CITY OF BATAVIA • FrancoisValentijn (1666-1727): Batavia in 't Verschiet. Amsterdam 1726. Ca. 27 x 54cm. (private collection)

 • Arnoldus Montanus: Batavia (detail). From: Gedenkwaerdige Gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy in't Vereenigde Nederland, aen de Kaisaren van Japan [...] Getrokken uit de Geschriften en Reiseaentekeninge der zelver Gesanten, door Arnoldus Montanus, t' Amsterdam, By Jacob Meurs [...] 1669. (private collection)

 • G. Leti: Waere affbeeldinge wegens het casteel ende stadt Batavia. Amsterdam 1681. Ca. 40 x 51 cm. (private collection)
  After Clement de Jonghe's map on a smaller scale. Coastline comes to lie farer from the castle.

  1705

 • F. Halma: Batavia. Amsterdam 1705. 19 x 27 cm. Copied after Johannes Vingbooms. (private collection)

 • Reinier & Josua Ottens: Afbeldinge van het casteel en de stadt Batavia [...]. Amsterdam 1740. Ca. 40 x 49 cm, copied after Clement de Jonghe's map of 1650. (private collection)
  Reinier Ottens (1698-1750), Josua Ottens (1704-1765)

 • Academie. Die innere Anssicht des Castells in Batavia. Augsburg 1750. Ca. 29 x 40 cm, handcoloured. (private collection)

 • G. B. Probst: Vue de L'Hotel de Batavie. Augsburg 1750. Ca. 27 x 40 cm. (private collection)
  Optical print. The headquarter (Raadhuis) of the VOC in the center is nowadays used as the Jakarta Museum.TOPTOP

inserted by FC2 system