhuisknecht)
Johannes Gerhard Frederik van Overmeer Fisscher (Harderwijk, 1800-1848, negotieboekhouder/dispencier)
J. L. C. A. Gronovins (?, negotieboekhouder 2e kl.)
Johannes Erdewin Nieman (Amsterdam, 1796/97 -1850, packhuismeester/negotieboekhouder/scribe)
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (?, 1800-1874, negotieboekhouder 1e kl./teekener)*
Pieter Willem Verkerk Pistorius (Rotterdam, 1804-1844, negotieboekhouder 2e kl.)


NN. ("inlanders", "bedienden")
Jan Willem Frederik van Citters (Chinsura-Bengalen, 1785-1836) 1.11.1830-1831 Heinrich Bürger (Hameln, 1804/06-1858, pharmacist, Dr., "ambtenaar voor het natuurkundig onderzoek")
Johannes Erdewin Nieman (Amsterdam, 1796/97 -1850, packhuismeester/negotieboekhouder/scribe)
C. Depmer Janszoon (?, negotieboekhouder 1e kl.)
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e kl./teekener)
A. Manuel (?, negotieboekhouder 2e kl.)
Pieter Willem Verkerk Pistorius (Rotterdam, 1804-1844, negotieboekhouder 2e kl.)
J. L. C. A. Gronovins (?, negotieboekhouder 2e kl.)
H.M. Rutteling (?, pakhuisknecht)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Jan Willem Frederik van Citters (Chinsura-Bengalen, 1785-1836, opperhoofd) 1831-1832 Heinrich Bürger (Hameln, pharmacist, Dr., "ambtenaar voor het natuurkundig onderzoek")
Johannes Erdewin Nieman (Amsterdam, 1796/97 -1850, negotieboekhouder/scribe)
Heinrich Bürger (Hameln, 1804/06-1858, pharmacist)
A. Manuel (?, eerste commies)
C. Depmer Janszoon (?, negotieboekhouder 1e kl.)
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e kl./teekener)
Pieter Willem Verkerk Pistorius (Rotterdam, 1804-1844, negotieboekhouder 2e kl.)
J. L. C. A. Gronovins (?, negotieboekhouder 2e kl.)
F. W. Goding (?, aspirant klerk)
H.M. Rutteling (?, packhuisknecht)
L. Vermande (?, tweede packhuisknecht)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Jan Willem Frederik van Citters (Chinsura-Bengalen, 1785-1836) 1832-1833
Heinrich Bürger (Hameln, pharmacist, Dr., "ambtenaar voor het natuurkundig onderzoek")
Johannes Erdewin Nieman (Amsterdam, 1796/97 -1850, negotieboekhouder/scribe)
A. Manuel (?, "eerste commies")
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e kl./teekener)
C. Depmer Janszoon (?, negotieboekhouder 1e kl.)
J. M. Wolff (?, negotieboekhouder 1e kl.)
J. L. C. A. Gronovins (?, negotieboekhouder 2e kl.)
F. W. Goding (?, aspirant klerk)
L. Vermande (?, tweede packhuisknecht)

NN. ("inlanders", "bedienden")

Jan Willem Frederik van Citters (Chinsura-Bengalen, 1785-1836) 1833-30.11.1834 Heinrich Bürger (Hameln, pharmacist, Dr., ambtenaar voor het natuurkundig onderzoek)
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e kl.)
C. Depmer Janszoon (?, klerk 1e kl.)
J. M. Wolff (?, klerk 1e kl.)
J. L. C. A. Gronovins (?, klerk 1e kl.)
L. Vermande (?, packhuisknecht)
J. D. van Parere (?, 1e Stuurman)
J. G. Nygh (?, Stuurman, "geen Indiesch")

NN. ("inlanders", "bedienden")
Johannes Erdewin Niemann (Amsterdam, 1796-1850) 1.12.1834-1835 Heinrich Bürger (Hameln, pharmacist, Dr., "ambtenaar voor het natuurkundig onderzoek")

Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e kl./packhuismeester)
C. Depmer Janszoon (?, adsistent)
J. L. C. A. Gronovins (?, negotieboekhouder 2e kl.)
F. W. Goding (?, aspirant klerk)
L. Vermande (?, packhuisknecht)
A. J. J. de Wolff (?, klerk 1e kl.)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Johannes Erdewin Niemann (Amsterdam, 1796-1850) 1835-1836
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e kl./packhuismeester)
C. Depmer Janszoon (?, adsistent)
J. M. Wolff (?, adsistent)
L. Vermande (?, packhuisknecht)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Johannes Erdewin Niemann (Amsterdam, 1796-1850) 1836-1837
Carl/Carel/Charles Hubert de Villeneuve (Haag, 1800-1874, negotieboekhouder 1e kl./packhuismeester)
E. Grandisson (?, packhuismeester, boekhouder, scribe)
J. M. Wolff (?, adsistent)
L. Vermande (?, adsistent)
G. Fries de Vries (?, "waarnd. adsistent")
J. J. Breyman (?, "buitengewoon geemployeerde")

NN. ("inlanders", "bedienden")
Johannes Erdewin Niemann (Amsterdam, 1796-1850) 1837-17.11.1838
F. Grandisson (?, packhuismeester/boekhouder/scribe)
L. Vermande (?, adsistent)
G. Fries de Vries ("waarnd. adsistent")
J. M. Wolff (?, adsistent)
J. J. Breyman (?, "buitengewoon geemployeerde")

NN. ("inlanders", "Javaansche bedienden")
Johannes Erdewin Niemann (Amsterdam, 1796-1850) 17.11.1838-1839
F. Grandisson (?, packhuismeester/boekhouder/scribe)
L. Vermande (?, adsistent)
G. Fries de Vries (?, "waarnd. adsistent)
J. M. Wolff (?, adsistent)
J. J. Breyman (?, adsistent)
P. H. Happel (?, luitenant ter Zee 1e kl.)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Eduard Grandisson (1798–1879) 1839-1840
J. M. Wolff (?, packhuismeester/scribe)
H. F. Oelrichs (?, adsistent)
A. J. J. de Wolff (Amsterdam, adsistent)
G. Fries de Vries (?, adsistent)
J. J. Breyman (?, adsistent)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Eduard Grandisson (1798–1879) 1840-1841
Johannes Matthijs Wolff (?, packhuismeester/scribe)
H. F. Oelrichs (?, adsistent)
G. Fries de Vries (?, adsistent)
J. J. Breyman (?, adsistent)

NN. ("inlanders", "bedienden")
Eduard Grandisson (1798–1879) 1841-1842
M. C. Textor (?, ?)
H. F. Oelrichs (?, adsistent)
P. J. Lange (?, adsistent)
Johannes Matthijs Wolff (?, packhuismeester/scribe)
A. J. J. de Wolff (Amsterdam, adsistent)
F. C. Lucas (Rotterdam, adsistent 3de kl./packhuisknecht)

NN. ("inlanders", "Javaansche bedienden")
Pieter Albert Bik (Amsterdam, 1798-1855) 1842-1843
H. F. Oelrichs (?, adsistent)
P. J. Lange (?, adsistent)

NN. ("inlanders", "Javaansche bedienden")
Pieter Albert Bik (Amsterdam, 1798-1855) 1843-1844
F. C. Lucas (Rotterdam, adsistent 3de kl./packhuisknecht)
A. J. J. de Wolff (Amsterdam, adsistent)


Pieter Albert Bik (Amsterdam, 1798-1855, 47) 1844-31.10.1845
Johannes Matthijs Wolff (?, packhuismeester, 62
J. P. Borst ('s-Gravenhage, packhuismeester, 48)
J. C. D. Delprat (Utrecht, "Kambang pachter" / "Kamb: Kommissaris", 42/40)
P. J. Lange (Amsterdam, adsistent, 29)
A. J. J. de Wolff (Amsterdam, adsistent, 32/34)
G. Umbgrone (?, 32)
C. J. Textor (?, adsistent)
Eduard Bicker (?, "Kambang Commissaris")
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent)
F. C. Lucas (Rotterdam, adsistent 3de kl./packhuisknecht)

Midin (Java, "bediende", 30)
Maën (Java, "bediende")
Striman (Java, "bediende, 28")
Fambé (Java, "bediende", 18)
Joseph Henry Levijssohn (Rotterdam,1800-1883) 1.11.1845-1846 (no physician at Dejima?) J. P. Borst ('s-Gravenhaage, adsistent, 48)
J. C. D. Delprat (Utrecht, "Kambang Commissaris", 40)
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent)
J.P. Lange (Amsterdam, adsistent, 30)
F. C. Lucas (Rotterdam, packhuisknecht, 28)


Eitus (Java, "Bediende", 35)
Haen (Java, "Bediende", 29)
Abdul Rachman (Java, "Bediende", 18)
Kadjiman (Java, "Bediende", 13)
Sarien (Java, "Bediende")
Joseph Henry Levijssohn (Rotterdam,1800-1883) 1846-1847 (no physician at Dejima?) J. P. Borst ('s-Gravenhaage, boekhouder/pakhuismeester, 49)
H. J. J. de Wolff (Amsterdam, adsistent?)
J. C. Delprat (Utrecht, "pakhuismeester"?, 43)
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent)
F. C. Lucas (Rotterdam, packhuisknecht)

Abdul Rachman ("bediende")
Kadjiman ("bediende")
Bielin ("bediende")
Rajion ("bediende")
Joseph Henry Levijssohn (Rotterdam,1800-1883) 1847-1848 (no physician at Dejima?) J. P. Borst ('s-Gravenhaage, pakhuismeester, 50)
P. J. Lange (Amsterdam, "Ned. ambtenaren", 31)
A. J. van der Ven ('s-Gravenhaage, "Ned. ambtenaren", 20)
W. Maogellavrig ('s-Gravenhaage, "Ned. ambtenaren", 25)
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent)
J. C. Delprat (Utrecht, "Ned. Kambang Commissaris", 44)

Mien (Batavia, "bediende")
Maas (Batavia, "bediende")
Dul (Batavia, "bediende")
Idam (Batavia, "bediende")
Joseph Henry Levijssohn (Rotterdam,1800-1883) 1848-1849 Dr. Otto Gottlieb Johann Mohnike (Stralsund, 1814-1887, officier van gezondheid) P. Swerver (Amsterdam, packhuismeester/boekhouder/derde scriba)
P. J. Lange (?, adsistent 1e kl.)
F. C. Lucas (?, adsistent 3de kl.)
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent 2e kl.)
A. J. van der Ven/Veen ('s-Gravenhaage; sick leave)

NN. ("inlanders", "Javaansche bedienden")
Joseph Henry Levijssohn (Rotterdam,1800-1883) 1849-31.10.1850 Dr. Otto Gottlieb Johann Mohnike (Stralsund, 1814-1887, "officier van gezondheid")
P. Swerver (Amsterdam, boekhouder/packhuismeester/3de scribe)
Jean Antoine Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent)
J. M. de Wolff (Amsterdam, "Kambang pachter")
A. J. de Veen (Ramstein, ?)
P. J. Lange (?, adsistent 1e kl.)
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent 2e kl.)
F. C. Lucas (Rotterdam, adsistent 3de kl., packhuisknecht)
C. de Chauvigny de Blot (Amsterdam, sick leave)


Miean (Java, "bediende van den heer Wolff")
Drono (Java, "bediende van den heer Swerver", 28)
Frederick Cornelis Rose (Amsterdam, 1808-1880, 42) 1.11.1850-1851 Dr. Otto Gottlieb Johann Mohnike (Stralsund, 1814-1887, officier van gezondheid)
P. Swerver (Amsterdam, packhuismeester, 37)
Jean Antoine Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent)
A. J. J. de Wolff (Amsterdam, adsistent 1e kl., 39)
Kalfsterman (adsistent 3de kl.)
J. M. de Wolff (Amsterdam, "Kambang pachter")
Joan Antonie Gustave Adolphe Louis Basslé (Zutphen, adsistent 2e kl., 26)
P.C. Rose (Amsterdam, ?)
E. Kalfsterman (Amsterdam, 22)
C. de Chauvigny de Blot (Amsterdam, on leave, 33)
F. C. Lucas (Rotterdam, packhuisknecht)


Miean (Java, "bediende")
Drono (Java, "bediende")
Bedein (Java, "bediende")
Frederick Cornelis Rose (1808-1880) 1851-31.10.1852 F. C. Lucas (?, packhuisknecht; ✝︎ Oct. 1852)
Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 2.11.1852-1853 J. M. de Wolff (Amsterdam, "Kambang pachter", 40)
P. J. Lange (Amsterdam, scriba, 34)
P. Knuttel (?, adsistent)
A. J. J. de Wolff (Amsterdam, adsistent)


Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1853-1854 Jan Karel van den Broek (Herwijnen, 1814-1865, Dr. med., "officier van gezondheid")
N.N.

Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1854-1855 Jan Karel van den Broek (Herwijnen, 1814-1865, Dr. med., "officier van gezondheid")
Gerhardus Fabius (1806-1888, 's-Gravenhage kapitein)
Gerhard Christiaan Coenraad Pels Rijcken (Princenhage,1810-1889, Luitenant 1e kl.; Naval Training Center)
? Graafland
? Barlé
A.A.J. Traeuwen (?, Luitenant 2e kl.)
C. Eed. (?, Luitenant 2e kl.)
C.H.P. de Jonge (?, Off. Adm. 2e kl.)
C.J. Doornicka (?, Machinist 3e kl.)
H.J. Everaars (?, Machinist 3e kl.)
P. Grumpke (?, Bootsman)
J.J. Schinkelenberg (?, Sergeant)
M..M. Herven (?, 2e Timmerman)
C.A. van Weerdt (?, 2e Zeilmaker)
P. Waarsenburg (?, 1e Schiemansmaat)
J.W. Schotmans (?, Suurstoker 1e kl.)
P.H. Rijst (?, Suurstoker 1e kl.)
T. Claus (?, Suurstoker 1e kl.
J.G. Doornaar (?, Suurstoker 1e kl.)
B.J. Kramer (?, Matr. 1e kl.)
G Duit (?, Matr.1e kl.)
R. de Krou (?, Matr. 1e kl.)
C. Hoppenbrouwer (?, Matr. 1e kl.)
P. Blaauw (?, Matr. 1e kl.)
J.J. Sickman (?, Matr. 1e kl.)
R.J. Heftij (?, Marinier 2e kl.)


NN. ("inlanders")
Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1855-1856 Jan Karel van den Broek (Herwijnen, 1814-1865, physician, "officier van gezondheid")
Gerhard Christiaan Coenraad Pels Rijcken (Princenhage,1810-1889, Luitenant; Naval Training Center)
P. J. Lange (Amsterdam, scribe)
P. Knuttel (?, adsistent)

"inlanders van Jaava":
Abidien
Abian
Kassan
Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1856-1857 Jan Karel van den Broek (Herwijnen, 1814-1865, Dr. med., "officier van gezondheid")
Gerhard Christiaan Coenraad Pels Rijcken (Princenhage,1810-1889, luitenant; Naval Training Center)

NN. ("inlanders")
Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1857-1858 Johannes Lijdius Catharinus Pompe van Meerdervoort (Brugge, 1829-1908, chirurg, "officier van gezondheid" 1857-1863)
Willem Huijssen van Kattendijke ('s-Gravenhage, 1816-1866 luitenant, Nagasaki Naval Training Center)
P. J. Lange (Amsterdam, scribe)
P. Knuttel (?, adsistent)

Abidien ("inlander")
Abian ("inlander")
Kassan ("inlander")
Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1858-1859 Johannes Lijdius Catharinus Pompe van Meerdervoort (Brugge, 1829-1908, chirurg, "officier van gezondheid")
Dirk de Graeff van Polsbroek (Amsterdam, 1833-1916, adsistent 2e kl., secretary of Donker Curtius; 1861 Consul in Yokohama)
Willem Huijssen van Kattendijke ('s-Gravenhage, 1816-1866, luitenant; Nagasaki Naval Training Center)
Jean Antoine Gustave Adolphe Louis Bassé (Zutphen, packhuismeester/scribe)

Jan Hendrik Donker Curtius (Arnhem, 1813-1879) 1859-28.2.1860 Johannes Lijdius Catharinus Pompe van Meerdervoort (Brugge, 1829-1908, chirurg, "officier van gezondheid" 1857-1863 in Nagasaki)
Jan Karel van den Broek (Herwijnen, 1814-1865, Dr. med., "officier van gezondheid")
Anthonius Franciscus Bauduin (Dordrecht, 1820-1885, Dr. med. "officier van gezondheid")
Koenraad Wolter Gratama (Assen, 1831-1888, "officier van gezondheid"; founded a chemistry school and laboratory in Osaka in the period 1866-1871)
Constant George van Mansvelt (?, 1832-1912, "officier van gezondheid")
Dirk de Graeff van Polsbroek (Amsterdam, 1833-1916, adsistent 2e kl., secretary of Donker Curtius; since 1861 Consul in Yokohama)
Antonie Johannes Cornelis Geerts (Oudendijk, 1843-1883, chemist/pharmacist)


 

 
TOPTOP
inserted by FC2 system