English || Japanese

Clas Fredrik Hornstedt: Brev från Batavia. En resa till Ostindien 1782–1786. Utgivna av Christina Granroth. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors Bokförlaget Atlantis, Stockholm 2008, pp. 117-150.   [ISBN: 978-951-583-160-6 ]. cover

Den svenske naturvetaren och läkaren Clas Fredrik Hornstedt reste med Ostindiska kompaniets skepp Sophia Magdalena från Göteborg till Java 1782. Han var den kända naturvetaren Carl Peter Thunbergs elev och avsikten med resan var att samla in exotiska naturalier till de svenska samlingarna. På Java stannade Hornstedt ett år och tillbringade största delen av tiden i huvudstaden Batavia, men han gjorde också kortare resor in i landet och till öarna utanför Javas kust. Sina iakttagelser och upplevelser tecknade han ner i brev till sin lärare och uppdragsgivare. Speciellt för Hornstedts anteck-ningar är hans färgrika skildringar av den kinesiska befolkningen i Batavia – framför allt deras religiösa fester, musik och skådespel. Efter återkomsten till Europa reste han från Amsterdam via Leiden och Haag till Paris, där reseanteckningarna avslutas 1786.
Hornstedts anteckningar från resan till Ostindien 1782–1786 utges i sin helhet försedda med kommentarer. I boken ingår också en levnadsteckning över Hornstedt, artiklar om honom som resenär, zoolog och botanist samt en artikel om de teckningar om japansk akupunktur som han hade med sig hem. En stor del av illustratio-nerna i boken är Hornstedts egna.

 

 

Wolfgang Michel: Japansk läkekonst i teckningar av Clas Fredrik Hornstedt [Japanese Medicine in the Drawings of Clas Fredrik Hornstedt]. In: Clas Fredrik Hornstedt, Brev från Batavia - En resa till Ostindien 1782-1786, pp. 117-150. [invited contribution]

This study discusses a series of medical sketches found in the manuscript material of Clas Fredrik Hornstedt. It is shown that these sketches go back to the book Shinkyû gokuhi shô, written by Kimura Taichû, disciple of the Japanese court physician Ogino Gengai (1737-1806) in Kyoto. This book was translated into Dutch by the eminent collector and chief of the VOC trading post in Japan, Isaak Titsingh (c. 1744-1812). Titsingh, who had come back to Batavia from his second stay in Japan in 1683 gave a copy of his manuscript to Hornstedt who had already acquired some knowledge about Japanese acupuncture and moxibustion from his eminent teacher Carl Peter Thunberg (stay in Japan: 1775/76).

While Hornstedt's copy was never published after his return to Europe, Titsingh's materials were used by extensively in J.B. Sarlandière's Mémoires sur l'electropuncture (1825). Though very ecclectic in its concepts that even included Western style bloodletting, Kimura's book was considered to represent the very essence of Sino-Japanese acupuncture and moxibustion. This inability of European travellors and authors to understand the diversity of concepts in the Far Eastern Medicine continued even during the second half of the 20th century.

 

  • Outline of Hornstedt's life
  •  

     

    TOPTOP
    inserted by FC2 system